Pràctica IAW. Instal.lació i Configuració Apache I

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius

L'objectiu serà aprendre a instal.lar i configurar el Apache2, i començar a crear llocs virtuals. Concretament, crearàs el site que doni suport a l'assignatura de IAW.

Teoria de la pràctica

Enllaç a la teoria per a fer aquesta pràctica:

Desenvolupament

Les tasques a realitzar en aquesta pràctica són:

1. Crear el site http://localhost/IAW

Per a crear el sites http://localhost/iaw, bàsicament el que s'ha de fer és afegir aquestes línies en el fitxer /etc/apache2/sites-available/000-default.conf. Recorda de reiniciar l'Apache. Fixa't que el site el creo dins de /home/joan (ficar-ho per exemple, en el teu $HOME). Per tant creo la carpeta /home/joan/IAW/html, que serà la web de l'assignatura (evidentment, on posa joan serà el home de l'usuari, nom amb que t'has registrat a la màquina). Pots escollir l'estructura de directoris que més et convingui.

  Alias /IAW "/home/teu_usuari/IAW/html/"
  <Directory "/home/teu_usuari/IAW/html/">  
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
    #Order deny,allow 
    #Deny from all  
    #Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    #Allow from all
    DirectoryIndex index.html default.html index.php
  </Directory>

2. Feina per fer a classe:

En aquesta pàgina web crearàs el fitxer index.html, que serà un index amb enllaços de totes les pràctiques que anirem fent al llarg del curs.

 • Crear la web de l'assignatura IAW (ja està fet)
 • crear una secció d'enllaços
 • Amb una llista HTML (ul, li), ficar els següents enllaços:
  • pàgina oficial de l'Apache web server
  • enllaç on expliqui com s'instal·la el mòdul de PHP per a l'Apache
 • Posar una foto (tamany petit) relacionada amb l'assignatura
 • Posar un petit CSS

3. Utiltiza un port diferent del 80 per accedir a la web

Per exemple:

4. Protegir amb password i contrasenya el site http://localhost/IAW

Recorda posar la directiva AllowOverride all. Un cop funciona, ho pots desactivar.

5. Accedir a la web d'un company

Hem de conèixer la IP del company. Per ex, 192.168.10.20. Hauràs d'accedir a la seva web de dues maneres:

Recorda que el company haurà de permetre que una IP de la xarxa pugui entrar al seu site, modificant convenientment les directives Deny i Allow.

6. Fes el teu site segur:

Entrega

Els 5 punts comentats és allò mínim per fer a la pràctica. Totes les altres proves i descobertes que hagis fet també s'afegiran a la pràctica. Per exemple, hi ha altres directives en els fitxers de configuració que pots explorar.

Els alumnes entregaran al Google ClassRoom tots els fitxers generats. S'empaquetaran tots aquests fitxers i es pujaran a la plataforma dins del termini d'entrega de la pràctica. Pots incloure el fitxer llegeix-me.txt.

Recorda la normativa per entregar les pràctiques al Google Classroom: ASIX-M10-UF2#Normativa_d.27entrega_de_les_pr.C3.A0ctiques_al_Google_Classroom

Guió de l'entrega

Entregaràs un pdf, amb captures de pantalla que demostri que has assolit els diferents objectius. La verbositat és bona.

1. Llegeix-me i comentaris (dubtes, problemes,...)

2. Tria en el teu home la web de l'assignatura. Per ex, /home/xxx/IAW/html

3. Crear el site http://localhost/IAW

4. Fitxer index.html (punt d'entrada del teu site). Fes un esquelet, posa-hi un CSS

5. Canvia el port: http://localhost:8080/IAW (pots deixar-ho com estava)

6. Protegir el site amb password i contrasenya el site http://localhost/IAW (pots deixar-ho com estava)

7. Accedir a la web d'un company (pots treballar entre dues màquines virtuals, amb IP diferents)

8. Fes el teu site segur: https://localhost/IAW (pots deixar-ho com estava)

9. Ampliacions, investigacions,...

Durarda

2 horescreat per Joan Quintana Compte, setembre 2011, octubre 2020