HP Pavilion g series. Preparació per a audio

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal.lació Ubuntu 12.04

Preparació per a audio

The basics

First of all, you have of course to install Ubuntu. Choose your desktop environment for performance, use, personnal preference, etc... (Unity, Gnome Classic, Gnome Shell, Xfce...)

The recommanded desktop for multimedia production is now Xfce, so starting with installing Xubuntu should be the good choise. However, if you already have installed a standard Ubuntu, you may want to add Xfce with Ubuntu branding, but not all Xubuntu extra stuff.

$ sudo apt-get install ubuntustudio-desktop

Son 252MB, instal.la l'escriptori xfce.

$ sudo apt-get install vlc ubuntu-restricted-extras ubuntustudio-menu

VLC is a multimedia player able to read, write and stream all kind of multimedia files ; ubuntu-restricted-extras will install all multimedia codecs you may need ; ubuntustudio-menu is usefull for Gnome Classic and Xfce menus.

Unofficial Backports

Medibuntu

The Medibuntu project packages "non-free" applications. You will find codecs, complete version of application like mplayer, and the libdvdcss library to read encrypted DVDs in Ubuntu.

$ sudo -E wget --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list && sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get --yes --quiet --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring

Real Time kernel

De moment no l'instal.lo a no ser que la baixa latència que ofereix de per si el kernel no fos suficient.

Wine

De moment no

Update system

With all that, you will have almost all codecs, libraries, application, etc... available and updated for GNU/Linux in Ubuntu. So, think to update with apt-get or Synaptic !!!

$ sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get --yes --quiet upgrade

Hardware

If your card is said to be supported, you may need some additional alsa packages. Install the Medibuntu repository (see "Unofficial Backports" section).

$ sudo apt-get install alsa-firmware-loaders alsa-tools alsa-tools-gui alsa-firmware

En aquest moment connecto la Edirol UA-25EX. I ja es pot utilitzar tant la interfície de so interna com l'externa (USB):

$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: STAC92xx Analog [STAC92xx Analog]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 1: UA25EX [UA-25EX], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 0/1
 Subdevice #0: subdevice #0

I obtinc més informació amb aplay -L (majúscula):

$ aplay -L
default
  Playback/recording through the PulseAudio sound server
sysdefault:CARD=PCH
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  Default Audio Device
front:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  Front speakers
surround40:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
hdmi:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, HDMI 0
  HDMI Audio Output
dmix:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  Direct sample mixing device
dmix:CARD=PCH,DEV=3
  HDA Intel PCH, HDMI 0
  Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=PCH,DEV=3
  HDA Intel PCH, HDMI 0
  Direct sample snooping device
hw:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=PCH,DEV=3
  HDA Intel PCH, HDMI 0
  Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=PCH,DEV=0
  HDA Intel PCH, STAC92xx Analog
  Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=PCH,DEV=3
  HDA Intel PCH, HDMI 0
  Hardware device with all software conversions
sysdefault:CARD=UA25EX
  UA-25EX, USB Audio
  Default Audio Device
front:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  Front speakers
surround40:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  Direct sample snooping device
hw:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=UA25EX,DEV=0
  UA-25EX, USB Audio
  Hardware device with all software conversions
$ lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)

$ lsusb
...
Bus 002 Device 004: ID 0582:00e6 Roland Corp. EDIROL UA-25EX (Advanced mode)

Fixem-nos amb el controlador USB, que és diferent del que tinc en el Dell Studio 17:

$ lspci
...
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
$ cat /proc/asound/cards
 0 [PCH      ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
           HDA Intel PCH at 0xc2600000 irq 44
 1 [UA25EX     ]: USB-Audio - UA-25EX
           EDIROL UA-25EX at usb-0000:00:1d.0-1.1, full speed
<pre>
<pre>
$ cat /proc/interrupts | grep usb
 16:   60654     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  ehci_hcd:usb1, 0000:01:00.0
 21:    5170     0     0     0  IO-APIC-fasteoi  ehci_hcd:usb2

speaker-test

Sona per la targeta interna, que és la default:

$ speaker-test

speaker-test 1.0.25

Playback device is default
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 1 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 192 to 2097152
Period size range from 64 to 699051
Using max buffer size 2097152
Periods = 4
was set period_size = 524288
was set buffer_size = 2097152
 0 - Front Left

Ara testegem explícitament la interfície interna. Primer es testeja el canal esquerre i després el dret.

$ speaker-test -Dhw:0 -c 2

speaker-test 1.0.25

Playback device is hw:0
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 64 to 16384
Period size range from 32 to 8192
Using max buffer size 16384
Periods = 4
was set period_size = 4096
was set buffer_size = 16384
 0 - Front Left
 1 - Front Right

o millor:

$ speaker-test -Dhw:0 -c 2 -twav
$ speaker-test -Dplughw:0 -c 2 -twav

i provem la Edirol UA25-EX:

$ speaker-test -c2 -D plughw:UA25EX -twav

arecord, aplay

$ ls /usr/share/sounds/alsa/
Front_Center.wav Front_Right.wav Rear_Center.wav Rear_Right.wav Side_Right.wav
Front_Left.wav  Noise.wav    Rear_Left.wav  Side_Left.wav
$ aplay -D plughw:0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav

$ aplay -D plughw:UA25EX /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
$ arecord -v -r 44100 -f cd -t wav -D plughw:UA25EX foobar.wav
$ aplay -v -D plughw:UA25EX foobar.wav

I també puc gravar i reproduir a 48000, però no pas a 96000 perquè sembla ser (com vaig detectar fa mesos) que tinc la interfície espatllada.

Audio

Real-Time Support

De moment configuraré el sistema per a suport real-time, però no instal.laré cap kernel RT o de baixa latència fins que no es demostri imprescindible.

Configurar l'accés real-time per al grup audio:

$ sudo usermod -a -G audio joan

Fitxer /etc/security/limits.d/audio.conf. No cal editar-lo perquè ja ho farà la post-instal.lació del JACK (que encara no ho he fet)

Real time (-rt) and Low latency (-lowlatency) kernels: de moment no els instal.lo.

Servidor JACK-jackd

En instal.lar el paquet qjackctl també s'instal.la al mateix temps jackd i jackd2 (i d'altres)

$ sudo apt-get install qjackctl
S'està llegint la llista de paquets… Fet 0%
S'està construint l'arbre de dependències    
S'està llegint la informació de l'estat… Fet%
Els paquets següents s'han instaŀlat automàticament i ja no són necessaris:
 fonts-droid ttf-droid
Empreu «apt-get autoremove» per a suprimir-los.
S'instaŀlaran els següents paquets extres:
 jackd jackd2 jackd2-firewire libconfig++8 libffado2 libxml++2.6-2
Paquets suggerits:
 jack-tools meterbridge
S'instaŀlaran els paquets NOUS següents:
 jackd jackd2 jackd2-firewire libconfig++8 libffado2 libxml++2.6-2 qjackctl
0 actualitzats, 7 nous a instaŀlar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
S'ha d'obtenir 2641 kB d'arxius.

The QjackCtl application will automatically suspend PulseAudio.

Arrenco el JACK en mode duplex tant en la targeta interna com a la Edirol UA25EX, amb una latència de 10.7ms (256/48000/2). Deixo el QJackCtl com a llançadera a la barra de dalt.

(Després d'instal.lar el JACK, tancar i tornar a obrir la sessió).

Pulseaudio i JACK

Thanks to packagers, there is now a very easy way to get PulseAudio and Jack working together. First of all, install the package pulseaudio-module-jack

$ sudo apt-get install pulseaudio-module-jack

It should work without any other tweak.

You should see virtual "Jack Sink" outputs and inputs in Audio preferences, and "PulseAudio" Sink (outputs) and Source (inputs) in jack (use Qjackctl or Patchage).

To have PulseAudio applications sound (Totem, Rythmbox, Firefox, etc...) with your jackd sound card, just connect PulseAudio JACK Sink to the sound card outputs with Patchage. Then in PulseAudio preferences, choose "Jack Sink" as output. That's it.

Aplicacions d'audio

$ sudo apt-get install audacity

Grabo un track en el Audacity amb el micro (a través de JACK, amb la Edirol UA25EX)

Sintetitzador: Yoshimi is at the moment the best integrated and midi controlled modular synthesizer for Linux. It is a fork of the well reknowed ZynAddSubFX.

$ sudo apt-get install yoshimi$ yoshimi -a -J -K

Per fer una prova ràpida per provar yoshimi he d'insal.lar el vkeybd.

$ yoshimi -a -J -K

i connecto el vkeybd al yoshimi (pestanya ALSA) i ja puc tocar. He arrencat el JACK amb la tarja interna i amb la Edirol sense problemes.

També he instal.lat el zynaddsubfx.

Seqüenciació MIDI

$ sudo apt-get install seq24

Fluidsynth

$ sudo apt-get install subversion
$ sudo apt-get install build-essential
$ sudo apt-get install automake libtool

Descarreguem el codi font:

$ svn co https://fluidsynth.svn.sourceforge.net/svnroot/fluidsynth/trunk/fluidsynth
$ ./autogen.sh -> es genera configure
$ ./configure
...
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for GLIB... no
configure: error: Package requirements (glib-2.0 >= 2.6.5 gthread-2.0 >= 2.6.5) were not met:

No package 'glib-2.0' found
No package 'gthread-2.0' found

Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.

Alternatively, you may set the environment variables GLIB_CFLAGS
and GLIB_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.

Em diu les coses que em falten.

$ sudo apt-get install glib-2.0-dev
$ ./configure
...
***************************************************************
The autotools build system is deprecated and might be removed 
in a future version. Please use the CMake build system instead.
***************************************************************
Summary:
libsndfile:      no (raw audio file rendering only)
D-Bus:         no
PulseAudio:      no
JACK:         no
ALSA:         no
PortAudio:       no
OSS:          yes
MidiShare:       no
CoreAudio:       no
CoreMIDI:       no
LADSPA support:    no
LASH support:     no
LADCCA support:    no
OS/2 DART support:   no
Audio to file driver: yes
Readline:       no
Profiling:       no
Debug:         no
Trap on FPE (debug):  no
Check FPE (debug):   no
***************************************************************

Però vull que algunes d'aquestes opcions sí que estiguin presents per defecte. Per exemple, libsndfile, JACK:

$ sudo apt-get install libsndfile-dev
$ sudo apt-get install libjack-dev
$ sudo apt-get install libasound2-dev
***************************************************************
The autotools build system is deprecated and might be removed 
in a future version. Please use the CMake build system instead.
***************************************************************
Summary:
libsndfile:      yes (with ogg vorbis support)
D-Bus:         no
PulseAudio:      no
JACK:         yes
ALSA:         no
PortAudio:       no
OSS:          yes
MidiShare:       no
CoreAudio:       no
CoreMIDI:       no
LADSPA support:    no
LASH support:     no
LADCCA support:    no
OS/2 DART support:   no
Audio to file driver: yes
Readline:       no
Profiling:       no
Debug:         no
Trap on FPE (debug):  no
Check FPE (debug):   no
***************************************************************

I ara ja he aconseguit com a mínim el suport per a ALSA, JACK i libsndfile.

$ make
$ sudo make install

$ whereis fluidsynth
fluidsynth: /usr/local/bin/fluidsynth

$ /usr/local/bin/fluidsynth
FluidSynth version 1.1.5
Copyright (C) 2000-2011 Peter Hanappe and others.
Distributed under the LGPL license.
SoundFont(R) is a registered trademark of E-mu Systems, Inc.

jackd 0.121.2
Copyright 2001-2009 Paul Davis, Stephane Letz, Jack O'Quinn, Torben Hohn and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details

JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
apparent rate = 48000
creating alsa driver ... hw:1|hw:1|256|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:1
configuring for 48000Hz, period = 256 frames (5.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 24bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 24bit little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
fluidsynth: Jack sample rate mismatch, adjusting. (synth.sample-rate=44100, jackd=48000)
Type 'help' for help topics.

> 

Ara ja puc arrencar un soundfont i vkeybd a través del jack, i fer sonar alguna cosa:

$ fluidsynth -a jack ~/soundfonts/Unison.sf2 
FluidSynth version 1.1.5
Copyright (C) 2000-2011 Peter Hanappe and others.
Distributed under the LGPL license.
SoundFont(R) is a registered trademark of E-mu Systems, Inc.

fluidsynth: warning: Ignoring sample *KPianoB5: can't use ROM samples
fluidsynth: Jack sample rate mismatch, adjusting. (synth.sample-rate=44100, jackd=48000)
Type 'help' for help topics.

> 
> inst 1
000-000 ACOUSTIC GRAND PIANO
000-001 BRITE GRAND PIANO
000-002 ELECTRIC GRAND PNO
000-003 HONKY TONK
000-004 E.PIANO 1 (Rhodes)
000-005 E.PIANO 2
...

Effect plugins and virtual instruments

The main framework for audio plugins in Linux is called Ladspa. There is an update of this framework called LV2 (for Ladspa V2). You can install only one, or both versions of the plugins, depending which version is supported by the applications you are using.

For audio processing, ladspa:

sudo apt-get install blop caps cmt fil-plugins rev-plugins swh-plugins tap-plugins

For audio processing, LV2:

sudo apt-get install invada-studio-plugins-lv2 lv2fil mda-lv2 swh-lv2

For synthesizers, ladspa:

sudo apt-get install blepvco mcp-plugins omins

For synthesizers, LV2:

sudo apt-get install so-synth-lv2

The lists may not be complete, because available packages change often.

Some vendors are starting to offer LV2 version of great audio processing effects. One of them is Linux DSP. More information available at http://www.linuxdsp.co.uk/

AKAI EWI USB

Funciona correctament amb JACK i fluidsynth.

$ fluidsynth -s -v -a jack -m alsa_seq -l -g 5 ~/soundfonts/Unison.sf2

Amb la configuració que tinc del EWI USB, si vull un so de piano pel canal 15 (el EWI el tinc configurat per defecte pel canal 15) he de fer:

> prog 15 68

Wacom Intuos2

Anem a veure com s'instal.la i es configura la Wacom a Ubuntu 12.04. Segueixo [[GIMP_i_tauleta_gràfica_Wacom

D'entrada, veig que xsetwacom està per defecte instal.lat.

$ xsetwacom

$ X -version

X.Org X Server 1.11.3
Release Date: 2011-12-16
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.24-31-server i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux PROFE06 3.2.0-26-generic-pae #41-Ubuntu SMP Thu Jun 14 16:45:14 UTC 2012 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic-pae root=UUID=5fe3f9c3-da6c-4379-b8c8-9254df1bc6bc ro quiet splash vt.handoff=7
Build Date: 07 May 2012 11:39:37PM
xorg-server 2:1.11.4-0ubuntu10.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) 
Current version of pixman: 0.24.4
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.

Connect la Wacom Intuos2 12x12 i miro a veure si la detecta:

$ cat var/log/Xorg.0.log
...
[ 2712.581] (II) config/udev: Adding input device Wacom Intuos2 12x12 (/dev/input/event14)
[ 2712.581] (**) Wacom Intuos2 12x12: Applying InputClass "evdev tablet catchall"
[ 2712.581] (**) Wacom Intuos2 12x12: Applying InputClass "Wacom class"
[ 2712.581] (II) LoadModule: "wacom"
[ 2712.581] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
[ 2712.610] (II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
[ 2712.610] 	compiled for 1.11.3, module version = 0.14.0
[ 2712.610] 	Module class: X.Org XInput Driver
[ 2712.610] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 2712.610] (II) Using input driver 'wacom' for 'Wacom Intuos2 12x12'
[ 2712.610] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
[ 2712.610] (**) Wacom Intuos2 12x12: always reports core events
[ 2712.610] (**) Option "Device" "/dev/input/event14"
[ 2712.610] (II) Wacom Intuos2 12x12: type not specified, assuming 'stylus'.
[ 2712.610] (II) Wacom Intuos2 12x12: other types will be automatically added.
[ 2712.611] (--) Wacom Intuos2 12x12 stylus: using pressure threshold of 27 for button 1
[ 2712.611] (--) Wacom Intuos2 12x12 stylus: Wacom USB Intuos2 tablet maxX=30480 maxY=31680 maxZ=1023 resX=100000 resY=100000 tilt=enabled
[ 2712.611] (II) Wacom Intuos2 12x12 stylus: hotplugging dependent devices.
[ 2712.611] (EE) Wacom Intuos2 12x12 stylus: Invalid type 'touch' for this device.
[ 2712.611] (EE) Wacom Intuos2 12x12 stylus: Invalid type 'pad' for this device.
[ 2712.611] (II) Wacom Intuos2 12x12 stylus: hotplugging completed.
[ 2712.716] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input14/event14"
[ 2712.716] (II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12 stylus" (type: STYLUS, id 16)
[ 2712.717] (**) Wacom Intuos2 12x12 stylus: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 2712.717] (**) Wacom Intuos2 12x12 stylus: (accel) acceleration profile 0
[ 2712.717] (**) Wacom Intuos2 12x12 stylus: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 2712.717] (**) Wacom Intuos2 12x12 stylus: (accel) acceleration threshold: 4
[ 2712.717] (**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: Applying InputClass "evdev tablet catchall"
[ 2712.717] (**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: Applying InputClass "Wacom class"
[ 2712.717] (II) Using input driver 'wacom' for 'Wacom Intuos2 12x12 eraser'
[ 2712.717] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
[ 2712.718] (**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: always reports core events
[ 2712.718] (**) Option "Device" "/dev/input/event14"
[ 2712.718] (**) Option "Type" "eraser"
[ 2712.718] (--) Wacom Intuos2 12x12 eraser: Wacom USB Intuos2 tablet maxX=30480 maxY=31680 maxZ=1023 resX=100000 resY=100000 tilt=enabled
[ 2712.718] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input14/event14"
[ 2712.718] (II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12 eraser" (type: ERASER, id 17)
[ 2712.719] (**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 2712.719] (**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: (accel) acceleration profile 0
[ 2712.719] (**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 2712.719] (**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: (accel) acceleration threshold: 4
[ 2712.719] (**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: Applying InputClass "evdev tablet catchall"
[ 2712.719] (**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: Applying InputClass "Wacom class"
[ 2712.720] (II) Using input driver 'wacom' for 'Wacom Intuos2 12x12 cursor'
[ 2712.720] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
[ 2712.720] (**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: always reports core events
[ 2712.720] (**) Option "Device" "/dev/input/event14"
[ 2712.720] (**) Option "Type" "cursor"
[ 2712.720] (--) Wacom Intuos2 12x12 cursor: Wacom USB Intuos2 tablet maxX=30480 maxY=31680 maxZ=1023 resX=100000 resY=100000 tilt=enabled
[ 2712.720] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input14/event14"
[ 2712.720] (II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12 cursor" (type: CURSOR, id 18)
[ 2712.721] (**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 2712.721] (**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: (accel) acceleration profile 0
[ 2712.721] (**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 2712.721] (**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: (accel) acceleration threshold: 4
[ 2712.722] (II) config/udev: Adding input device Wacom Intuos2 12x12 (/dev/input/mouse2)
[ 2712.722] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 2712.722] (II) This device may have been added with another device file.

detecta els tres dispositius (stylus, eraser, cursor), però tanmateix com es veu en les dues últimes línies no funciona.

$ xinput list
⎡ Virtual core pointer          	id=2	[master pointer (3)]
⎜  ↳ Virtual core XTEST pointer       	id=4	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0	id=10	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0	id=11	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad       	id=14	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Wacom Intuos2 12x12 stylus       	id=16	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Wacom Intuos2 12x12 eraser       	id=17	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Wacom Intuos2 12x12 cursor       	id=18	[slave pointer (2)]
...

i puc veure informació més detallada sobre els tres dispositius, per exemple el stylus:

$ xinput list-props "Wacom Intuos2 12x12 stylus"
Device 'Wacom Intuos2 12x12 stylus':
	Device Enabled (132):	1
	Coordinate Transformation Matrix (134):	1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
	Device Accel Profile (262):	0
	Device Accel Constant Deceleration (263):	1.000000
	Device Accel Adaptive Deceleration (264):	1.000000
	Device Accel Velocity Scaling (265):	10.000000
	Device Node (252):	"/dev/input/event14"
	Wacom Tablet Area (715):	0, 0, 30480, 31680
	Wacom Rotation (716):	0
	Wacom Pressurecurve (717):	0, 0, 100, 100
	Wacom Serial IDs (718):	68, 0, 2, 0, 0
	Wacom Serial ID binding (719):	0
	Wacom Pressure Threshold (720):	27
	Wacom Sample and Suppress (721):	2, 4
	Wacom Enable Touch (722):	0
	Wacom Hover Click (723):	1
	Wacom Enable Touch Gesture (724):	0
	Wacom Touch Gesture Parameters (725):	0, 0, 250
	Wacom Tool Type (726):	"STYLUS" (587)
	Wacom Button Actions (727):	"None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0)
	Device Product ID (251):	1386, 68
	Wacom Debug Levels (728):	0, 0

però fixem-nos que no surt l'entrada Wacom Screen Area.

$ modinfo -n wacom
/lib/modules/3.2.0-26-generic-pae/kernel/drivers/input/tablet/wacom.ko
$ lsusb | grep Wacom
Bus 002 Device 006: ID 056a:0044 Wacom Co., Ltd Intuos2 12x12
$ lsmod | grep wacom
wacom         47231 0

The lsmod shows the Wacom usb kernel driver is autoloading.

$ xsetwacom --list
Wacom Intuos2 12x12 stylus   	id: 12	type: STYLUS  
Wacom Intuos2 12x12 eraser   	id: 17	type: ERASER  
Wacom Intuos2 12x12 cursor   	id: 18	type: CURSOR

Segueixo:

I. Prepare your system to build the kernel module and install Xorg's xf86-input-wacom-0.11.x tar

De http://sourceforge.net/projects/linuxwacom/files/latest/download em descarrego xf86-input-wacom-0.15.0.tar.bz2.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

II. Build the serial kernel module/driver and the patched inputattach

For the 3.2 kernel (Precise) and protocol 4 (wacom_serial.ko) tablets you need to edit the wacom_serial.c source code in the wacom_serial folder after you unpack it. This is necessary to prevent placing your tablet on the recently added tsc40.ko kernel module which now claims 0x3d as its serio protocol. For wacom_serial5 (Intuos and Intuos2) you can ignore all of this unless you also use a protocol IV tablet.

Per tant, la meva és una Intuos2 que utilitza el wacom_serial5, i per tant no cal que faci el patch.


a) Download and compile the protocol 5 wacom_serial5.ko (Intuos and Intuos2 tablets) - by roaldfre

$ sudo apt-get install git-core
$ git clone https://github.com/RoaldFre/wacom_serial5.git
$ cd wacom_serial5
$ make all -> es crea el fitxer wacom_serial5.ko
$ sudo cp wacom_serial5.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/tablet
$ sudo depmod -a
$ cd ..

b) Download and compile inputattach for the Intuos (protocol 5) tablets

$ sudo apt-get install libsdl1.2-dev
$ cd linuxconsoletools-1.4.3

(if you have an Intuos tablet)
$ patch -p1 < ~/Baixades/wacom_serial5/inputattach.patch
patching file inputattach.patch
patching file utils/inputattach.c
Hunk #1 succeeded at 553 (offset 94 lines).
Hunk #2 succeeded at 705 (offset 106 lines).
patching file utils/serio-ids.h

$ make
$ cd ..

Però:

$ sudo inputattach --wacom_v /dev/ttyS0
inputattach: device initialization failed

To Do

Instal.lar Ardour, lilypond, LADSPA, LV2, VST, EWI USB, Wacom.