Portàtil HP Pavilion g series (institut)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Hem instal.lat el Ubuntu 12.04 LTS en el portàtil HP Pavilion després d'uns quants problemes.

 • nom de la màquina: PROFE06
 • Usuari joan/la_meva
 • usuari2: profe/pwd_curs_12_13

Coses a fer després d'instal.lar Ubuntu 12.04

Top things to do after installing Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin http://www.unixmen.com/201204-top-things-to-do-after-installing-ubuntu-2/

$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get install joe

1- Ubuntu Tweak

Ubuntu Tweak is a must have application for Ubuntu and LinuxMint, it is an application to config Ubuntu easier for everyone. It provides many useful desktop and system options that the default desktop environment doesn’t provide. Using Ubuntu Tweak you can install all needed applications with a simple click, you can change the window buttons from Left to right…etc.

Install Ubuntu Tweak via PPA:

$ sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa 
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install ubuntu-tweak

2- MyUnity

MyUnity is a must have configuration tool for Unity ( change themes, icons, transparency…).

De moment no ho instal.lo

3- Add Medibuntu repositories and activate Canonical partner repositories

$ sudo -E wget --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list && sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get --yes --quiet --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo apt-get --quiet update
$ sudo apt-get install app-install-data-medibuntu apport-hooks-medibuntu

4- Install Cinnamon

Cinnamon is a Gnome 3 fork that allow you to have a panel at the bottom with a classic Menu, this is useful for people that want to use Ubuntu with a classic Bottom Menu.

$ sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable
$ sudo apt-get update30- Gimp:

Regardless of whether you need to edit images daily on a professional level or just a hobbyist, GIMP is an essential tool for all.

 

sudo add-apt-repository ppa:matthaeus123/mrw-gimp-svn 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install gimp gimp-data gimp-plugin-registry gimp-data-extras
$ sudo apt-get install cinnamon

5- Back to Gnome classic

Install the classic GNOME desktop by installing the gnome-panel package

$ sudo apt-get install gnome-panel

6- Install Gnome3

You can install Gnome3 in Ubuntu 12.04 from repository by using this simple command:

$ sudo apt-get install gnome-shell

10- VLC Media player

$ sudo apt-get install vlc

12- Install common codecs

Perhaps installing a few common codecs might give you better sensibility of your system.

$ sudo apt-get install non-free-codecs libxine1-ffmpeg gxine mencoder totem-mozilla icedax tagtool easytag id3tool lame nautilus-script-audio-convert libmad0 mpg321 mpg123libjpeg-progs

13- To play encrypted DVDs, the libdvdcss2

To play encrypted DVDs, the libdvdcss2 package is essential. libdvdcss is a simple library designed for accessing DVDs like a block device without having to bother about the decryption. If you already added Medibuntu repositories above, you can Install from software center or using the terminal by entering the following command:

$ sudo apt-get install libdvdcss2 && sudo /usr/share/doc/libdvdread4/./install-css.sh

o millor:

$ sudo apt-get install libdvdread4
$ sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh

14-Enabling Flash support on your browsers

For Ubuntu 32 bit & 64 bit : To be able to watch some videos and see flash website in your browser (firefox/ Chrome..), you need to install flash plugin, go to ubuntu software center and search word flash and install it.

15- Openshot video editor

My favorite Video editor is Openshot, the best existing actually for Linux. You can install Openshot from Ubuntu software center, but if you want to install the latest release, you can do that by adding the following repositories:

$ sudo add-apt-repository ppa:jonoomph/openshot-edge 
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install openshot openshot-doc

23- Installing Archive Management Apps

If you’re a frequent media downloader from the internet, you know how various forms archives can have. Installing the following will allow you to deal with most of these.
$ sudo apt-get install unace unrar zip unzip p7zip-full p7zip-rar sharutils rar uudeview mpack lha arj cabextract file-roller

28 – VirtualBox

If you want to run another OS in a virtual Machine, the best is to install Virtualbox.

For installation, follow the instructions in my previous post.

Afegir al final de /etc/apt/sources.list
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian contrib

$ wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install virtualbox-4.1
$ sudo adduser joan vboxusers

30- Gimp

Regardless of whether you need to edit images daily on a professional level or just a hobbyist, GIMP is an essential tool for all.

$ sudo add-apt-repository ppa:matthaeus123/mrw-gimp-svn 
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install gimp gimp-data gimp-plugin-registry gimp-data-extras

No arrenca.

$ gimp
gimp: error while loading shared libraries: libgegl-0.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

Ha costat bastant de solucionar. Finalment:

Arrencada d'una màquina virtual Moodle de l'institut (192.168.0.X) a casa (192.168.1.X)

Arrenco el virtual Box sense problemes. Vull instal.lar una còpia de la màquina virtual del Moodle de l'institut. (sense problemes amb el botó dret en el fitxer .vbox).

Es queixa del USB 2.0. Diu que he d'Instalar Oracle VM VirtualBox Extension Pack:

S'instal.la, i ja tinc la màquina virtual de l'institut (versió 28 de juny del 2012) sense problemes. (excepte la configuració de xarxa, que això està explicat en una altra banda).

El més pràctic és posar la mateixa MAC que en la màquina original. Ara ja arrenca bé i la IP és la 192.168.0.9. Ara bé, amb el portàtil des de casa no puc veure el Moodle perquè el portàtil està en la xarxa 192.168.1.X, i la MV a la 192.168.0.X. Per defecte està configurat l'adaptador de xarxa en mode Bridge. Compte!. He de tenir present si en el portàtil estic fent servir cable (eth0) o wireless (wlan0).

Treballant des de casa (subxarxa 192.168.1.X) no puc accedir a la màquina virtual del Moolde (subxarxa 192.168.0.X). La manera fàcil d'arreglar-ho és editant el fitxer /etc/network/interfaces i ficant una IP del rang de casa:

...
address 192.168.1.135
gateway 192.168.1.1
...

$ sudo /etc/init.d/networking restart

i ara ja puc accedir al moodle localment, http://192.168.1.135/moodle, però es queixa la configuració del Moodle perquè espera estar a 192.168.0.9

$ cd /var/www/moodle
$ joe config.php
$CFG->wwwroot  = 'http://192.168.0.9/moodle'; -> $CFG->wwwroot  = 'http://192.168.1.135/moodle';

i ja està.

solució 2 (TBD)

El millor seria accedir des de la màquina host (192.168.1.X) a la màquina virtual (192.168.0.9) i al seu moolde (http://192.168.0.9/moodle) sense haver de canviar la IP manualment. Això s'hauria de fer amb un bridge i una interface virtual ben configurada (TBD).

Configuració projector a l'insti

Configuració del portàtil HP amb una pantalla externa VGA (tele/projector) Aplicacions > Eines del sistema > Preferències > Paràmetres de la pantalla

S'han detectat els següents monitors:

 • VGA monitor: representa el monitor que tinc connectat en la sortida externa del VGA (projector, tele). Si tot va bé, en la llista hi ha totes les resolucions que suporta el monitor.
 • DVI monitor: representa la pantalla de l'ordinador portàtil, i les resolucions que suporta (1366x768 és la màxima).

Així doncs, és factible escollir diferents resolucions per al monitor extern i per a la pantalla del portàtil.

Escullo el que vull i Aplico.

Amb el botó de funció F4 puc canviar entre les diferents modalitats i combinacions entre la pantalla del portàtil i el monitor VGA (fins a quatre combinacions diferents en la tele). Una de les combinacions ha de permetre veure el mateix en l'ordinador i en el projector/tele, a pantalla completa.

S'haurà de tenir en compte quina és la resolució que suporten els dispositius. En el cas de la tele, la tele té més resolució (1920x1080) que l'ordinador (1366x768). En el cas del projector s'ha de veure quina resolució tinc.

Configuració institut. Solució. D'entrada a l'institut amb els nous projectors que hi ha a les aules no funciona, queda la imatge desplaçada a la dreta. No és problema de la configuració de l'ordinador, doncs la imatge duplicada que es veu en el monitor del profe és correcta, la pantalla es veu sencera. I per tant és problema del projector. La solució és molt fàcil: en el projector s'ha d'apretar el botó Auto Position per tal d'ajustar correctament la pantalla.

Com que el projector és de 1024x768, la pantalla del portàtil s'ajusta automàticament a aquesta resolució per tal de veure correctament el portàtil i el projector. La caixeta del projector té tres entrades. Qualsevol val, però la que està lliure és la PC-3, i el més fàcil és utilitzar aquesta si es té un cable disponible.

Problemes de xarxa (març 2013)

He tingut molts problemes a l'insti per configurar la xarxa amb 12.04 i per connectar-me a wiki.joanillo.org i connectar-me al servidor per SSH. Els problemes van venir arrel de què a l'institut tenim la fibra.

És al cap i a la fi un problema de DNSs. Vull utilitzar la DNS de Google (8.8.8.8). Fico aquest valor en el fitxer /etc/network/interfaces, però el problema és que aquestes DNSs no les agafa i en el fitxer /etc/resolv.conf me'n mostra unes altres que deuen anar malament. El problema està en què el fitxer /etc/resolv.conf no es pot editar manualment, i cada cop que reinicio la màquina, reinicio la xarxa, o desconnecto-connecto el cable de xarxa m'apareixen els valors DNS erronis.

Aquests valors DNSs erronis me'ls deu donar el servidor DHCP.

Per reiniciar la xarxa:
$ sudo service network-manager restart
o bé
$ sudo /etc/init.d/networking restart

La configuració que funciona és aquesta: (puc fer ping wiki.joanillo.org)

#nameserver 192.168.0.11
#nameserver 192.168.0.4
nameserver 8.8.8.8
search jaumebalmes.net

però cada vegada que reinicio la xarxa les línies queden descomentades i no funciona.

Al final la solució ha vingut fent:

comentar la linia dns-masq que hi ha al fitxer:

$ sudo joe /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
...
#dns-masq

I ara ja funciona (puc fer ping i ssh). Els fitxer queden de la següent forma:

/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
dns-nameservers 8.8.8.8

/etc/resolv.conf:

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#   DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 8.8.8.8
search jaumebalmes.net

creat per Joan Quintana Compte, juny 2012