Carrets de compra amb Javascript

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Antigament els carrets de compra es programaven en el cantó del servidor (PHP, ASP), i es guardaven els items a la base de dades. Avui en dia, gràcies a Javascript tenim carrets de compra molt més funcionals, ràpics i amigables. Informació com els preus o el stock continuen estan a la base de dades, però gràcies a les crides asíncrones s'aconsegueix que l'experiència d'usuari de la compra sigui molt dinàmica.

Desenvolupament

A la web es troben molts exemples de carrets de compra. Hem d'implementar un carret de compra que sigui d'ús lliure, del qual disposem força documentació, i que respongui a les nostres necessitats.

El primer carret de compra que implementaràs:

Carret de la compra alternatiu:

1. Se't demana que implementis una pàgina estàtica amb diferents items per afegir al carret de compra, i que funcioni fins al checkout.

2. Accedeix a la informació dels articles, preu i stock des d'una base de dades. Quan facis la compra actualitza el stock dels productes a la base de dades.

OPCIONAL

3. http://tutorials.jumpstartlab.com/projects/javascript/jquery/jscart.html En aquest cas no disposem de molta o bona documentació. Per tant, serà un repte per l'alumne implementar aquest carret de compra tal com s'explica en el tutorial: carregar els items a comprar, i que s'actualitzi bé el carret de compra (i el preu total).

OPCIONAL. L'alumne pot proposar un altre carret de compra alternatiu aue sigui funcional

Entrega

Els alumnes entregaran al Schoology tots els fitxers generats (fitxers html). Entrega també una captura de la pantalla on es pugui veure el funcionament correcte de l'exercici. S'empaquetaran tots aquests fitxers i es pujaran al Schoology dins del termini d'entrega de la pràctica.

Recorda la normativa per entregar les pràctiques al Schoology: ASIX-M10-UF2#Normativa_d.27entrega_de_les_pr.C3.A0ctiques_al_Schoology


creat per Joan Quintana Compte, abril 2016