Backup del portàtil de producció al servidor

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

En el servidor UbuntuServer s'ha creat la carpeta copia_ordinadors/, que haurà d'emmagatzemar les còpies dels diferent ordinadors/portàtils amb què treballo. Aquest direcotir també es copiarà al disc_xarxa per tenir una còpia física a una altra banda. Concretament, s'ha creat la carpeta copia_ordinadors/DELL_Studio que emmagatzema les còpies de l'ordinador principal de producció. Aquest article s'encarrega de les còpies d'aquest portàtil.

La còpia es pot fer a la LAN (el servidor és el 192.18.1.128) o a la WAN (wwww.joanillo.org). Si volem fer la còpia en remot només cal substituir 192.168.1.128 per www.joanillo.org.

A més, el portàtil també tindrà una còpia de l'última versió de les wiki/wordpress, i així tenim una còpia de le bd mysql fora del local.

Còpia de les carpetes /home/joan

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/client_twitter joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/client_twitter_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/diario_peter_c++ joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/diario_peter_c++_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/drumkits_hydrogen joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/drumkits_hydrogen_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/free_samples_loops joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/free_samples_loops_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/gigs joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/gigs_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/gimp_tips joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/gimp_tips_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/gtk_jack joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/gtk_jack_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/jocs_spectrum joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/jocs_spectrum_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/lscp joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/lscp_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/LV2_exemples joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/LV2_exemples_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/midicsv-1.1 joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/midicsv-1.1_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/midi_files joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/midi_files_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/mixing joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/mixing_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/musica joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/musica_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/pixtuff_3 joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/pixtuff_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/programacio_videojocs_SDL joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/programacio_videojocs_SDL_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/projectes joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/projectes_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/projectes_ardour joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/projectes_ardour_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/sfzs joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/sfzs_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/soundfonts joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/soundfonts_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/tutorial_gtk joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/tutorial_gtk_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/TZX2WAV_02b joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/TZX2WAV_02b_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/VST joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/VST_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/VST_Garritan_GPO joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/VST_Garritan_GPO_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/xerrada_JACK joan@192.168.1.128:copia_ordinadors/DELL_Studio/ --log-file=/home/joan/logs/xerrada_JACK_120203.log

Còpia de /home/joan/Documents i altres similars

Aquest és un cas especial i no la copiem a copia_ordinadors/ sinó a Documents/, i així centralitzem la carpeta Documents/ com a calaix de sastre. Abans de fer la còpia la netejarem per tal de que no s'acumulin coses com documents escanejats,...

Fixar-se que poso ~/Documents/ amb barra final, i d'aquesta manera no es crea la carpeta Documents/ dins la carpeta Documents/, sinó que es copien els arxius directament.

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/Documents/ joan@192.168.1.128:/home/joan/Documents --log-file=/home/joan/logs/Documents_120203.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/.aMule/Incoming/ joan@192.168.1.128:/home/joan/.aMule/Incoming --log-file=/home/joan/logs/Incoming_120203.log

Còpia de /home/joan/altres (/home/joan)

Moltes vegades s'acumulen documents, scripts, etc a /home/joan, i que per simplicitat ja interessa que estiguin aquí. a l'hora de fer una còpia de seguretat, els copio a /home/joan/altres.

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/altres joan@192.168.1.128:/home/joan/altres --log-file=/home/joan/logs/altres_120203.log

Còpia de fotos per revisar

Allò idea seria copiar les fotos ja revisades, però de moment és important tenir una còpia de les fotos encara que no estiguin revisades. En comptes de copiar-se a /var/www/joanillofotos/fotos es copien a /var/www/joanillofotos/fotos_per_revisar. La còpia de les fotos revisades es fa de la mateixa manera (Backup_del_servidor_-_oct_2011#c.C3.B2pia_de_les_fotos).

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /media/6a7a777b-6a01-4d8f-be2d-38bbfcb2a9a7/home/joan/fotos_per_revisar joan@192.168.1.128:/var/www/joanillofotos/fotos_per_revisar/ --log-file=/home/joan/logs/fotos_per_revisar.log

Còpia de les BD-mysql del servidor al DELL_Studio

M'interessa tenir les còpies del mysql fora del local. Recordem, però, que no n'hi ha prou amb fer les còpies de la bd, sinó que també s'hauria de copiar els arxius i carpetes importants.

$ scp joan@192.168.1.128:~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_120203.dmp ~/copia_wikidb117_120203.dmp
$ scp joan@192.168.1.128:~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikijoanillo117_120203.dmp ~/copia_wikijoanillo117_120203.dmp
$ scp joan@192.168.1.128:~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_blogjoanillo_120203.dmp ~/copia_blogjoanillo_120203.dmp
$ scp joan@192.168.1.128:~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_langtrainer_120203.dmp ~/copia_langtrainer_120203.dmp
$ scp joan@192.168.1.128:~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_electronica_120203.dmp ~/copia_electronica_120203.dmp
$ scp joan@192.168.1.128:~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_joanillofotos_120203.dmp ~/copia_joanillofotos_120203.dmp

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2012