Treballant amb Abanq II

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Tresoreria. Efectes a cobrar

 • A la meva empresa li he d'afegir un compte bancari. Això es fa des de Tablas Generales > Cuentas Bancarias. A Contabilidad (subcuenta) de moment no fico res.
 • Creo un client, en el què el mode de pagament és a tres mesos. Per fer-ho, quna creo el client, en la pestanya comercial, vaig a crear una nova forma de pago. La forma de pago l'anomeno a 3 meses (dies aplaçats: 90 dies; aplaçat: 100%)· Generar recibos como emitidos: significa que quan faci una factura es generarà un rebut, i aquest rebut estarà emès, però no estarà pagat.
 • Anem a suposar que l'empresa, a part de vendre productes, també ben serveis. Anem a crear la categoria Còpies de seguretat, i creem el producte BACKUP-24-365, que evidentment no té stock. Deixo marcat Permitir ventas sin stock. A venta fico el preu (la idea és que és un preu mensual). A compra no fico res. A Agentes escullo els agents comercials que poden comercialitzar aquest producte, i la seva comissió. A subcomptes escullo el subcompte 705: Prestaciones de servicios.
 • Vaig a fer la venta, creant directament una nova factura. A forma de pago, l'opció per defecte és la que he assignat al client: a 3 mesos. Venc el servei BACKUP-24-365, i es genera la factura sense problemes.
 • a documents relacionats, veig que a part de la factura s'ha generat un rebut. Aquest rebut el puc veure a Tesoreria > Recibos de clientes. Aquí podria acfegir un pagament o una devolució per a aquest rebut. Veig que la data de venciment del rebut és d'aquí a tres mesos, com ha de ser.
 • Remeses. Creo una nova forma de pagament, CC, que és cobrar fent ingrés a un CC sense aplaçament. Faig una factura, es genera el rebut, i la data de venciment del rebut ha de ser el mateix dia que la factura. Vaig a remeses (info a http://www.contabilidad.tk/node/1311), i genero una nova remesa bancària a partir d'aquest rebut (el subcompte associat és 572: Bancos e Instituciones de crédito). Una remesa pot incloure diferents rebuts. Exporto a fitxer segons al norma 19, i obtinc un fitxer que es pot operar mitjançant banca electrònica:
5180035105018000270409   Joan Quintana Compte                    21003055                                 

5380035105018000270409270409Joan Quintana Compte          21003055002101365716    01                                

5680035105018000000002   Plàstics Batlló SL           00000039440000000000000000R.00010A000004-01                

5880035105018000                                    0000003944   00000000010000000003                   

5980035105018000                          0001        0000003944   00000000010000000005   
 • En el cas de voler saber quins rebuts estan per cobrar, he de filtrar els rebuts cercant per data de venciment.
 • Forma de pagament 30-60-90. En aquest cas he de veure com l'emissió d'una factura em genera tres rebuts (comprovat)

una comanda amb un albarà i una factura

1comanda 1factura.png

Aquest seria el cas més simple.

 • Creo una nova comanda amb vàries línies de detall.
 • Genero la factura.
 • Vaig a documents associats, i veig com s'ha creat la factura i l'albarà associat. També s'haurà creat un rebut, o varis, en funció de la forma de pagament.

Una comanda amb varis albarans i una o vàries factures

1comanda Nfactures.png
 • Faig una comanda de client, en la que es demana 10 unitats del prod1 i 15 unitats del prod2.
 • Genero l'albarà d'aquesta comanda. Edito les línies de detall, i fico 10 unitats del prod1 i 10 unitats del prod2. Per tant, la comanda està servida parcialment, i puc veure que així consta: a la columna Servido fica parcial. (si no ho veig, tancar i tornar a obrir la finestra Pedidos).
 • Torno a generar un albarà sobre aquesta comanda, i efectivament, l'albarà que se'm genera és el que em completa la comanda. Puc veure en documents associats a la comanda que efectivament té dos albarans. Aquesta comanda encara no té factura. Com que la comanda consta com a servida, el botó Generar factura està deshabilitat. Vaig a factura, i amb el botó associar puc associar cada albarà a una factura, o bé associar els dos albarans a una factura. Aquesta seria la manera com, a partir d'una comanda, generar un o varis albarans, i a l'hora generar una o vàries factures. A més, si amb una comanda genero varis albarans, puc associar-ho a una sola factura.
 • La conclusió a la que arribo és que si vull desglossar una comanda en vàries factures, és perquè tinc varis albarans i cada albarà és una factura. Una comanda amb un albarà i vàries factures, crec que no es pot fer.

vàries comandes en una factura

Factura abanq.png

En la finestra factura tinc el botó Associar, que em permet associar albarans a una factura. Per tant, si vull fer dues comandes en una sola factura, el que he de fer és fer un albarà per a cada comanda, i fer una factura que agrupi els dos albarans.

Efectivament, en el gràfic adjunt veig com a partir de dos comandes s'ha generat dos albarans que estan associats a una sola factura, i s'ha generat un rebut.

un albarà amb vàries comandes, una factura amb vàries comandes

Ncomandes 1factura.png

un cas típic és que tingui en un sol dia dues comandes del mateix client, potser perquè la primera comanda és incompleta i estava pendent de resoldre algun dubte i, en comptes de modificar la primera comanda, es completa amb una segona comanda. Com que l'albarà està associat a l'entrega de la mercaderia, puc fer les dues comandes amb un sol albarà, i generar una sola factura per a l'albarà.

 • en la finestra Albarà tinc el botó Associar, que puc associar l'albarà a dues comandes.
 • en Factures associo l'albarà que s'ha creat a una nova factura. El resultat és que tinc una factura associada a vàries comandes, tal com es veu a la figura.
 • El que no es pot fer és dues comandes amb una factura cada comanda i un sol albarà. Per què? Doncs perquè quan des de la comanda vull generar la factura automàticament, es genera primer l'albarà i des de l'albarà la factura. A més, des de la finestra Factura puc associar la factura a 1 o varis albarans, però no puc associar la factura a les comandes directament.

Pressupostos. Convertir pressupost a factura

1pressupost 1factura.png

El procés de facturació comença moltes vegades amb el pressupost. Un client ens demana un pressupost, i si aquest s'accepta, s'ha de poder convertir automàticament la comanda.

 • Creem un pressupost amb dues línies de detall, i veiem que en la finestra pressupost tenim el botó Aprovar. Es genera la comanda a partir del pressupost. A partir d'aquí és com ho hem fet abans. De la comanda, puc generar la factura que també em generarà un albarà.

Transportista

Fins ara, en els albarans que feiem no reflexàvem el preu del transport. I és que a més tenim productes que estan a magatzem, i productes que són serveis, i per tant no es comptabilitzen en el stock.

Nota. Estranyament, no hi ha cap opció per donar d'alta transportistes ni per reflexar les despeses del transportista en els albarans.