Traduir al català

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

[incomplet]

http://wiki.openbravo.com/wiki/Translating_Openbravo

El procés de traducció al català passa per agafar els fitxers XML originals, traduir-los, i a partir dels fitxers traduïts fer el mateix procés que hem fet en la instal.lació de la traducció al castellà.

Dit això, val a dir que la informació a traduir és ingent, i que la gent tenim molta feina. Per tant, les traduccions es fan poc a poc (el castellà no està complert), i a més és una feina col.laborativa (diverses persones poden estar traduint al mateix temps). Per organitzar-se, és per això que el projecte està penjat a SourceForge i que es es fa servir una eina de control de versions com Subversion per controlar tot aquest possible tràfic de fitxers i versions de fitxers.

La manera correcta de treballar amb el subversion és instal.lar-se'l i treballar amb entorns com l'Eclipse per tal d'editar els fitxers. Ara bé, per fer un tast, podem veure i agafar els fitxers XML directament del repositori via web:

Les versions castellana i catalana estan a:

https://dev.openbravo.com/websvn/localization/translations/es_ES/trunk/
https://dev.openbravo.com/websvn/localization/translations/ca_ES/trunk/

Actualment només hi ha una persona treballant en la traducció al català, Jordi Mas, que és un dels jefes d'Openbravo.

A la wiki d'Openbravo hi ha un tutorial complert de Subversion:

http://wiki.openbravo.com/wiki/Subversion