Traducció al castella de Sugar CRM

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://www.sugarforge.org/softwaremap/languagepacks.php

Hi ha traducció al català i al castellà.

Em descarrego els fitxers de la traducció al castellà (SugarEnt-5.1.0b-lang-es_es-20081108.zip), desempaqueto i llegeixo les instruccions per instal.lar el paquet de traducció.


1. Instal.lar els fitxers del pack: Utilitzar el Carregador de Mòduls de la secció d'Administració.

He de fer un upload del fitxer zip

Upgrade applied successfully!

En fer login ja puc escollir l'idioma (a la combo em surt castellà i anglès)


2. (no cal) Para soporte del calendario en español, debe de editar index.php, reemplazando: echo '<script type="text/javascript" src="jscalendar/lang/calendar-en.js"></script>';

por: echo '<script type="text/javascript" src="jscalendar/lang/calendar-'.substr($current_language,0,2).'.js"></script>';

Para más detalles, ver http://www.sugarcrm.com/forums/archive/index.php/t-1633.html.


3. (no cal) Para ver adecuadamente los literales de los gráficos, hay que modificar el fichero include/charts/Charts.php, para que donde figura: if ($app_strings['LBL_CHARSET'] == "UTF-8") { ó if ($app_strings['LBL_CHARSET'] != "UTF-8") { se cambie por: $file_encoding = mb_detect_encoding($xml_file); if ($app_strings['LBL_CHARSET'] == "UTF-8" && $file_encoding != "UTF-8") {

Ésto sólo será necesario en algunas revisiones de SugarCRM 4.5.0. Ver bugs 9200 y 9502.