Tips Linux

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
  • per copiar i enganxar,el més simple és seleccionar un text, i allà on vols enganxar clicar sobre el botó del mig del ratolí.
  • en el editor joe, el que prefereixo, el fitxer de configuració està a /etc/joe/joerc. Si no vull tenir còpies de seguretat automàtiques del fitxer, m'he de fixar en l'opció -nobackups, i habilitar-la eliminant l'espai del davant.
  • Configurar el proxy per a apt-get. S'ha d'editar el fitxer /etc/apt/apt.conf (si no existeix, crear-lo), i ficar la línia
Acquire::http::Proxy "http://****:****@192.168.0.5:8080";

(potser login i pwd no cal)

  • sudo gedit joan.txt &. El ampersand és per poder continuar utilitzant la consola.
  • calculadora en línia de comandes: bc
$ bc

i entrem en mode interactiu. quit per sortir

  • Esborrar el contingut d'un fitxer: cp /dev/null fitxer_a_buidar

creat per Joan Quintana Compte, set 2008