The Computational Beauty of Nature

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Vull compilar el codi que es pot descarragar des de la web a partir de les fonts, i em dóna errors en fer el make. Anem a resoldre-ho.

$ find / -name Xlib.h

no troba res

X11/Xlib.h: No such file or directory

por lo general si al hacer make te aparece este error o que siga el patron X11/*.h

la solución es:

$ apt-get install libx11-dev

$ find / -name Xlib.h -> ara sí que ho troba, faltava instal.lar la llibreria libx11-dev 
/usr/include/X11/Xlib.h


Error:

../src/stutter.c:189: error: invalid lvalue in assignment
no compila i dóna aquest error

A Internet trobo:

I get error: invalid lvalue in assignment errors when trying to compile code with gcc 4.0+, this code previously compiled fine with gcc 3.x
I'm not a c nor a c++ programmer so do not understand this enough to fix it.

doncs instal.lo la versió de gcc 3.3, i ho compilo amb aquesta versió. Per ver-ho, el gcc té l'opció

gcc -V 3.3

i això ho puc editar en el Makefile que crida al gcc, que està a /bin

a dalt de tot del fitxer trobo

COPTS    = -V 3.3 -O3  -Wall  -D__dest_os=unix
CC       = gcc

afgeixo -V 3.3 a la línia que representa les opcions amb les que crido al gcc

Efectivament, ara compila (a pesar d'alguns warnings)

Notes setembre 2009

Amb la versió d'Ubuntu Jaunyty Jackalopee (9.04) tinc la versió de gcc 4.3.3. vull instal.lar des del synaptic la versió 3.3, i no la trobo, només trobo la versió gcc-3.4. La instal.lo, i en el makefile fico -V 3.4


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2008