Terratec DMX 6FIRE 24/96

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

DMX6fire2496 Module Front L.jpg
Terratec.jpg

Instal.lo la Terratec DMX 6FIRE 24/96 en el ordinador servidor Pentium IV (3GHz, 2GB RAM)

Informació del sistema

Veiem la informació de la Terratec i de la targeta de so interna:

$ cat /proc/asound/cards
 0 [Intel     ]: HDA-Intel - HDA Intel
           HDA Intel at 0x48200000 irq 16
 1 [DMX6Fire    ]: ICE1712 - TerraTec DMX6Fire
           TerraTec DMX6Fire at 0x1080, irq 22
$ lsmod | grep seq
snd_seq_dummy      1338 0 
snd_seq_oss      26722 0 
snd_seq_midi      4557 0 
snd_seq_midi_event   6003 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq        47263 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_rawmidi      19056 3 snd_mpu401_uart,snd_usb_lib,snd_seq_midi
snd_seq_device     5700 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq,snd_rawmidi
snd_timer       19098 2 snd_seq,snd_pcm
snd          54180 27 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_hda_intel,snd_ice1712,snd_ak4xxx_adda,snd_cs8427,snd_ac97_codec,snd_i2c,snd_mpu401_uart,snd_usb_audio,snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_timer
$ lsmod | grep snd
snd_hda_codec_realtek  203512 1 
snd_ice1712      57028 2 
snd_ice17xx_ak4xxx   3476 1 snd_ice1712
snd_ak4xxx_adda     7988 2 snd_ice1712,snd_ice17xx_ak4xxx
snd_cs8427       7732 1 snd_ice1712
snd_ac97_codec    101432 1 snd_ice1712
snd_pcm_oss      38176 0 
snd_hda_intel     26760 0 
snd_mixer_oss     16500 1 snd_pcm_oss
snd_hda_codec     76084 2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep        7416 1 snd_hda_codec
snd_pcm        74904 6 snd_ice1712,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_seq_dummy      2680 0 
ac97_bus        1524 1 snd_ac97_codec
snd_i2c         5300 2 snd_ice1712,snd_cs8427
snd_mpu401_uart     7124 1 snd_ice1712
snd_seq_oss      28768 0 
snd_seq_midi      6560 0 
snd_rawmidi      22336 2 snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event   7092 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq        50896 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer       22040 3 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device     6880 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd          60612 20 snd_hda_codec_realtek,snd_ice1712,snd_ak4xxx_adda,snd_cs8427,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_hda_intel,snd_mixer_oss,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_i2c,snd_mpu401_uart,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore        7968 1 snd
snd_page_alloc     9180 2 snd_hda_intel,snd_pcm
$ sudo lshw -C multimedia
 *-multimedia      
    description: Audio device
    product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller
    vendor: Intel Corporation
    physical id: 1b
    bus info: pci@0000:00:1b.0
    version: 03
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
    configuration: driver=HDA Intel latency=0
    resources: irq:16 memory:48200000-48203fff
 *-multimedia
    description: Multimedia audio controller
    product: ICE1712 [Envy24] PCI Multi-Channel I/O Controller
    vendor: VIA Technologies Inc.
    physical id: 1
    bus info: pci@0000:06:01.0
    version: 02
    width: 32 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm bus_master cap_list
    configuration: driver=ICE1712 latency=64
    resources: irq:22 ioport:1080(size=32) ioport:10b0(size=16) ioport:10a0(size=16) ioport:1040(size=64)


$ lspci
...
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller (rev 03)
06:01.0 Multimedia audio controller: VIA Technologies Inc. ICE1712 [Envy24] PCI Multi-Channel I/O Controller (rev 02)
...
$ lspci -v

06:01.0 Multimedia audio controller: VIA Technologies Inc. ICE1712 [Envy24] PCI Multi-Channel I/O Controller (rev 02)
	Subsystem: TERRATEC Electronic GmbH Device 1138
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 22
	I/O ports at 1080 [size=32]
	I/O ports at 10b0 [size=16]
	I/O ports at 10a0 [size=16]
	I/O ports at 1040 [size=64]
	Capabilities: [80] Power Management version 1
	Kernel driver in use: ICE1712
	Kernel modules: snd-ice1712
...
$ amidi -l
Dir Device  Name
IO hw:0,0  MIDI-Front DMX6fire 0
 O hw:0,1  Wavetable DMX6fire 0
<pre>
$ aplay -l
TBD
$ aplay -L
TBD
$ arecord -l
TBD
$ arecord -L

7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
front:CARD=DMX6Fire,DEV=0
  TerraTec DMX6Fire, ICE1712 multi
  Front speakers
surround40:CARD=DMX6Fire,DEV=0
  TerraTec DMX6Fire, ICE1712 multi
  4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=DMX6Fire,DEV=0
  TerraTec DMX6Fire, ICE1712 multi
  4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=DMX6Fire,DEV=0
  TerraTec DMX6Fire, ICE1712 multi
  5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=DMX6Fire,DEV=0
  TerraTec DMX6Fire, ICE1712 multi
  5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
iec958:CARD=DMX6Fire,DEV=0
  TerraTec DMX6Fire, ICE1712 multi
  IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output

mesclador Envy24

Pàgina web del projecte:

La Terratec DMX 6FIRE 24/96 es basa en el xip ICE1712, i totes les targes que funcionen amb aquest xip treballen molt bé amb el mesclador Envy24 (no cal alsamixer).

Envy24 drivers are part of alsa, so they are most likely installed. If not, your system is very broken. To get envy24control, you have to install alsa-tools-gui. Potser hi ha algun problema amb Pulseaudio si no està deshabilitat, mirar...


Envy24control is a graphical utility for controlling cards based on the envy24 or ice1712 chipset, e.g., the Midiman Delta series and the Terratec EWS and EWX series. It is supplied as part of the alsa-tools package. The utility allows control of the digital mixer, channel gains and other hardware settings, as well as displaying a level meter for each input and output channel.

Referències

En ubuntustudio tienes que desisnstalar pulseaudio para que la dmx6 fire funcione, además , te recomiendo desactivar todos los sonidos del sistema. Luego debes comprobar los volúmenes con envy24control.
Yo tengo una de esas tarjetas y te puedo decir que en linux va de lujo.

En la wiqui de Musix hice un tutorial con el envy24control que a lo mejor te sirve de ayuda.

Més coses a mirar:

Might have to check back later concerning the Terratec DMX 6fire as it’s currently in a Hardy (8.04) machine whose motherboard went fritz and I vaguely recall it also required an .asoundrc configuration file in order to get the front panel I/O fully working.

sembla ser que el que em falta per tal que em funcioni és configurar bé el fitxer .asoundrc

la solució podria estar aquí

que porta aquí

envy24control doesn't work

Sembla ser que amb la 9.04 o la 9.10 hauria de funcionar, no tindria els problemes que m'estic trobant.

Per veure possibles problemes ens els log del sistema:

cat /var/log/messages | grep snd
cat /var/log/dmesg | grep ICE1712

fer funcionar la Terratec DMX 6FIRE 24/96

nou ordinador Pentium IV 3GHz, configuració Terratec:

Coses a fer per fer funcionar la terratec DMX6Fire 24/96

 • desinstal.lar Pulseaudio totalment
$ sudo apt-get purge pulseaudio
 • que la terratec sigui la targeta per defecte (la 0) -> veure més avall

Nota:

he tingut problemes per fer funcionar la Terratec DMX 6Fire 24/94, però en realitat eren problemes de concepte. En el JACK m'apareixen 12 ports de system:capture i 10 ports de system:playback, i si vull gravar amb el micro a l'Ardour, he de saber quin és el port de capture que he de fer servir (el 5). Pensava que la solució passava per editar el fitxer .asoundrc, però en realitat no cal editar aquest fitxer.

La primera prova és connectar el vkeybd al fluidsynth, primer amb aconnectgui i després amb JACK. Utilitzo primer plughw:1, i quan ja faig que la Terratec sigui la tarja per defecte, faig plughw:0.

fluidsynth -l -a alsa -m alsa_seq /home/joan/soundfonts/general/Unison.sf2 
fluidsynth -l -a alsa -m alsa_seq -o audio.alsa.device='plughw:1' /home/joan/soundfonts/general/Unison.sf2

Funciona tan amb ALSA com amb JACK. És una solució purament PCM, és a dir, que el so es genera dins de l'ordinador, no necessito ningun input extern, i per tant la configuració del envy24 no em dóna cap maldecap.

Arrenco JACK (Terratec) + fluidsynth + vkeybd Sona. Vull controlar el volum Envy24 Control. Pestanya Analog Volume. Com que ho escolto pels cascs, aquests vénen monitoritzats per DAC0 (Front R) i DAC1 (Front L). Front R i Front L són les sortides que trobo a darrere, i que es corresponen també a l'entrada dels cascs del frontal.

A més, per tal que soni l'actual configuració del Envy24 és:

 • pestanya Patchbay/Router: Escullo com a sortides hardwareHW Out1/2 (L/R) a PCM Out1/2. Això vol dir que la sortida de alsa_pcm la podré escoltar pels cascs.
 • pestanya Monitor PCM: veig que es pot monitoritzar el senyal a PCM Out1 i PCM Out2. A Digital Mixer no hi ha senyal. Però si el slider el moc de 96 a 0, a Digital Mixer ja hi ha senyal (tot i que això no afecta el volum). El volum de sortida només es veu afectat per la pestanya Analog Volume.
 • Explicació Pestanya Patchbay/Router: indica quin senyal s'envia a les sortides hardware, per ex els cascs: HW Out1 (L) i HW Out2 (R). Per defecte és PCM 1/2, que és la sortida de alsa_pcm (This means that any PCM data that jack sends to alsa_pcm:playback_1/2 (which is PCM Out 1/2 in envy24control) goes directly to H/W Out 1/2, which is the analog rca line outs 1 and 2, llegit a http://linuxmusicians.com/viewtopic.php?f=27&t=543&start=0&st=0&sk=t&sd=a)

Micròfon

 • Explicació pestanya Monitor PCM: és un mescaldor de tots els senyals PCM. Si tots els senyals PCM van a HW (pestanya Patchbay/Router), alesores puc veure el resultat de la mescla en els diferents altaveus (front, rear, middle).
 • Pestanyes Monitor: hi ha dues pestanyes Monitor: Monitor Inputs (external mixer) i Monitor PCM (internal mixer). Monitor Inputs són les entrades que tenim en el frontal (CD, Line, Phono, MIC, Digital) i Monitor PCM són les entrades internes de la targeta, és a dir alsa_pcm (el que ve del fluidsynth, per ex).

Una cosa molt important és veure que Envy24 i alsamixer es comuniquen totalment. Tant si moc un control de l'Alsamixer com del Envy24, el control homònim també es mou. Per tant, en principi, m'he de desentendre de l'alsamixer.

Vull mirar si la targeta de so funciona a nivell d'ALSA, i per fer-ho utilitzaré arecord i aplay. La primera prova amb arecord i aplay no funciona. Amb el audacity puc veure si el senyal foobar.wav realment conté informació:

arecord -r 44100 -f cd -t wav -D plughw:1 foobar.wav
aplay -D plughw:1 foobar.wav
 • Pestanya Analog Volume: Poso tots els ADC a tope
 • Pestanya Hardware Settings > Phono Input Switch > Mic

De moment res. Fins que no aconsegueixi que en el Digital Mixer aparegui senyal, no aconseguiré gravar res.

Un dels problemes és que el botó Mute funciona fatal, no és gens intuïtiu

Ara bé, aplay sí que funciona:

aplay -D plughw:1 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav -> funciona
aplay -D plughw:1,0 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav -> funciona
aplay -D plughw:DMX6Fire /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav -> funciona
$ arecord -r 44100 -f cd -t wav -D plughw:1 foobar.wav -> no funciona
$ arecord -t wav -D plughw:DMX6Fire foobar.wav -> finalment sento algo, amb molt mala qualitat (molt mala qualitat perquè samplejo a 8000 Hz i es mostreja amb 8 bits)
Recording WAVE 'foobar.wav' : Unsigned 8 bit, Rate 8000 Hz, Mono
$ aplay -D plughw:1 /usr/share/sounds/alsa/foobar.wav 

Fixem-nos que es grava a 8 bits i a 8KHz. La meva targeta de so és 24/96 (mostres de 24 bits, sample rate: fins a 96 KHz)

Els formats de 24 bits són (man arecord): S24_LE S24_BE U24_LE U24_BE

$ arecord -f S24_LE -r 48000 -D plughw:DMX6Fire foobar.wav
$ aplay -D plughw:1 foobar.wav -> la tarja 1 encara és la Terratec

i ara ja se sent amb qualitat

també es pot gravar a 96KHz

$ arecord -f S24_LE -r 96000 -D plughw:DMX6Fire foobar.wav
$ aplay -D plughw:0 foobar.wav -> ara la tarja 0 ja és la Terratec

els altres modes no estan suportats: -f S24_BE, -f U24_LE, -f U24_BE

Així doncs, per tal que funcioni, resumint la configuració del Envy24 és:

 • Monitor Inputs > Phono/Mic a tope
 • Monitors PCM: tots a tope o només el primer: PCM Out 1
 • Patchbay/Router: PCM Out 1/2
 • Hardware Settings: Mic (important), i si faig arecord a 96000 també ho hauria de ficar aquí.
 • Analog Volume: DAC 0/1 a tope (per escoltar), i ADC4/5 (Phono) si grabo amb el micro o tocadiscs.

com sempre, si vull gravar a 48000 Hz he de ficar aquesta configuració en l'opció del arecord i en el envy24.

vull gravar amb el micro directament al Audacity. No ho aconsegueixo. Editar > Preferències

$ lsmod
snd_ice1712      57028 0 
si no hi és, -> sí que hi és, el mòdul ja està carregat
sudo modprobe snd-ice1712
$ cat /etc/modules

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

lp
snd-seq

aquí hi hauria d'haver snd_ice1712

no? -> doncs no perquè a lsmod ja apareix snd_ice1712

Finalment, per tal que la DMX6Fire sigui la card 0:

1. a .soundrc:

defaults.ctl.!card "DMX6Fire"
defaults.pcm.!card "DMX6Fire"
defaults.timer.!card "DMX6Fire"

(sembla ser que això no afecta)

2. a /etc/modprobe.d/alsa-base.conf:

options snd-ice1712 index=0
options snd-hda-intel index=1

(important especificar també snd-hda-intel, perquè si no, cotinua sent la HDA Intel la primera)

Nova versió del Envy24

Per defecte, a Ubuntu 10.04 hi ha la versió 0.6.0 del Envy24control, quan de fet van per la versió 1.0.3. Me la descarrego i la compilo

mudita24-1.0.3
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

$ envy24control

amb aquesta nova versió no aconsegueixo veure que res es mogui, tot i que crec que funciona. Ara bé, ho probo i no pita, no es mou res. A més, els controls de l'alsamixer no es sincronitzen. La única cosa que ha millorat és la interfície gràfica perquè utilitza una versió superior de la llibreria GTK.

Per tant, torno a utilitzar la versió 0.6.0, que encara està disponible a /usr/bin/envy24control -> els volums funcionen i es sincronitzen amb el alsamixer

Gravació des del CD

Ja he aconseguit gravar des del micròfon (encara no ho he aconseguit ni amb el Ardour-JACK ni amb el Audacity), ara ho faré des del CD.

Reprodueixo el CD amb el Rythmbox, i gravo (poso els controls del envy24 per escoltar i gravar el CD)

$ arecord -f S24_LE -r 44100 -D plughw:DMX6Fire foobar.wav
$ aplay -D plughw:DMX6Fire foobar.wav 

amb el Rytmbox engegat no puc fer aplay (de resource is busy), però quan l'apago ja puc escoltar el que he gravat, la qual cosa vol dir:

 1. que funciona el CD (ja l'escoltava pels cascs amb el rythmbox)
 2. que no només gravo el que ve del micro, sinó el que ve d'altres fonts
 3. envy24 funciona bé, i més quan he tornat a la versió 0.6.0

Per fer variar el volum del que estic gravant des del CD amb arecord, puc tocar en el envy24:

 • Monitor Input > CD in L/R -> no té cap efecte
 • Monitor PCMs > PCM Out 1/2 -> Sí que té efecte
 • Analog Volume > DAC 1/2 (Front L/R) -> no té cap efecte
 • Analog Volume > ADC 1/2 (CD in L/R) -> no té cap efecte

(tot això ho he fet a Patchbay/Router a PCM Out 1/2. Si ho fico a CD in L/R també es grava, és a dir, connecto el CD al HW Out. En aquest cas, també té efecte Monitor PCMs > PCM Out 1/2)

Ara bé, com és que Monitor Input i Analog Volume no tenen cap efecte? Realment funciona el envy24?

També faig una mescla del CD amb el micro i funciona.

Gravació amb JACK: jack_capture

Ja sé gravar el micro amb arecord, i per saber que amb JACK també funciona faig servir jack_capture, que sí que funciona.

He compilat jack_capture, engego el JACK, Zyn i vkeybd, i jack_capture es connecta automàticament al Zyn i enregistra bé:

$ aplay -D plughw:0 jack_capture_01.wav

I el micro? Bé, ja tinc la solució, en el JACK és system:capture5 el que està associat al micro. El més fàcil és connectar system:capture5 a system:playback1/2, i ja puc monitoritzar a través del JACK el que sento dic pel micro.

He de detectar a system:capture1/12 què és cada cosa, i system:playback1/10 què és cada cosa.

I el tema és que funciona perfectament la tarja i no té res a veure amb el fitxer .asoundrc.

Gravació del micro amb Ardour

Ara que ja sé que és el system:capture5, ara ja puc gravar sense problemes amb el Ardour i monitoritzar el senyal. Fixem-nos que els micros que tinc són mono i no stereo. En el Envy24 he d'activar el ADC5 i no el ADC4 (Analog Volume). He de gravar sense cap mena de soroll.

Gravació del CD amb Ardour

CD: system:capture11/12 -> gravo amb el Ardour una sessió de CD, amb una qualitat bona, sense soroll. Evidentment, amb el Ardour puc veure el nivell i mirar que el senyal no estigui saturat. Per tal que no es saturi, baixo el volum del Rythmbox.

Gravació de Line amb Ardour

Line: system:capture3/4

Gravo la ràdio. Important!! A envy24control > Hardware Settings > Line In Selector > Front Input. Connecto la sortida headphone (o bé a la part del darrere, la sortida dels altaveus) del meu amplificador/ràdio a la part frontal de la Terratec (Line In/Tape). Quant a la sortida dels altaveus de l'amplificador, recordar que tinc Main/Remote/Both, la qual cosa vol dir que puc utilitzar la sortida Remote per a connectar a la Line de la Terratec.

He fet el cable per connectar el Remote de l'amplificador directament a l'entrada Line del Front de la targeta per monitoritzar mentre faig el arecord, he de posar a Patchbay/Router a HW Out 1/2 a Line in L (o R). Ara bé, per escoltar amb els cascs en el aplay he de posar el HW Out 1/2 a PCM Out 1/2.

Gravació de discs de vinil:

fico la sortida d'auriculars del toca-discs a l'entrada AUX de l'amplificador, i faig com en el cas anterior (Gravació Line). Es grava amb qualitat, amb el típic sorollet de LP.

Com funciona el mesclador del envy24?

Doncs anem-ho a mirar amb una prova. Mesclo el senyal del CD amb el de la ràdio. A Monitor Input tinc senyal tant a CD In L/R com a Line In L/R. Ens fixem en la pestanya Patchbay/Router.

 • Per tal de sentir els dos senyals: Digital Mix L/R
 • Per sentir només el CD: PCM Out 1/2: el CD (Rythmbox) és un senyal PCM, generat internament dins de l'ordinador.
 • Per sentir només la ràdio: Line IN L/R

A més, a Monitor Input i a Analog Volume, el senyal de Line es pot graduar. En canvi, el senyal del CD en cap cas no es pot modular. Això suposo que és perquè de fet el CD és un senyal general internament (PCM). El volum del CD el puc modular amb el Rythmbox, que és el programa que fa sonar el CD.

I és que en el Patchbay/Router, l'opció CD In L/R no es correspon al meu CD. Per tant, de fet és una altra opció. Quina opció? Doncs recordem que en les connexions internes de la tarja PCI hi ha tres entrades per a CD (punts 6, 7 i 8 del manual, pag 10).

Gravar videos del Youtube (Pulseaudio)

i d'altres fonts de so Pulseaudio com ara http://www.myspace.com/

Es tracta de gravar amb qualitat, a través de les connexions internes. Segueixo el mètode de pulseaudio jack sync explicat en la UbuntuStudio Preparation (en el futur el mètode podria canviar i ser més fàcil...).

Ho faré amb l'ordinador on tinc la Terratec.

Recordatori. Primer de tot vull sentir alguna cosa:

$ fluidsynth -l -a jack -m alsa_seq -g 5 /home/joan/soundfonts/general/FluidR3_GM.sf2
$vkeybd
$ /usr/bin/envy24control

Els connecto amb JACK. Per tal de poder sentir alguna cosa he de tenir ben configurat el envy24control. Al principi no sento res i és que he de tenir seleccionats, en la pestanya Patchbay/Rotuer, PCM Out 1 i PCM Out 2.

Ara ja sona el vkeybd.

I ara ja anem al gra (ja podem desconnectar el fluidsynth i el vkeybd):

$ pacmd load-module module-jack-source channels=2; pacmd load-module module-jack-sink channels=2;

A JACK > Connection està connectat el Pulseaudio JACK Sink amb el system:playback.

Sistema > Preferències > So. Sortida: JACK sink (Pulseaudio JACK sink)

I ja sento un video de Youtube (o bé el player de myspace. Les proves les faig a http://www.myspace.com/gadjomusica)

Ara ja puc gravar amb el Audacity (ho podria fer amb el Ardour)

En el Audacity, Editar > Preferències:

 • Dispositius > Amfitrió: JACK Audio Connection Kit
 • Dispositius > Reproducció: system
 • Dispositius > Enregistrament: Pulseaudio JACK Sink

Pitjo el botó gravar. S'enregistra correctament amb uns nivells adequats. Converteixo a mp3.

envy24 amb un controlador MIDI

controlant el envy24control amb un midi controller. És possible, segons es veu en la man page:

    -m, --midichannel
       Use MIDI controller values to control the Faders in the mixer
       view.  The application will react to controllers on channel
       midi-channel and send controllers on this channel when the user
       moves the GUI sliders.

    -M, --midienhancedMost programs require a restart to reread .asoundrc or asound.conf! This includes desktop environment audio daemons, such as PulseAudio. For most changes to .asoundrc you will need to restart the sound server (ie. sudo /etc/init.d/alsa-utils restart) for the changes to take effect. Most programs require a restart to reread .asoundrc or asound.conf! This includes desktop environment audio daemons, such as PulseAudio. For most changes to .asoundrc you will need to restart the sound server (ie. sudo /etc/init.d/alsa-utils restart) for the changes to take effect. Use an enhanced mapping from midi controller values to db sliders.

creat per Joan Quintana Compte, desembre 2010