Speedometer d'agulla

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Per fer els mandos del simulador de vol flightgear es pot utilitzar solucions ja fetes (i cares=) com ara:

o bé mirar de fer els propis instruments. Per exemple, un velocímetre (speedometer).

Es pot utilitzar un servomotor (però normalment tenen un rang de 180 graus); un servomotor de rotació contínus (pot fer 360 graus, però és difícil de precisar l'angle); o bé un motor pas a pas, que seria la solució correcta. Per ex, mirar aquest projecte:

utilitza un el stepper motor: switec x27

Referències

Projecte de construcció d'una gauge completa.

Stepper motor Switec X27

He comprat 6 unitats (setembre 2017):

La gràcia d'aquest stepper motor és que no utilitza més de 20mA per pin de l'Arduino, i per tant es poden utilitzar directament els pins de l'Arduino, sense driver. Cada motor necessita 4 pins digitals. Per tant, si vull fer servir varis motors al matei temps, s'haurà d'utilitzar un Arduino Mega o un MCP23017.

L'article més complet que he trobat, amb codi Arduino i l'enllaça a la llibreria: