Servidor d'echos (exercici)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Demonitzem el servidor

Debianitzem el servidor d'echos (fem un paquet Debian)

[Basat en un manual del Sergi Tur:

http://atenea.upc.edu/moodle/mod/resource/view.php?id=285373

http://acacha.dyndns.org/mediawiki -> cercar Creación de paquetes Debian

http://www.serni.net/~cosa/doku.php?id=creacio_de_paquets_debian&s=inicial]

Mirar també http://es.wikipedia.org/wiki/Dgb

El format del fitxer .deb és el següent:

<nom_del_paquet>_<numero_de_versio>-<numero_de_revisio_debian>.deb Quan descarrego un paquet des de Synaptic o apt-get, els paquests es graben normalment a: /var/cache/apt/archives

el format típic dels paquets és .deb, i si faig doble click em trobo amb els empaquetats tar.gz i un binari (que puc obrir amb gedit per veure què hi ha).

Cada paquet Debian és un arxiu ar compost per:

 • 'data.tar.gz': Fitxers a instal·lar al sistema
 • 'control.tar.gz': Fitxers de control, metainformació del paquet. Scripts de manteniment, md5sums dels fitxers, Llista de fitxers de configuració (conffiles), Metadades (fitxer control)
 • 'debian-binary': Número de versió del binari Debian

El fitxer 'control' conté les metadades, que és el mateix que trobaríem amb el Synaptic si escollim un paquet i mirem les metadades.

Els continguts d'aquests fitxers venen regulats per la Debian Policy. La Debian Policy és una de les diferències respecte d'altres distribucions. Són les regles que han de complir els paquets, i garanteix la qualitat dels paquets.

Podem consultar les metadades d'un paquet Debian mitjançant la comanda:

$ dpkg --info talk_0.17-11ubuntu1_i386.deb

El fitxer md5sums conté les sumes de comprovació (checksums) que permeten comprovar que no hi ha cap diferència entre el paquet que tenim i l'original. Per ex,

joan@ubuntu:~$ md5sum xtris_1.15-9_i386.deb 
75787f8144b48de704a059efa844b2f7 xtris_1.15-9_i386.deb

calcula la suma md5 del paquet, i obtinc un número. Amb aquest número puc saber si s'ha modificat el paquet, i quin és el fitxer que s'ha modificat.

On s'han d'instal.lar els fitxers?

S'ha de seguir la FHS (File Hyerarchy System)

El binari és el codi objecte (en la terminologia C), no és el codi font. Els binaris dels programes es poden trobar a:

 • binaris
  • /bin -> executables bàsics del funcionament del sistema, per ex ls
  • /sbin (la s és de superusuari, són els binaris que només pot executar el root)
  • /usr/bin i /usr/sbin : executables secundaris
 • llibreries:
  • /lib -> jerarquia tpal
  • /usr/lib -> jerarquia secundària

les llibreries van en paquets apart

 • /etc: fitxers de configuració
 • /etc/skel (esquelet) -> quan es genera un nou usuari, tot el que es col.loca aquí es col.loca a la seva home (d'aquesta manera es pot definir perfils d'usuari)
 • /usr -> jerarquia secundària on s'emmagatzema les dades de només lectura entre els usuaris.
 • /usr/src -> codi font dels programes

/usr és la carpeta que ocupa més. No cal fer una còpia d'aquest asxiu perquè amb l'us de les aplicacions el seu contingut no canvia. Si reinstal.lo una aplicació la política sempre és que sempre em respecuarà el fitxer de configuració antic, (o bé m'ho preguntarà, sap que el fitxer de configuració ha canviat gràcies al md5).

 • /var: dades variables
 • /lost+found
 • /proc, /boot, /opt són carpetes que en realitat estan a la RAM

A mode d'exemple anem a instal.lar un paquet i veure el rastre que deixa en la màquina. Instal.larem ksnapshot (serveix per fer captura de pantalles)

$ sudo apt-get install ksnapshot
$ dpkg -l # ensenya tots els paquets instal.lats en el sistema
$ dpkg -L ksnapshot # ensenya tots els fitxers instal.lats d'aquesta paquet.
$ dpkg -L ksnapshot | grep bin # miro els executables
$ dpkg -L ksnapshot | grep doc # miro la documentació
$ dpkg -L ksnapshot | grep man # miro si té manual man

Creació del paquet

Tot això, per sort, ho farem amb una eina expressa per a crear paquets, dh_make:

$ sudo apt-get install dh-make #compte perquè el paquet és dh-make però el binari és dh_make
$ man dh_make
NAME
    dh_make - Debianize a regular source archiv

Partim de la carpeta /echoDimoni, que conté les fonts (les fonts originals del paquet estan a https://svn.lafarga.cpl.upc.edu/dades/svn/plinux/sessio10/ (anonymous/anonymous)) Primer de tot instal.lem totes les einds necessàries:

$ sudo apt-get install dh-make fakeroot build-essential devscripts debhelper

debhepler ens proporciona una sèrie de guions de shell que ens ajuden en la creació de paquets debian. Podem obtenir la llista de guions de shell executant:

$ dpkg -L debhelper | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/dh_builddeb
/usr/bin/dh_clean
/usr/bin/dh_compress
/usr/bin/dh_desktop
/usr/bin/dh_fixperms
/usr/bin/dh_gconf 
/usr/bin/dh_gencontrol
/usr/bin/dh_iconcache
/usr/bin/dh_install
/usr/bin/dh_installcatalogs
/usr/bin/dh_installchangelogs
/usr/bin/dh_installcron
/usr/bin/dh_installdeb
/usr/bin/dh_installdebconf
/usr/bin/dh_installdirs
/usr/bin/dh_installdocs
/usr/bin/dh_installemacsen
/usr/bin/dh_installexamples
/usr/bin/dh_installinfo
/usr/bin/dh_installinit
/usr/bin/dh_installlogcheck
/usr/bin/dh_installlogrotate
/usr/bin/dh_installman
/usr/bin/dh_installmanpages
/usr/bin/dh_installmenu
/usr/bin/dh_installmime
/usr/bin/dh_installmodules
/usr/bin/dh_installpam
/usr/bin/dh_installppp
/usr/bin/dh_installudev
/usr/bin/dh_installwm
/usr/bin/dh_installxfonts
/usr/bin/dh_link
/usr/bin/dh_listpackages
/usr/bin/dh_makeshlibs
/usr/bin/dh_md5sums
/usr/bin/dh_movefiles
/usr/bin/dh_perl
/usr/bin/dh_python
/usr/bin/dh_scrollkeeper
/usr/bin/dh_shlibdeps
/usr/bin/dh_strip
/usr/bin/dh_suidregister
/usr/bin/dh_testdir
/usr/bin/dh_testroot
/usr/bin/dh_testversion
/usr/bin/dh_undocumented
/usr/bin/dh_usrlocal  

concretament, per ex, dh_installinit és l'encarregat d'instal.lar el dimoni a la carpeta /etc/init.d (cosa que encara no em funciona)

El primer pas és copiar la carpeta echoDimoni a una carpeta que segueixi els convenis de Debian, i ens situem en la nova carpeta (a partir d'ara, totes les operacions les farem des de la carpeta echod-0.1):

$ cd sessio10
$ cp -r echoDimoni echod-0.1
$ cd echod-0.1/
# dh_make -e joan_quintana@yahoo.com --createorig
822-date: avís: This program is deprecated. Please use 'date -R' instead.

Type of package: single binary, multiple binary, library, kernel module or cdbs?
 [s/m/l/k/b] s

Maintainer name : Joan Quintana
Email-Address  : joan_quintana@yahoo.com 
Date      : Sun, 02 Nov 2008 09:57:30 +0100
Package Name  : echod
Version     : 0.1
License     : blank
Type of Package : Single
Hit <enter> to confirm: 
Done. Please edit the files in the debian/ subdirectory now. You should also
check that the echod Makefiles install into $DESTDIR and not in / .

S'ha creat la carpeta debian amb tots els fitxers necessaris. En la man page no hi ha informació sobre l'opció --createorig

En la carpeta /debian es creen tota una sèrie de plantilles que es poden editar i serveixen per configurar el paquet. A mode d'exemple,

 • cron.d.ex: If your package requires regularly scheduled tasks to operate properly, you can use this file to configure it. If you use this file, rename it to cron.d.
 • init.d.ex: If your package is a daemon that needs to be run at system startup rename this file to init.d and adjust it toyour needs.
 • manpage.1.ex and manpage.sgml.ex: These files are templates for man pages if the package does not already have one.
 • menu.ex: This file is used to add your package to the Debian menu. Ubuntu does not use Debian menu files but uses the freedesktop.org standard .desktop files.

També s'ha fet una còpia de l'original a ~/echoDimoni/echod-0.1.echod-0.1.orig

$ ls -la ..
drwxr-xr-x 3 root root    4096 2008-11-02 11:04 echod-0.1
drwxr-xr-x 2 root root    4096 2008-11-02 11:04 echod-0.1.orig
drwxr-xr-x 2 root root    4096 2008-11-02 11:02 echoDimoni

La carpeta echod-0.1.orig serà utilizada més tard per a crear els fitxers font de Debian.

Un cop tenim la carpeta debian, ja estem en condicions de crear un paquet Debian a través de la comanda dpkg-buildpackage. Per tal de crear el paquete s'ha de ser superusuario o millor encara, utilitzar la comanda fakeroot:


$ man dpkg-buildpackage
NAME
    dpkg-buildpackage - build binary or source packages from sources

dins de echod-01, faig fakeroot (root fals), que és un aplicatiu que em dóna un prompt (#), en el que executo dpkg-buildpackage que és el que comença a treballar. Fixar-se que en el prompt em surt root. Al final, exit.

$ fakeroot
$ dpkg-buildpackage # comença a treballar...
...
dpkg-deb: s'està construint el paquet «echod» en «../echod_0.1-1_i386.deb».
 dpkg-genchanges
dpkg-genchanges: including full source code in upload
dpkg-buildpackage: full upload (original source is included)
$ ls -l ..
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2008-11-02 11:34 echod-0.1
-rw-r--r-- 1 root root 7532 2008-11-02 11:34 echod_0.1-1.diff.gz
-rw-r--r-- 1 root root 310 2008-11-02 11:34 echod_0.1-1.dsc
-rw-r--r-- 1 root root 746 2008-11-02 11:34 echod_0.1-1_i386.changes
-rw-r--r-- 1 root root 4942 2008-11-02 11:34 echod_0.1-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 4728 2008-11-02 11:34 echod_0.1.orig.tar.gz
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2008-11-02 11:30 echoDimoni

Ja tenim el paquet echod_0.1-1_i386.deb i també echod_0.1.orig.tar.gz

Un cop creat el paquet és MOLT IMPORTANT per evitar errors i altres complicacions, sortid del fakeroot amb la comanda exit:

root# exit
joan#

Podem mirar què hi ha a dins del paquet amb el nautilus (obre amb el gestor d'arxius...)

$ nautilus .. #obre el nautilus amb el contingut de la carpeta ..
$ # i amb línia de comandes es pot fer...
$ file-roller /home/joan/sessio10/echod_0.1-1_i386.deb

Per comprovar si un paquet compleix la política de Debian, tenim lintian:

$ sudo apt-get install lintian -> paquev per`saber si un paquet acompleix la rol�tica de Eebia~
$lintian ../echod_0.1-1_i386.deb
W: echod: binary-without-manpage usr/sbin/echod
W: echod: copyright-lists-upstream-authors-with-dh_make-boilerplate
E: echod: description-is-dh_make-template
W: echod: wrong-bug-number-in-closes l3:#nnnn
E: echod: section-is-dh_make-template

E: error; W: warning

Editem el fitxer de control (/debian/control) , que és on hi ha la informació del paquet:

$ ls -l debian/
$gedit debian/control

I també creem una man-page. Hi ha diverses maneres de fer la man-page. Els manpages estan en format lattex, sgml (tags) o xml (tags). Però no cal saber lattex si utilizem la plantilla, perquè és fàcil identificar els textos

/debian/manpage.1.ex (lattex), /debian/manpage.sgml.ex (sgml), /debian/manpage.xml.ex (xml)

Las plantillas son:

 • manpage.1.ex
 • manpage.sgml.ex
 • manpage.xml.ex

Son los tres formatos soportados por los ficheros man. Como podeis ver las plantillas siempre acaban con la extensión .ex.

El guión de shell de debhelper que instala los manuales es dh_installman y está activado por defecto en el fichero debian/rules. Los únicos pasos que hemos de seguir son editar alguna de las plantillas, poner un nombre adecuado al fichero (típicamente 'nomcomando.seccion) y crear un fichero debian/manpages con la lista de ficheros manual. Los pasos a seguir:

Copiamos la plantilla:

$ cp debian/manpage.1.ex debian/echod.1

Y editamos el manual para añadir la documentación a nuestro gusto:

$ gedit debian/echod.1 &

Y editamos el manual. Una vez editado ejecutamos:

$ gedit debian/manpages &

Añadir la línea:

debian/echod.1

Si no tocamos la plantilla el resultado final será:

$ man echod

ECHOD(SECTION)                                                                
ECHOD(SECTION)

NAME
    echod - program to do something

SYNOPSIS
    echod [options] files...
    bar [options] files... 

DESCRIPTION
    This manual page documents briefly the echod and bar commands.

    echod is a program that...

OPTIONS
    These programs follow the usual GNU command line syntax, with long options starting with two dashes (‘-’). A summary of options is 
included below. For a complete description, see the Info files. 

    -h, --help
       Show summary of options.

    -v, --version
       Show version of program.

SEE ALSO
    bar(1), baz(1).
    The programs are documented fully by The Rise and Fall of a Fooish Bar, available via the Info system.

AUTHOR
    echod was written by <upstream author>.

    This manual page was written by Sergi Tur Badenas <sergi.tur@upc.edu>, for the Debian project (but may be used by others).

                                   juny 8, 2007                             
ECHOD(SECTION)


tornem a compilar i a passar el lintian

E: echod: manpage-is-dh_make-template usr/share/man/man1/echod.1.gz
W: echod: manpage-section-mismatch usr/share/man/man1/echod.1.gz:5 1 != SECTION
W: echod: copyright-lists-upstream-authors-with-dh_make-boilerplate
E: echod: extended-description-is-empty
W: echod: wrong-bug-number-in-closes l3:#n

Ara ja reconeix la man-page, tot i que conté errors.

Ara es podria treballar molt configurant el paquet, man-pages, README, copyright,... però anem a instal.lar el nostre paquet en un altre ordinador.

Ara hem d'aconseguir que s'instal.li el dimoni:

Hem de recordar que el nostre codi font és el codi font d'un dimoni i que per tant té el seu corresponent script d'inici System V a /etc/init.d/echod. El fitxer ja s'instal.la en la carpeta adequada durant la crida a la norma install, però a més a més deb_helper ens proporciona la comanda dh_installinit. Només hem de descomentar la línia adequada en el fitxer debian/rules:

    dh_testdir
    dh_testroot
    dh_installchangelogs
    dh_installdocs
    dh_installexamples
#    dh_install
#    dh_installmenu
#    dh_installdebconf
#    dh_installlogrotate
#    dh_installemacsen 
#    dh_installpam
#    dh_installmime
#    dh_python
    dh_installinit #aquí!!
#    dh_installcron
#    dh_installinfo
    dh_installman 
    dh_link
    dh_strip
    dh_compress
    dh_fixperms
#    dh_perl
#    dh_makeshlibs
    dh_installdeb
    dh_shlibdeps 
    dh_gencontrol
    dh_md5sums  
    dh_builddeb 

fixem-nos en totes les possibilitats que hi ha... per ex, que s'instal.li en el menu.

En este punto es donde hemos de introducir nuestro primer hack del fichero debian/rules'. El comando dh_install no hará nada si ya encuentra el fichero /etc/init.d/echod instalado en el sistema (això crec que es refereix a si instal.lem el paquet en la mateixa màquina que compilem). Como que el instalador del código fuente original del programa (norma install del Makefile) ya instala el fichero dh_installinit no hará nada. Podemos solucionar este problema añadiendo la línea:

$ mv $(CURDIR)/debian/echod/etc/init.d/echod $(CURDIR)/debian/echod.init

En la norma install del fichero debian/rules queda de la siguiente forma:

install: build
	dh_testdir
	dh_testroot
	dh_clean -k 
	dh_installdirs

	# Add here commands to install the package into debian/echod.
	$(MAKE) DESTDIR=$(CURDIR)/debian/echod install
 	mv $(CURDIR)/debian/echod/etc/init.d/echod $(CURDIR)/debian/echod.init

Per tal de què tot això funcioni, recordem que he de tenir configurat el script d'inici init.d tal com havíem fet en la secció anterior de demonitzar el servidor d'echos. El fitxer init.d el posarem dins la carpeta /debian, on tenim una plantilla init.d.ex que la renombrem a init.d. Nosaltres copiem el fitxer que teníem (es deia echod, on havíem definit start, stop, restart i reload).

Compte! perquè en el fitxer init.d.ex hi ha un error de sintaxi en les línies 88 i 103. On diu if running then ha de dir if running ; then.

fitxer /debian/init.d

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/sbin/echod
NAME=echod
DESC=echod

test -x $DAEMON || exit 0

LOGDIR=/var/log/echod
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
DODTIME=1          # Time to wait for the server to die, in seconds
              # If this value is set too low you might not
              # let some servers to die gracefully and
              # 'restart' will not work
...
case "$1" in
 start)
	echo -n "Engegant $DESC: "
	start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE \
		--exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
    if running ; then
      echo "$NAME."
    else
      echo " ERROR."
    fi
	;;
 stop)
	echo -n "Aturant $DESC: "
	start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile $PIDFILE \
		--exec $DAEMON
	echo "$NAME."
	;;
...


(quan faig dpkg-buildpackage em falla per culpa d'aquesta línia que he ficat... ) Tornem a crear el paquet i ja el podem instal.lar:

$ fakeroot
root$ dpkg-buildpackage

El problema que m'estic trobant tota l'estona és que quan poso en el fitxer debian/rules la línia

$ mv $(CURDIR)/debian/echod/etc/init.d/echod $(CURDIR)/debian/echod.init

em falla

Falla. Troba a faltar el fitxer /home/joan/sessio10/echod-0.1/debian/echod/etc/init.d/echod.

Exactament diu:

mv /home/joan/sessio10/echod-0.1/debian/echod/etc/init.d/echod /home/joan/sessio10/echod-0.1/debian/echod.init
mv: no se puede efectuar `stat' sobre «/home/joan/sessio10/echod-0.1/debian/echod/etc/init.d/echod»: No existe el fichero ó directorio

Doncs bé, el fitxer echod en qüestió és el script d'arrencada que està a /debian/init.d i que l'he personalitzat. El copio manualment a /home/joan/sessio10/echod-0.1/debian/echod/etc/init.d/echod i torno a comentar la línia mv en el fitxer debian/rules (que és la que fallava)

$ cp debian/init.d debian/echod/etc/init.d/echod

Torno a compilar, i no oblidar-se de fer exit

i al final després de molt provar-ho he aconseguit que a /etc/init.d hi hagi echod

efectivament, a /etc/rc5.d trobem S20echod (i a rc2.d, rc3.d i rc4.d)

joan@ubuntu:~/sessio10$ sudo /etc/init.d/echod stop
 * Aturant echod echod                                                 [ OK ] 
joan@ubuntu:~/sessio10$ sudo /etc/init.d/echod start
 * Engegant echod echod                                                [ OK ] 
joan@ubuntu:~/sessio10$ sudo /etc/init.d/echod restart
 * Reiniciant echod echod 

Ara bé la prova de foc, reinicio la màquina i a veure si arrenca... Sí, ja funciona!!

Instal.lació del paquet. Comprovació del funcionament

Dins del paquet Debian hi ha el control.tar.gz, que conté entre d'altres els scripts de manteniment: preinst, postint, prermv, postrmv, que s'executaran abans i després d'una instal.lació o desinstal.lació del paquet. Per ex, com que és un dimoni, volem que després de la instal.lació arrenqui el dimoni tot seguit.

Tots els fitxers que s'empaquetaran es van creant en el directori debian/echod:

$ ls -R debian/echod
debian/echod:
DEBIAN etc usr

debian/echod/DEBIAN:
conffiles control md5sums postinst postrm prerm

debian/echod/etc:
echod init.d

debian/echod/etc/echod:
port

debian/echod/etc/init.d:
echod

debian/echod/usr:
bin sbin share

debian/echod/usr/bin:

debian/echod/usr/sbin:
echod

debian/echod/usr/share:
doc man

debian/echod/usr/share/doc:
echod

debian/echod/usr/share/doc/echod:
changelog.Debian.gz copyright README.Debian

debian/echod/usr/share/man:
man1

debian/echod/usr/share/man/man1:
echod.1.gz


 • Procés d'instal.lació: dpkg -i -> debconf -> execució de preinst -> desempaquetar el paquet -> paquet instal.lat però no configurat -> postinst -> ok
 • Procés de desinstal.lació: dpkg -r -> script prerm -> s'esborren els fitxers del paquet -> postrm -> només queden els fitxers de configuració -> purge (esborrem si volem fitxers de configuració) -> ok

Per exemple, el fitxer echod.postinst.debhelper es crea quan en el procés de creació del paquet cridem a dh_installinit.

~/sessio10/echod-0.1/debian$ cat echod.postinst.debhelper 
# Automatically added by dh_installinit
if [ -x "/etc/init.d/echod" ]; then
	update-rc.d echod defaults >/dev/null
	if [ -x "`which invoke-rc.d 2>/dev/null`" ]; then
		invoke-rc.d echod start || exit $?
	else
		/etc/init.d/echod start || exit $?
	fi
fi
# End automatically added section

veiem que la idea d'aquest script és arrencar el servei.

A la carpeta debian existeix la plantilla postinst.ex que puc editar i renombrar-la a postinst:

#!/bin/sh
# postinst script for echod
#
# see: dh_installdeb(1)

set -e

# summary of how this script can be called:
#    * <postinst> `configure' <most-recently-configured-version>
#    * <old-postinst> `abort-upgrade' <new version>
#    * <conflictor's-postinst> `abort-remove' `in-favour' <package>
#     <new-version>
#    * <postinst> `abort-remove'
#    * <deconfigured's-postinst> `abort-deconfigure' `in-favour'
#     <failed-install-package> <version> `removing'
#     <conflicting-package> <version>
# for details, see http://www.debian.org/doc/debian-policy/ or
# the debian-policy package


case "$1" in
  configure)
  ;;

  abort-upgrade|abort-remove|abort-deconfigure)
  ;;

  *)
    echo "postinst called with unknown argument \`$1'" >&2
    exit 1
  ;;
esac

# dh_installdeb will replace this with shell code automatically
# generated by other debhelper scripts.

#DEBHELPER#

exit 0

la unió d'aquests dos scripts formaran el script de mantenimiento final postinst que trobarem en el fitxer control.tar.gz del paquete debian final.

Per veure tots els fitxers que instal.la el paquet echod:

$ dpkg -L echod
/.
/etc
/etc/echod
/etc/echod/port
/etc/init.d
/etc/init.d/echod
/usr
/usr/bin
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/echod.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/echod
/usr/share/doc/echod/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/echod/README.Debian
/usr/share/doc/echod/copyright
/usr/sbin
/usr/sbin/echod

I doncs? on està el fitxer postinst que s'ha creat i que existeix en el paquet? No apareix a la llista, però està a

/var/lib/dpkg/info/echod.postinst

.


En el portàtil fem:

$ sudo dpkg -i echod_0.1-1_i386.deb

i s'instal.la bé. Anem a veure quin rastre ha deixat en el portàtil:

$ cd /
$ find -name echod
./etc/echod
./usr/share/doc/echod #aquí es troba el README.Debian i el copyright
./usr/sbin/echod

$ dpkg --info echod_0.1-1_i386.deb

Per comprovar el funcionament, he de tenir en compte quina és la IP del portàtil, doncs s'ha de configurar el fitxer client.c

$ cd sessio10/echoDimoni
$ joe client.c #fico la IP del servidor la del portàtil: 192.168.1.35, i canvio el port a 8001, o el que fiqui el fitxer /etc/echod/port
$ gcc -o client client.c
$ ./client hola

Tanmateix, arrenco el poràtil i no funciona el echod:

$ ps aux | grep echod

no ha funcionat la instal.lació com a dimoni, tot i que sí que s'ha instal.lat el binari:

$ cd /usr/sbin
$ .echod
$ ps aux | grep echod

ara sí que es veu el procés

Encara no funciona: error connectant-se al socket

Per desinstal.lar el paquet:

$ dpkg -r echod

o millor

$ sudo apt-get remove --yes --purge echod

Si el que volem és reconfigurar:

$ sudo dpkg-reconfigure echod

ja funciona! (estic fent proves en local 127.0.0.1). Recordem que en el codi del servidor no hi ha cap rastre de la IP, i que el port està definit en el fitxer corresponent (i que es pot configurar en el procés d'instal.lació). En el codi del client.c s'especifica la IP del servidor i el port. Es podria modificar fàcilment de manera que aquests dos valors es puguin passar com a argument.

~/sessio10/echoDimoni$ ./client hola
Enviant missatge hola al servidor...
..Misatge enviat .. esperant la resposta...

Resposta del servidor: hola