Servidor BBDD

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Per al curs 2009-2010, s'ha migrat finalment Oracle a un entorn Linux. Per tal de donar suport a les assignatures de ASGBD (ASI), IAIG (ASI) i EC (DAI), es configura el servidor BBDD (192.168.0.10).

No es donen detalls sobre les accions realitzades perquè està documentat en altres capítols de la wiki.

La idea origina és tenir dues màquines totalment funcionals i amb els mateixos serveis. La primera corrent sobre Ubuntu, la segona corrent sobre LINKAT. Tanmateix, aquest any es donarà prioritat a la instal.lació sobre Ubuntu.

Instal.lació i configuració del servidor BBDD

 • Instal.lació Ubuntu 9.04
 • Instal.lació LINKAT 3
 • Arrancada dual LINKAT-UBUNTU. Solucionar problemes del GRUB

Servidor BBDD Ubuntu 9.04

 • Instal.lació Servidor Oracle 11g
 • Instal.lació impressores
 • Intal.lació Oracle HTTP Server (per solucionar)
 • Instal.lació servidor Postgres
 • Instal.lació servidor MySQL
 • Instal.lació servidor FTP (vsftp)
 • Instal.lació servidor SSH
 • Instal.lació JAVA
 • Instal.lació servidor web Apache
 • Instal.lació mediawiki
 • creacio d'usuaris (amb accés a SSH, FTP, i amb espai per a pàgina web)
 • punt de muntatge permanent a /home/joan/disc_xarxa (disc de xarxa IOMEGA de 500GB)
 • scripts d'importació automàtica de la wiki wikijoan.dyndns.org (to do, tinc la manera manual de fer-ho)
 • oracle: instal.lació de les llibreries PHP-OCI8 (per connectar-nos a Oracle des de PHP)
 • Instal.lació i configuració de l'aplicació SQuirreL (per connectar-nos a servidors de base de dades amb un entorn gràfic). Configuració dels drivers jdbc per a PostgreSQL i Oracle
 • Instal.lació i configuració del servidor SAMBA per tal d'intercanviar informació entre les màquines 192.168.0.10 (BBDD) i 192.168.0.15 (WXP)
 • creació d'usuaris del SO (asi2axx, dai2axx), per connectar-se al servidor BBDD (FTP, SSH)
 • Creació d'usuaris de la base de dades a Oracle: asi2axx, dai2axx (script)
 • execució dels scripts d'exemple Human Resources sobre l'esquema joan d'Oracle
 • instal.lació langtrainer
 • Instal.lació de software de gestió empresarial Abanq (to do)
 • Instal.lació de servidor d'aplicacions Tomcat (necessari per a Alfresco i Openbravo) (to do)
 • Instal.lació Alfresco (to do)
 • Instal.lació Openbravo (to do)
 • Instal.lació Openbravo POS (to do)
 • Instal.lació vTiger (o Sugar CRM) (to do)

Servidor BBDD Linkat 3

 • Instal.lació Servidor Oracle 11g (per solucionar)

Servidor Joanillo

El servidor Joanillo hauria de tenir:

 • estadístiques per a veure el trànsit en l'Apache
 • curl (es deixa així) per a implementar Paypal en el blog
 • vTiger
 • que funcioni correctament tot el Langtrainer, i això vol dir que funcioni bé el text-tp-speech (TTS)

Preparar la base de dades Oracle per a l'inici de curs

S'ha d'esborrar tots els objectes dels alumnes del curs anterior.

Per a cada alumne:


REM desc dba_tables;
REM desc dba_views;
REM desc dba_indexes;
REM desc dba_procedures;
REM desc dba_triggers;

select table_name from dba_tables where owner = 'DAI2A02';
select view_name from dba_views where owner = 'DAI2A02';
select index_name from dba_indexes where owner = 'DAI2A02';
select object_name from dba_procedures where owner = 'DAI2A02';
select trigger_name from dba_triggers where owner = 'DAI2A02';

REM esborrar taules

begin
for t in (select table_name from dba_tables where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop table DAI2A02.' || t.table_name || ' cascade constraints ';
end loop;
end;
/

REM esborrar vistes

begin
for t in (select view_name from dba_views where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop view DAI2A02.' || t.view_name || ' cascade constraints ';
end loop;
end;
/

REM esborrar index

begin
for t in (select index_name from dba_indexes where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop index DAI2A02.' || t.index_name || ' cascade constraints ';
end loop;
end;
/


REM esborrar procediments (també esborra els triggers)

begin
for t in (select object_name from dba_procedures where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop procedure DAI2A02.' || t.object_name;
end loop;
end;
/

REM esborrar triggers (no cal perquè s'han esborrat en el moment d'esborrar els procediments)

begin
for t in (select trigger_name from dba_triggers where owner = 'DAI2A02') loop
execute immediate 'drop trigger DAI2A02.' || t.trigger_name;
end loop;
end;
/

creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009 - setembre 2010