Runlevel

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://boilinglinux.blogspot.com/2007/12/chkconfig-in-ubuntu.html

http://www.riksoft.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3104

http://www.debianadmin.com/debian-and-ubuntu-linux-run-levels.html

http://www.debian-administration.org/articles/212

http://www.debian-administration.org/articles/28

root@skx:~# update-rc.d bind9 defaults

read the /etc/inittab for more info

Està expplicat amb un exemple a Instal.lació Tomcat

Faig el cron:

/etc$ sudo update-rc.d cron defaults 98
 System startup links for /etc/init.d/cron already exist.

significa que ja existeix el link, ja està funcionant el cron. Ho puc veure amb

$ ps -aux | grep cron ?? [no ho veig]

<pre>
/etc$ ls -la rc1.d/*cron*
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2007-12-10 13:06 S89anacron -> ../init.d/anacron
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2007-12-10 13:06 S89cron -> ../init.d/cron

està en els nivells 1..5

que de fet són enllaços:

S89anacron -> ../init.d/anacron
S89cron -> ../init.d/cron