Roland JV-2080

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referències

Manual d'usuari: http://media.rolandus.com/manuals/JV-2080_OM.pdf

Introducció

Mini-tutorial i Patch Theremin (how to)

pag 100. Per inicialitzar als valors de fàbrica: Utility > Menú 3 > Factory. Si està protegit, posar Off amb el Dec.

pag 60. si el que vull és restaurar el valor de fàbrica només d'una performance o un patch, ho faré com a la pag 60: Utility > F3 (Init), i selecciono un preset.

un molt bon so de piano es pot aconseguir amb el PR-A:01 Seq:Template. El PR vol dir que és un Preset, està definit en el sinte, al contrari que els User, que els puc definir jo i gravar-los. PR-A:01 Seq:Template és una Performance, i una Performance té 16 parts (una per cada canal), i cada part té assignat un patch (un patch és la suma de 4 tons). Per tant, de fet el so bo de piano és la Part 1 de la Performance PR-A:01, que es correspon al patch 64VoicePiano.

Però això de fet no es fa així. N'hi ha prou en clicar sobre Patch i escollir el Patch #1 que és el PR-A:01 64VoicePiano.

Per exemple els saxos estan en els Patchs 111-118 del Preset B (PR-B), però realment no m'agraden massa com sonen aquests saxos. Però en canvi el clarinet 106 sí que m'agrada.

Per escollir els sons GM he de pitjar Shift+Performance (de fet és el PR-D). D'aquesta manera, si tinc una peça feta amb la numeració GM m'asseguro de què els instruments seran els correctes.

p16. En el patch veig que a dalt posa Rx-Ch=1. Això vol dir que aquest patch està funcionant pel canal 1. Per defecte, el piano Casio també està configurat de manera que envia els missatges pel canal 1. Per associar el patch a un altre canal, System > Midi.

Els Rythm Sets estan configurats pel canal 10. He de mirar com configurar el Casio per tal que envïi missatges pel canal 10. Ara bé, si vull escoltar els sons de ritmes, puc fer servir el Phrase Preview (Push). El Prase Preview es pot configurar de manera que puc escoltar una frase, una nota sola o bé un acord (System > F5-Preview).

p20-21. Puc seleccionar patches, rythms sets i performances enviant missatges MIDI al sinte (des del casio o el que sigui. Els patches i rythms sets es canvien amb missatges de Bank Select; i les Performances es canvien amb missatges de Performance Ctrl-Ch.

Efectes

La definició dels efectes és una part molt completa del JV-2080. Hi ha 40 efectes EFX, a més de Chorus i Reverb. A cada Patch li puc assignar un efecte. Però cada Patch està composat de 4 tons, i a cada to puc definir el component de EFX, chorus o reverb que tinc. La manera com es suma l'efecte EFX amb el Chorus i el Reverb es defineix amb un paràmetre important, que és el Output Assign:

 • EFX: EFX, chorus i reverb al mateix temps
 • MIX: reverb i chorus, però no EFX
 • DIR1,2: quan volem utilitzar un dispositiu d'efectes extern. Si escullo DIR1 la sortida sense processar està al JACK "DIRECT 1" del darrere. Si escullo DIR2 la sortida està a la sortida "DIRECT 2".

Per seleccionar els Tons he de fer servir les tecles TONE SELECT (dreta abaix). Amb Palette (F6) puc veure un resum de l'assignació d'efectes que he fet a cadascun dels tons del patch.

Quan el Output Assign és EFX, puc fer Settings per a cada to, però també puc seleccionar un dels 40 efectes predefinits per al patch sencer.

A nivell de Performance, els efectes resultants seran la suma dels efectes de cada patch de la performance, més els efectes aplicats a la performance a nivell global. La Performance pot utilitzar tres EFX diferents: EFX-A, EX-B i EFX-C.

Els 40 tipus diferents de EFX que podem aplicar als Patch o Performances estan explicats a les pag 33-55.

Flanger:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flanging

Flanging (pronounced "flan-jing") is an audio effect produced by mixing two identical signals together, with one signal delayed by a small and gradually changing period, usually smaller than 20 milliseconds. This produces a swept comb filter effect: peaks and notches are produced in the resultant frequency spectrum, related to each other in a linear harmonic series. Varying the time delay causes these to sweep up and down the frequency spectrum. A flanger is an effects unit dedicated to creating this sound effect.

Creating a Performance (p63)

La situació normal seria que tinc un fitxer MIDI amb fins a 16 canals, i vull assignar a cada canal un patch diferent. Selecciono una performance, o bé en modifico o en creo una, de manera que a cada patch que m'interessa li assigno el canal corresponent.

Ara bé, hi ha altres possibilitats. Puc fer que diferents patchs tinguin associat el mateix canal MIDI, i per tant sonaran junts. No hi ha cap problema doncs la polifonia màxima és de 64 notes.

Una altra possibilitat és el Split. Puc associar a diferents àrees del teclat diferents patchs (per exemple, si toco a dos mans).

Creating a Performance from Scratch: Perform > Utility > F3 (Init): és l'opció per defecte, que assigna les parts a la Performance PR-A:001 64VoicePiano excepte la part 10 (que l'assigna a PR-A:001 popDrumSet 1), i assigna a cada part un canal diferent. Després puc posar a Off les Parts que no m'interessen.

p64. Per a cada part de la performance puc indicar diferents settings:

 • F2-keyboard range
 • F3-part. Selecciono el patch de cada part, volum, pan, pitch
 • F4-MIDI. Selecciono el canal MIDI i altres paràmetres.
 • F5-Efectes.

Pràctica: crear una performance

La idea és que tinc un fitxer midi, on l'autor ha definit els canals per on sona i ha assignat instruments a aquests canals. Si volem ser fidels al que volia l'autor, hem de crear una performance, en que hi hagi diferents parts, i a cada part el canal estigui associat al patch corresponent. En principi utilitzaré els patch GM doncs, si el midi també és GM, m'assegura compatibilitat entre el número de l'instrument i el so de l'instrument.

Es tracta de la canço Candel in the wind (Elton John), i el fitxer el puc fer sonar des de l'ordinador amb aplaymidi:

$ aplaymidi -p "UA-25EX MIDI 1":0 ~/midi_files/pop_rock/candlein.mid
$ aplaymidi -p 24:0 ~/midi_files/pop_rock/candlein.mid

(utilitzo el número corresponent del port si no funciona amb la cadena alfanumèrica). Tinc connectat el MIDI OUT de la UA-25EX al MIDI IN del JV-2080. D'entrada hauria de sonar.

He de saber quins canals utilitza aquest midi. Hi ha diferents maneres:

 • mirant la informació que hi ha dins el fitxer midi: MIDI_classes_and_parser_in_Python:_midi.py
 • obrint el fitxer midi amb un seqüenciador com Ardour3, Rosegaden,...
 • amb el CASIO CTK-731, com que el tinc a mà, és fàcil mirar-ho. Només cal ficar External o External/play i mirar en el mesclador quins canals estan actiuis. Amb External/play i els botons del Mixer puc veure quin és el patch que tenen seleccionat.

Creo una performance des de zero (Perform > Utility > F3 (Init)), i li poso un nom. No oblidar-se de quan acabi la sessió o sempre que calgui gravar els canvis.

Aquest fitxer midi consta de 6 parts, segons em diu el CTK-731:

 • canal 2: patch 32 (acoustic Bass)
 • canal 3: patch 1 (Brite piano)
 • canal 4: patch 88 (new age) -> de fet es correspon a la melodia
 • canal 6: patch 25 (steel guitar)
 • canal 7: patch 11 vibes
 • canal 10: patch 192 (drum set 1)

per tant utilitzaré 6 parts de la performance (del 1 al 5 i la part 10, doncs la part 10 per defecte està associada al canal 10 i també té assignats els patch de ritme i bateries. No puc assignar un patch de bateria en un canal que no sigui el 10).

 • assigno la part 1 al patch GM 33 (he de sumar 1, i efectivament és un Acoustic Bass), i l'associo al canal midi 2.
 • part 2: patch GM2 (piano) i Midi Ch=3
 • part 3: patch GM89 (fantasy) i Midi Ch=4
 • part 4: patch GM26 (steel guitar) i Midi Ch=6
 • part 5: patch GM12 (vibraphone) i Midi Ch=7
 • part 10: patch GM1 i Midi Ch=10

Les altres parts les he de desactivar: posar-les a Off. No és que es posin a Off, el que he de posar a Off és el RX Switch=Off, de manera que si aquestes parts estan associades a un canal midi, no els fa cas.

Amb això ja està, s'ha de poder reproduir fidelment aquesta cançó.

I sempre s'ha de fer així, sempre és tan complicat? Quan creo una performance des de 0, s'assigna a cada part un canal midi (part1, midi ch=1; part2, midi ch=2;...; part 10, midi ch=10;...). si el que ha fet aquest midi file segueix aquesta estructura la feina és més ràpida. Però el que ha fet el midi sempre eligeix el patch de cada canal, mai saps on està la melodia (i quin instrument té...). Per tant, s'ha d'assignar els patchs manualment (la única cosa certa és el canal 10).

Ara bé, realment és així això? Jo puc assignar una part a un patch, però en principi el fitxer midi file pot enviar missatges de Program Change a l'inici de la reproducció, i aleshores es canvia el canal. És a dir, una cosa és el patch que assigno a la part (i al canal), i una altra cosa és que es poden enviar missatges de Program Change en un canal.

Dins dels paràmetres midi de cada part tinc l'opció Rx Prog Chg Switch. Per defecte és ON, que vol dir que no m'he de preocupar massa d'assignar els patch (el que sí que m'he de preocupar és de posar-los en el grup GM). Quan vingui el missatge de Program Change, el patch adequat quedarà seleccionat. Una altra possibilitat és evidentment posar Rx Prog Chg Switch=Off, i aleshores sí que jo tinc un control total de quins patchs faig sonar.

Creating a Patch. Theremin (p70)

L'objectiu que persegueixo és crear un patch amb el so del Theremin. Els patchs que més s'assemblen al so d'un Theremin són:

PR-B:81 WhistlinAtom
PR-C:015 True Analog (està basat en els tons JP-8 SAW)
PR-C:060 ORBit Pad
PR-C:061 DeepStrings
PR-C:070 Square Pad
PR-E:011 Soap Opera
PR-E:085 PurePipe
PR-E:123 Shadows
USER:035 X...? Whistle
USER:062 Warm Pipe
USER:073 Pure Pipe
USER:109 Flute

Per canviar com sona un d'aquests patch: Effects (F6), i per defecte està seleccionat el Tone 1. Puc seleccionar els altres tons amb el TONE SELECT (abaix a la dreta). Per exemple, el PR-B:81 WhistlinAtom, sobre el qual em basaré, té com a tons:

Tone 1: Sine
Tone 2: Triangle
Tone 3: Sine
Tone 4: Triangle

Per cada tone puc canviar els paràmetres, amb palette veig un resum dels paràmetres de cada tone.

El Ken Moore va configurar el seu JV-2080 amb els següents paràmetres per aconseguir el so del theremin:

 Patch Common
  Level 105
 Output
  Reverb 80
 Reverb
  Type STAGE1
  Time 80
  Level 110
  Feedback 0
  HF damp BYPASS
 Key Mode & Bender
  Assign Poly
  Legato Off
  Bend range -48 : 0
 Portamento
  Tm 18
  Mode Legato
  Start Pitch
 Wave
  Group INT-B 046 (Sine)
  Gain +12
  Switch ON

i per tant també parteixo d'aquests paràmetres com a referència.

Theremin1

El punt de partida és el PR-B:081 WhistlinAtom. Copiaré aquest patch al USER:001 i l'anomenaré Theremin. Per copiar: utility > Data transfer. Per renombrar: Common > General: Theremin. nota: si per copiar faig utility > Copy> en realitat estic copiant un to i no un patch (clar que també vaig fer utility > Copy> Destination: USER:001 > Execute, ???

General
  Patch name: theremin
  patch level: 105
  Bend Range Up: 0
  Bend Range Down: -48
  Category: SOFT LEAD
  Octave Shift: -1 ??
Control
  Key Assign: POLY
  Legato switch: Off
Effects
  Reverb
   Type: STAGE1
   Level: 80 un valor gros augmenta l'efecte ''misteri''
   Time: 80
   HF Damp: BYPASS
   Delay Feedback: 0
  Chorus
   Level: 70
WG (wave group)
  Palette
   assigno els 4 tons a INT-B 046 (Sine), Tone Switch ON (tots actius). Pitch Coarse Tune: +12
Effects
  Palette
   Per simplicitat, deixo tots els Output Assign a MIX.

Per simplicitat, deixo tots els Output Assign a MIX (valor que tenia en el patch original), amb la qual cosa no hi ha EFX (i per tant si trec la llum del botó EFX no té cap efecte). Si canvio de MIX a EFX per als 4 tons, veig que l'efecte seleccionat per defecte és STEREO-EQ. Jugo amb diferents efectes, però no aconsegueixo cap canvi sustancial. Deixo tot a MIX per als 4 tons, que significa que només actuen el chorus i la reverb.

Per poder canviar l'efecte associat a un to és Effects (F6), i tornant a apretar puc canviar entre Tone1-4 o palette. En mode Tone puc navegar fins al requadre EFX i canviar per un altre efecte.

Important!! Falta gravar (utility > write)

El problema d'aquest so és que no sostén la nota. Després de 5 segons baixa el volum (mirar quin és el paràmetre que afecta)

Theremin2

Per solucionar el problema anterior, ara parteixo d'un altre patch: PR-E:085 PurePipe, i aplico bàsicament els mateixos canvis: els 4 tons a INT-B (046) Switch ON

General
  Patch name: Theremin2
  patch level: 105
  Bend Range Up: 0
  Bend Range Down: -48
  Category: SOFT LEAD
  Octave Shift: -1 ??
Control
  Key Assign: POLY
  Legato switch: Off
Effects
  Reverb
   Type: STAGE1
   Level: 80 un valor gros augmenta l'efecte ''misteri''
   Time: 80
   HF Damp: BYPASS
   Delay Feedback: 0
  Chorus
   Level: 70
WG (wave group)
  Palette
   assigno els 4 tons a INT-B 046 (Sine), Tone Switch ON (tots actius). Pitch Coarse Tune: +12
Effects
  Palette
   Per simplicitat, deixo tots els Output Assign a MIX.

Crec que és millor que el primer theremin.

A l'hora de tocar Una Plata d'Enciam s'ha d'ajustar el bend range up i bend range down per tal de tenir tota una octava en l'amplada de la wacom. Al final queda: rang de pitch bend a +12 (up) i -8 (down) (això també s'hauria pogut ajustar per software).


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2011