Robot Asuro

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

En aquesta pàgina et pots descarregar el manual d'Asuro (10MB).

A destacar la connexió dels dos motors (R i L). Els motors tenen una velocitat variable i canviar el sentit. Això jo també ho puc fer amb el motor que tinc dels xinos. El circuit per controlar aquest funcionament es diu un motor bridge, i consta d'uns transistors i uns diodes. Veure el esquema en el manual d'ASURO.

La llista de parts per fer el motor bridge és (pàg 17 del manual):

  • D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8: diode 1N4148
  • T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8: BC327-40 o bé BC338-40
  • R1...R8: 1K
  • IC3 (porta AND): CD4081 (té 4 portes AND)

Ara bé, el motor bridge ja es pot trobar en forma d'integrat. Com es diu a

es necessita l'integrat L293D, o bé un altre que es troba a sparkfun: COM-00315

(This is a pin to pin compatible replacement for the L293D)

Description: Faster, cheaper, smaller, better, right? The SN754410 Quad Half H-Bridge
is just that. Capable of driving high voltage motors using TTL 5V logic levels, the
SN754410 can drive 4.5V up to 36V at 1A continuous output current! Please see
datasheet for more information. This is a pin to pin compatible replacement for the L293D.

Datasheet SN754410: Fitxer:SN754410.pdf

Ja tinc el motor bridge (SN754410) que faig servir per fer el meu primer robot: cartrobot.