Q. Primers passos amb draw.io i el model ER

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Estudiarem abans els apartats T8, T9 i T10 de la teoria. També et pots mirar aquest recurs:

Desenvolupament

Model ER Langtrainer

Langtrainer ER.png

A classe s'ha explicat el model ER de Langtrainer, que dóna resposta a posar en ordre el vocabulari d'anglès que estan estudiant uns alumnes. Com que és la primera experiència amb Draw.io, reprodueix l'esquema ER i practica amb les caixes i les diferents interrelacions que hi ha entre les entitats.

Un exemple d'informació concreta que conté aquest model seria:

USUARI (id_usuari, nom, cognom, data_naix, mail)
------------
1, Pere, Martínez, 22/01/2002, [pmartinez@gmail.com, pmartinez@jaumebalmes.net]
2, Maria, Casadevall, 25/12/2002, [mcasadevall@gmail.com, mcasadevall@jaumebalmes.net, mcasadevall@hotmail.com]

IDIOMA (id_idioma, idioma)
-------------
1, anglès
2, italià

PARAULA (id_paraula, paraula, tipus)
-------------
1, table, noun
2, chair, noun
3, to dismiss, verb
4, maid, noun
5, to run, verb

TRADUCCIÓ (id_traduccio, traduccio)
--------------
1, taula
2, acomiadar
3, cadira
4, refusar
5, donzella
6, soltera

Informació que conté les interrelacions
----------------------------------------
El Pere estudia les paraules table i dismiss
La Maria estudia les paraules chair, maid i to run

Amb aquestes dades concretes ens podem fer les següents preguntes:

 • Llista els parells paraula-traducció que conté la base de dades
 • Llista les ternes paraula-traducció-usuari que conté la base de dades
 • Qui està estudiant la paraula que es correspon amb donzella?
 • Quina és la data de naixement de l'usuari que té més paraules en el vocabulari de la bd?
 • Quantes paraules en italià estan estudiant els usuaris?

Model ER: PROFESSOR IMPARTEIX ASSIGNATURA

En principi, un professor imparteix vàries assignatures, i una assignatura només la fa un sol professor.

Ara bé, consierem tots els casos possibles que es poden donar. En parlem a classe i ho justifiquem amb verbositat:

 • 1:M, obligatori-obligatori
 • M:M, obligatori-obligatori
 • M:M, obligatori-opcional
 • M:M, opcional-obligatori

Preguntes que podríem fer a la base de dades:

 1. quines són les assignatures que les fa més de dos professors?
 2. quin és el professor que fa més assignatures?
 3. quins són els professors que fan exactament les mateixes assignatures?

Model ER: PROFESSOR IMPARTEIX ASSIGNATURA, i ALUMNE CURSA ASSIGNATURA

 • La relació PROFESSOR IMPARTEIX ASSIGNATURA és 1:N, obligatori-obligatori
 • La relació ALUMNE CURSA ASSIGNATURA és N:M, obligatori-opcional (potser hi ha assignatures que no tenen matrícula)

Comentem a classe com seria aquest model ER, i omplim amb valors concrets aquest model.

Entrega

Classroom. Entregaràs un document (Google docs, pdf) on realitzaràs les següents tasques (captures de pantalla allà on creguis necessari). La verbositat és important.

Exemple Langtrainer:

1. Se't proporciona el model ER de langtrainer. Reprodueix-lo a draw.io.

2. PARAULA TÉ TRADUCCIÓ. Comenta amb les teves paraules la cardinalitat i l'obligatorietat de la relació entre aquestes dues entitats.

Amb les dades que se't proporciona d'exemple:

3. Llista els parells paraula-traducció que conté la base de dades

4. Llista les ternes paraula-traducció-usuari que conté la base de dades

5. Qui està estudiant la paraula que es correspon amb donzella?

6. Quina és la data de naixement de l'usuari que té més paraules en el vocabulari de la bd?

7. Quantes paraules en italià estan estudiant els usuaris?

Exemple PROFESSOR IMPARTEIX ASSIGNATURA. Justifica amb verbositat els següents casos:

8. 1:M, obligatori-obligatori (exemple de 2 professors i 3 assignatures que justifiquin aquesta relació)

9. M:M, obligatori-obligatori (exemple de 2 professors i 3 assignatures que justifiquin aquesta relació)

10. M:M, obligatori-opcional (exemple de 2 professors i 3 assignatures que justifiquin aquesta relació)

11. M:M, opcional-obligatori (exemple de 2 professors i 3 assignatures que justifiquin aquesta relació)

12. Implementa'ls al Draw.io

Solució PROFESSOR IMPARTEIX ASSIGNATURA

Assignatura-professor.png

2 professors, 3 assignatures:

Pere, Maria
assig1, assig2, assig3

Ex 8. 1:M, obligatori-obligatori (exemple de 2 professors i 3 assignatures que justifiquin aquesta relació)

1 professor pot fer una o vàries assignatures
les assignatures són impartides per un sol professor

Pere - assig1
Pere - assig2
Maria - assig3

Ex 9. M:M, obligatori-obligatori (exemple de 2 professors i 3 assignatures que justifiquin aquesta relació)

1 professor pot fer una o vàries assignatures
les assignatures són impartides per un o més professors

Pere - assig1
Pere - assig2
Maria - assig3
Maria - assig1

Ex 10. M:M, obligatori-opcional (exemple de 2 professors i 3 assignatures que justifiquin aquesta relació)

1 professor pot fer una o vàries assignatures, o cap
les assignatures són impartides per un o varis professors (obligatòriament)

Pere - assig1
Pere - assig2
Pere - assig3
Maria: no fa cap assignatura

En cas de dubte ho podem llegir de la següent manera:

 • un professor imparteix moltes assignatures, de forma opcional.
 • una assignatura és impartida per un varis professors, de forma obligatòria.

Ex 11. M:M, opcional-obligatori (exemple de 2 professors i 3 assignatures que justifiquin aquesta relació)

1 professor pot fer una o vàries assignatures
les assignatures són impartides per un o més professors, o cap.

Pere - assig1
Pere - assig2
Maria - assig1
Maria - assig2
assig3 no la fa ningú

creat per Joan Quintana Compte, setembre 2021