Programació OpenGL

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Tutorial OpenGL

necessari:

$ sudo apt-get install freeglut3 freeglut3-dev
$ sudo apt-get install libglew-dev -> necessari en el tutorial 15

(OpenGL Utilityif( !gLoadedTexture.loadTextureFromFile( "texture.png" ) ) Toolkit (GLUT) library)

Tutorials

$ g++ main.cpp LUtil.cpp -lglut -lGLU -o hello_freeglut

El tutorial 5:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp -lglut -lGLU -o main

El tutorial 6:

$ sudo apt-get install libdevil-dev

Tutorial 6: funciona després de fer uns canvis:

  • LTexture.cpp (línia 6): #include <IL/il.h> (estava escrit IL.h)
  • LUtil.cpp (línia 59): if( !gLoadedTexture.loadTextureFromFile( "texture.png" ) )
  • LUtil.cpp //printf( "Error initializing DevIL! %s\n", iluErrorString( ilError ) );

per compilar:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp -lglut -lGLU -lIL -o main

Tutorial 8. Per compilar:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -o main

tutorial 10: A LTexture.cpp falta (per tal de què reconegui memcpy):

#include <string.h>

tutorial 15:

$ sudo apt-get install libglew-dev
$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main

tutorial 16:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main

tutorial 18: (igual que el 15)

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main

tutorial 19:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp LSpriteSheet.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main


tutorial 20 (introducció a les fonts):

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp LSpriteSheet.cpp LFont.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main

tutorial 22:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp  -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main

tutorial 23 (Fonts ttf):

LUtil.cpp (path de la font): if( !gTTF.loadFreeType( "lazy.ttf", 60 ) )

Tinc un problema amb les llibreries, que resolc copiant la carpeta freetype/ que està dins de /usr/include/freetype2, a /usr/include, de manera que ara tinc /usr/include/freetype2 i /usr/include/freetype. He de compilar contra la llibreria -lfreetype:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp LSpriteSheet.cpp LFont.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -lfreetype -o main

tutorial 26:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp LTexture.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main

tutorial 28 (Antialiasing and Multisampling):

$ g++ main.cpp LUtil.cpp  -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main

tutorial 29:

$ g++ main.cpp LUtil.cpp  LShaderProgram.cpp LPlainPolygonProgram2D.cpp -lglut -lGLU -lIL -lILU -lGLEW -o main

(compila però no funciona, violació de segment) -> amb la nova instal.lació de Ubuntu 12.04 ja funciona!creat per Joan Quintana Compte, novembre 2012