Pràctica Hola món

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
$ sudo mkdir provajava

fitxer ProvaFuncionament.java

public class ProvaFuncionament {
public static void main (String[] args){
  System.out.println("Ja funciona");
}
}
/provajava$ sudo javac ProvaFuncionament.java

funciona, se'm crea el ProvaFuncionament.class, tot i que tinc problemes amb els permisos (he de ficar el sudo al davant)

/provajava$ java ProvaFuncionament

funciona la conclusió és que, tal com he fet la instal.lació, el PATH i CLASSPATH són correctes

$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

echo $CLASSPATH -> no hi ha res
una manera és dir-li on és la classe
$javac -classpath <path>  
$java -classpath <path> 
i una altra manera és la variable d'entorn.
En el nostre cas, com que hem executat javac des del directori on hi havia el .java, no hem tingut problemes