Pràctica ASI-C3-IAIG: Facturació i comptabilitat. Abanq II

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius: Magatzem

En la pràctica anterior simulàvem que som una empresa de serveis, i vas fer la primera venda i factura. Ara, a més, vendrem articles, dels quals haurem de controlar el stock en el magatzem.

Desenvolupament

Àrea de facturació > Magatzem

El professor ha creat dues categories d'articles (famílies d'artciles): discs durs (HDD) i capsa CD (CDs)

Creació de l'article

L'alumne crearà dos articles dins de cada categoria:

 • ref: refcd1_XX, refcd2_XX, hdd1_XX, hdd2_XX. Ficar-li un preu.
 • en la pestanya compra, hem de ficar un proveïdor per a l'article (el proveïdor que vas crear). En principi ha de ser un preu inferior al de venda. Fixem-nos que a un article li podem associar diferents proveïdors, amb preus de compra diferents.
 • stocks: fiquem un stock mínim i un stock màxim (enrecordem-nos d'aquestes dades). Podríem fer una regularització del magatzem per dir-li quina quantitat tenim d'aquest article. Però no, el que farem és comprar aquest article al nostre proveïdor. Per tant, inicialment el nostre producte està a 0 en el magatzem.
 • igual que feiem en serveis, associem un comercial a aquesta article i li posem una comissió (10%).
 • Comptabilitat: de moment no fiquem res.

Realitzem la compra de l'article

 • Compras > Pedidos. Faig una comanda al nostre proveïdor d'una certa quantitat d'unitats dels article que has creat. Aplico un descompte del 5%. Com que has creat quatre articles, hauràs de tenir quatre línies de detall. Posem el 16% d'IVA a tots els articles. Forma de pagament: al comptat (opció per defecte i de moment la única). Generem la comanda.
 • Si vaig a proveïdors, veurem com aquest proveïdor té una comanda (servido: no). Però no té cap albarà ni factura associada a aquesta comanda. Anem a generar l'albarà: sobre la comanda, botó generar albarà. És un procés automàtic. Fixem-nos que ara la comanda ja no es pot editar, i que el camp Servido=SI. Si vaig ara als albarans d'aquest proveïdor, veuré que hi ha un albarà que està pendent de factura.
 • Ara crearé la factura a partir de l'albarà. Compras > Albaranes > botó Generar Factura. I ara ja tinc una factura de compra, que he de visualitzar. Visualitzar la comanda, albarà i factura de compra.
 • Ara anem a magatzem, i mirem quin és el stock dels articles que hem comprat.
 • Ara farem una venda d'aquests articles, igual que vam fer amb la pràctica anterior, i mirem com disminueix el stock.
 • Per finalitzar, fes una venda d'un producte de manera que et quedis sense existències. Es pot fer la venda?
 • Comptabilitat. Localitza en el Llibre Diari els apunts de la compra i la venda fetes.

En format pdf:

Asi.	Fecha		Documento		Subcuenta				Concepto			Debe	Haber		S	Factura	Base Im.	% IVA	R.E.
 16	2009-10-26	00010A0000014720000000	472. Hacienda Publica, IVA soportado	Su factura00010A000001		52,00	0,00		A	1	325,00		16,00	0,00
 16	2009-10-26	4000000001		Comercial Pedrosa_00			Su factura 00010A000001		0,00	3.291,50		0	0,00		0,00	0,00
 16	2009-10-26	6000000000		600. Compras de mercaderías		Su factura 00010A000001		0,00	2.837,50		0	0,00		0,00	0,00
 16	2009-10-26	00010A0000014720000000	472. Hacienda Publica, IVA soportado	Su factura00010A000001		402,00	0,00		A	1	2.512,50	16,00	0,00
 17	2009-10-27	00010A0000144770000000	477. Hacienda Pública, IVA repercutido	Nuestra factura 00010A000014	0,00	54,24		A	14	339,00		16,00	0,00
 17	2009-10-27	7000000000		700. Ventas de mercaderías		Nuestra factura 00010A000014	0,00	339,00			0	0,00		0,00	0,00
 17	2009-10-27	4300000001		Plàstics Tomeu_00			Nuestra factura 00010A000014	393,24	0,00			0	0,00		0,00	0,00

En format CSV té el següent aspecte (recordem que el format CSV és el millor format per fer exportacions i importacions):

|Fecha: 27-10-2009 |[ diari ]    Ejercicio 0001    Periodo 01-01-2009 - 31-12-2009    Subcuentas  -    Asientos 1 - 17|página 1 |IES Jaume Balmes|16|2009-10-26||4000000001|Comercial Pedrosa_00|Su factura 00010A000001 - Comercial Pedrosa_00|0,00 |3.291,50 ||0|0,00 |0,00|0,00
|Fecha: 27-10-2009 |[ diari ]    Ejercicio 0001    Periodo 01-01-2009 - 31-12-2009    Subcuentas  -    Asientos 1 - 17|página 1 |IES Jaume Balmes|16|2009-10-26||6000000000|600. Compras de mercaderías|Su factura 00010A000001 - Comercial Pedrosa_00|2.837,50 |0,00 ||0|0,00 |0,00|0,00
|Fecha: 27-10-2009 |[ diari ]    Ejercicio 0001    Periodo 01-01-2009 - 31-12-2009    Subcuentas  -    Asientos 1 - 17|página 1 |IES Jaume Balmes|16|2009-10-26|00010A000001|4720000000|472. Hacienda Publica, IVA soportado|Su factura00010A000001 - Comercial Pedrosa_00|402,00 |0,00 |A|1|2.512,50 |16,00|0,00
|Fecha: 27-10-2009 |[ diari ]    Ejercicio 0001    Periodo 01-01-2009 - 31-12-2009    Subcuentas  -    Asientos 1 - 17|página 1 |IES Jaume Balmes|17|2009-10-27|00010A000014|4770000000|477. Hacienda Pública, IVA repercutido|Nuestra factura 00010A000014 - Plàstics Tomeu_00|0,00 |54,24 |A|14|339,00 |16,00|0,00
|Fecha: 27-10-2009 |[ diari ]    Ejercicio 0001    Periodo 01-01-2009 - 31-12-2009    Subcuentas  -    Asientos 1 - 17|página 1 |IES Jaume Balmes|17|2009-10-27||7000000000|700. Ventas de mercaderías|Nuestra factura 00010A000014 - Plàstics Tomeu_00|0,00 |339,00 ||0|0,00 |0,00|0,00
|Fecha: 27-10-2009 |[ diari ]    Ejercicio 0001    Periodo 01-01-2009 - 31-12-2009    Subcuentas  -    Asientos 1 - 17|página 1 |IES Jaume Balmes|17|2009-10-27||4300000001|Plàstics Tomeu_00|Nuestra factura 00010A000014 - Plàstics Tomeu_00|393,24 |0,00 ||0|0,00 |0,00|0,00

Entrega

 • en aquesta pràctica no has d'entregar res. Totes les teves accions quedaran registrades a la base de dades i per tant el professor podrà fer un seguiment dels articles venuts i el stoc dels articles.
 • amb aquests querys el professor podrà controlar que has fet una comanda al proveïdor, que has venut els articles al client, i quin és el stock actual dels teus productes.
select * from lineasalbaranesprov;
select * from lineasfacturascli;
select * from lineaspedidosprov;
select * from pedidosprov;
select * from stocks;

Recursos

 • www.abanq.org.
 • Guia d'usauri d'abanq a la web i al Moodle

Durarda

2 horescreat per Joan Quintana Compte, octubre 2009