Pràctica ASI-C3-IAIG: DMS: Alfresco II. Control mèdic

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'alumne (asi2aXX/asi) és un doctor en pràctiques, i la seva feina és tutoritzada per un supervisor (superXX/asi). Existeix una plantilla base per fer un petit informe de les visites que els doctors fan als pacients. La plantilla que omple el metge en la consulta és:

Doctor
=======
Nom: 
nom de l'alumne/a
Num col.legiat: 
XX


Pacient
=======
id_pacient:
Nom:
Sexe:
Edat:
Data consulta:

Dolència:

Diagnosi:

El primer que hauràs de fer és editar aquesta plantilla en el teu ordinador local, omplir-la amb les teves dades, i gravar-la com a consulta_XX_pacient_ddmmyyy.txt (els fitxers editats en la consulta seran amb aquest format, per exemple: consulta_23_132_20032009.txt, on XX és el teu número de llista).


A més a més, l'alumne/a també assumeix el rol de supervisor del metge.

1.Crea l'usuari superXX/asi. El seu Home Space serà: /Company Home/Sites/superXX

2.Per a l'usuari asi2aXX crea el site control diagnòstic. Dins d'aquest site crea les carpetes consultes, aprovades i denegades. Dóna permís a l'usuari superxx per escriure en les carpetes aprovades i denegades.

3.Com a superXX, crea el site control diagnòstic i, a dins, la carpeta consultes. Dóna permís a l'usuari asi2aXX per escriure en la carpeta consultes.

El procediment serà el següent. El doctor, quan rep una visita d'un pacient, afegeix un nou fitxer a partir de la plantilla, que edita. Aquest fitxer s'haurà d'enviar al supervisor superXX per a la seva revisió. Aquest supervisor ficarà els comentaris oportuns en el fitxer, donarà la consulta per aprovada o denegada, i retornarà el fitxer al doctor, en la carpeta corresponent.

El doctor editarà el fitxer afegint text al final del fitxer, amb el següent format:

Supervisat per
"Nom del supervisor / alumne (XX)
firmat digitalment el dd/mm/yyyy

Consulta: aprovada/denegada

4. Implementa tota aquesta funcionalitat que s'ha descrit. Per fer-ho, hauràs d'afegir les regles oportunes. Ajuda: utilitza add simple workflow to item per crear les regles. En el cas del supervisor, quan facis add simple workflow hauràs de crear una acció en el cas d'aprovació, o una altra acció en el cas de denegació (reject).


Nota: l'edició del fitxer de consulta ha de ser online, és a dir, dins l'entorn d'Alfresco, sense utilitzar un editor extern. Recorda que fent check-in fas que es consolidin els canvis en el cas de què un document tingui diferents versions.

Nota: si tens temps, intenta implementar alguna millora, o proposa alguna millora de procediment que creguis que sigui tècnicament viable.


creat per Joan Quintana Compte, abril 2009