Pràctica ASI-C3-IAIG: CRM: vTiger II

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius

Veurem com vTiger, a més a més de les funcions pròpies de CRM, és una aplicació de facturació, per fer pressupostos, comandes i factures, tant de clients com de proveïdors. També podem fer el control de stock dels productes.

Desenvolupament

Llista de productes

Abans de fer el pressupost tenim unes quantes tasques a realitzar:

 • afegir informació detallada del compte TEXTIL_XX (NIF, direcció, telèfons, tipus (client), informació relativa a la facturació)
 • Hem d'omplir la llista de serveis que volem ofertar, i el preu dels serveis

Introducció dels serveis a ofertar

Tenim dues opcions: Inventario > Productos o Inventario > Servicios. Si escollim Servicios, vTiger té en compte la possibilitat de facturar per hores, o bé facturar per número d'incidències en un contracte de suport. En el nostre cas, que fem pàgines web, podem considerar que les pàgines web no deixen de ser productes que venem (això si, no tenen proveïdor).

L'altra possibilitat és:

Inventario > Productos > Crear Productos (botó +)

A categories de productes hi ha una llista desplegable. Volem afegir elements a aquesta llista (cateoria WEB i categoria HOSTING). Com fer-ho no és evident. Una possibilitat és tocar directament la base de dades (taula vtiger_productcategory, però per fer això hem de tenir en compte que no afecti alguna taula relacionada). D'altra gent s'ha trobat amb el mateix problema:

http://forums.vtiger.com/viewtopic.php?t=2645

You can add/modify the Product Category drop-down list items from the Settings -->Studio -->Pick list Settings --> Product Pick Lists --> Product Category--> Settings: Products Pick List Edit page.

Per fer-ho, has d'estar logat com a admin. El professor afegirà les categories WEB i HOSTING.

Per tant, l'alumne crearà aquests quatre serveis:

 • Nom: Disseny WEB1_XX; Codi: WEB1_XX; Categoria: WEB, preu: 200
 • Nom: Disseny WEB2_XX; Codi: WEB2_XX; Categoria: WEB, preu: 300 (Recorda que pots utilitzar el botó Duplicar)
 • Nom: Pla HOST1_XX; Codi: HOST1_XX; Categoria: HOST, preu: 50
 • Nom: Pla HOST2_XX; Codi: HOST2_XX; Categoria: HOST, preu: 80

amb les següents consideracions:

 • El IVA (VAT en anglès) el ficarem del 16%
 • Estem introduint un servei com si fos un producte. Per tant, per defecte, calcula la quantitat en stock com si fos una mercaderia. Posem 1000 per no quedar-nos sense stock.
 • Podem posar una imatge associada al producte-servei si així ho desitgem.

També crearàs dos productes:

 • Nom: Disc Dur 320 G_XX; Codi: HDD320_XX; Categoria: Hardware, preu: 90; Quantitat: 10
 • Nom: Disc Dur 420 G_XX; Codi: HDD420_XX; Categoria: Hardware, preu: 120; Quantitat: 10

En els Discs Durs podríem ficar el Proveïdor del material, i implementar tot el que fa referència a les compres de material i factures i comandes de proveïdor. De moment no ho farem.

Facturació

Fer un pressupost

 • Fiquem una referència per al pressupost (camp obligatori)
 • Associem al pressupost l'oportunitat que havíem creat.
 • No fem cas a transportista (no ens deixa ficar res a la llista desplegable)
 • Omplim els detalls del pressupost (fer una pàgina web al client). En el moment de definir el IVA podem canviar el valor de 4.5% (valor per defecte) a 16%.

Visualitza el pdf del pressupost.

Generem la factura a partir del pressupost. Podem crear la factura a partir de 0, però el més fàcil és partir del pressupost i utilitzar el botó Generar Factura.

Un cop generada la factura la podem exportar a pdf. Veiem que les dades són bàsicament correctes, però quedaria la feina d'editar la plantilla de la factura i pulir-la molt fins que tingués el disseny que nosaltres volem, i treure tot allò superficial.

Fer una factura

Farem una factura directament (sense pressupost). Hem de crear una nova factura, i editem la línea de detall de la factura (venem una pàgina web i un pla de hosting).

Genera el pdf i visualitza el pdf, tot pensant quines coses del disseny de la factura milloraries.

Fer una comanda

el teu client et fa una comanda de 3 discs de 320 GB, i 15 discs de 420 GB. Fixa't que dels discs durs de 420 Gb et quedaràs sense stock.

Genera la comanda, visualitza el pdf de la comanda.

A partir de la comanda, genera la factura i visualitza el pdf de la factura.

Comprova que la quantitat en stock de discs durs de 420 Gb és de -5. Si el correu sortint està ben configurat, hauries de rebre una notificació per mail d'aquest fet, per tal de poder fer la comanda de compra al proveïdor.

Monitoritzar l'usuari

Si ara vas a la portada (pàgina d'inici), fixa't que pots veure un quadre de comandament gràfic (dashboard) amb la informació més important de l'usuari (SMan_XX). Hauràs de veure gràficament el número de comptes, oportunitats, contactes, pressupostos, comandes, factures i events de calendari generats per aquest usuari. La traçabilitat de tota aquesta informació és important per poder avaluar de forma objectiva el rendiment d'un treballador, cosa que està tan de moda avui en dia, i així poder justificar de forma objectiva quins treballadors s'acomiaden davant d'un possible ajustament de plantilla (!). Veiem una vegada més, doncs, que el software de gestió empresarial no serveix només per fer la facturació o el control de magatzem, sinó que ens serveix per treure informació important per a la presa de decisions (Business Intelligence).

Modificant el pdf de la factura

Amb vTiger tenim l'extensió PDF Configurator for v5.1.0

per descarregar-lo: http://www.vtiger.com//index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=179

Product Description

This extension allows you to control your PDF output.

Product Features

  * configure more than 100 parameter for your PDF output
  * switch languages, fonts, paper format
  * new PDF design
  * select PDF contents

Ens descarreguem (el professor) crmnow_vtiger5.1.PDFconfig5.zip

LLegir el readme.txt per a la instal.lació i configuració

En el mysql executem el script db-extension.txt per aplicar canvis a la base de dades.

$ mysql -u vtiger -p
Enter password: vtiger
mysql> use vtigercrm510
Database changed
mysql> \. /home/joan/db-extensions.txt
mysql> \. /home/joan/enableadmin.txt

Es creen les taules crmnow_pdf_fields, crmnow_pdfcolums_active, crmnow_pdfcolums_sel, crmnow_pdfconfiguration, crmnow_pdffonts, crmnow_pdfsettings.

Un cop instal.lat, ja es pot veure el mòdul a Configuració > Configuració > Estudio > LBL_PDFCONFIGURATOR. Veiem com es pot configurar els Pressupostos, Comandes, Factures i Ordres de Compra. Tanmateix, només hi ha l'idioma alemany, i si volem utilitzar un model de factures espanyol i l'idioma espanyol podem instal.lar el Spanish PDF Configurator for v5.1, que s'instal.la sobre l'anterior.

A la pàgina web oficial, en la pestanya Extensions, veiem que hi ha una extensió: Spanish PDF Configurator for v5.1 (http://www.vtiger.com/index.php?option=com_jreviews&Itemid=171)

Descarreguem el fitxer Spanish-PDFconfig-v1.zip, i el descomprimim

Download and Installation Instructions
Installation Instructions.
1. Install vTiger
2. Install spanish translation for vTiger.
3. Install PDF Configurator (crmnow_vtiger5.1.PDFconfig4) following the instructions.
4. Extract the patch "Spanish-PDFconfig-v1.zip" into vtigercrm root folder. Overwrite files if needed.

NOTE: It's very important that you install spanish translation prior to extract this patch. 

Product Description

This is an extension to original "PDF Configurator" from CRM Now. Includes some changes to create Spanish invoices, translation to Spanish and some improvements.

It needs original "PDF Configurator" from CRM Now installed.

http://www.regoluna.com/vtiger_pdfconfig (Spanish description)

Product Features

  * Spanish language for PDF Configurator v4
  * New PDF Layout
  * Shows NIF/CIF from custom fields

I ara ja podem fer factures amb castellà. Entrant com a admin, anem a Configuración > Configuración > Estudio > Configuración de PDF. Escollim Factures, Editem.

Escollir el idioma Espanyol. Sense tocar res més de la configuració, si ara imprimim una factura de les que tenim fetes veiem que el disseny és molt més amable i menys farragós. Coses fàcils que s'haurien de fer:

 • ficar el logo de l'institut (settings->company information settings, o bé Configuración > Información de la Empresa)

Si ens fixem, en el peu de la factura hi ha informació de l'empresa que han programat aquesta extensió. Per exemple, pots llegir contacto@regoluna.com. Aquesta informació s'ha de personalitzar amb les dades del Jaume Balmes. El primer de tot és localitzar on està aquesta informació. A Linux ho podem fer així:

$ sudo find /home/joan/vtigercrm -type f -print | xargs egrep -i regoluna
...
/home/joan/vtigercrm/modules/Invoice/pdf_templates/template_config.php:   'Regoluna',
/home/joan/vtigercrm/modules/Invoice/pdf_templates/template_config.php:   'www.regoluna.com',
/home/joan/vtigercrm/modules/Invoice/pdf_templates/template_config.php:   'contacto@regoluna.com',
...

i en el fitxer /home/joan/vtigercrm/modules/Invoice/pdf_templates/template_config.php trobem la informació de l'empresa que ha programat l'extensió, i que podem adaptar a la informació del IES Jaume Balmes.

$columna[1]=array(

 1=>'Regoluna',

 2=>'Software Libre',

 3=>'para pymes y autónomos',

);

$columna[2]=array(

 1=>'Estamos en:',

 2=>'CEEI, Edificio centro empresas,',

 3=>'Ctra. N-1 km 245',

 4=>'09007, Burgos',

);

$columna[3]=array(

 1=>'www.regoluna.com',

 2=>'contacto@regoluna.com',

 3=>'Telf: 947 05 41 96 ',

);

Per tant, com a conclusió, per personalitzar les factures i els altres documents, hem de configurar tot allò que sigui necessari dins del Penell de Configuració, però també haurem de tocar el codi dins dels fitxers de la carpeta pdf_templates: template_config.php, body.php, footer.php, header.php, info.php.


A mode d'exemple, en el fitxer header.php trobem la informació del logo:

//company logo

//function to scal the image to the space availabel is needed

global $logo_name;

if ($logoradio =='true') {

	if (file_exists('test/logo/'.$logo_name))

	 $pdf->Image('test/logo/'.$logo_name, $x='15', $y='22', $w=0, $h=0, $type='', $link='', $align='', $resize=false, $dpi=300, $palign='', $ismask=false, $imgmask=false, $border=0, $fitbox=false);

	else {

	 $pdf->SetXY('130','15');

	 $pdf->Cell(20,$pdf->getFontSize(),$pdf_strings['MISSING_IMAGE'],0,0);

	}

}

Entrega

No s'ha d'entregar res. El professor avaluarà la feina feta a classe i es pot rastrejar l'activitat a la base de dades.

Recursos

Durarda

3 horescreat per Joan Quintana Compte, gener 2010