Política de backup

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció i requeriments

La idea és fer un backup del sistema de les diferents màquines que puguin haver-hi (servidor linux, portàtil linux, portàtil windows, desktop windows, ordinadors institut) a un disc de xarxa. El disc de xarxa és el IOMEGA Home Network Hard Drive de 320Gb, i el seu funcionament està ben documentat en aquesta wiki. S'haurà d'intentar minimitzar la transferència d'informació, amb eines com rsync. És a dir, si una carpeta no ha canviat entre backups, no té sentit tornar-la a enviar sencera.

En la mesura del possible es farà un backup de carpetes senceres, no de fitxers individuals, que s'enviaran comprimides. Tot es guardarà comprimit en el servidor, excepte els fitxers que ficaré en la carpeta PUBLIC o PRIVAT, on ficaré fitxers que necessito recuperar des de diferents ordinadors.

Eines que necessitaré:

Requisits:

 • notificació per mail del resultat del script, sobretot si hi ha hagut algun error.
 • en el mail: informe sobre el % de ple que està el disc (du --max-depth=1 /home/joan/disc_xarxa)
 • tot el que pugui centralitzar en el servidor millor. És a dir, és el servidor Ubuntu el que executarà l'ordre de connectar-se als diferents ordinadors per fer còpies. Ara bé, si ens connectem a màquines Windows potser serà diferent.

Arquitectura del maquinari

Arquitectura backup.jpg

Local

 • Router (192.168.1.1)
 • Disc xarxa (192.168.1.15)
 • Servidor Linux (192.168.1.130)
 • portàtil Linux
 • portàtil Windows

Casa

(connexió wireless variable)

 • portàtil Linux
 • portàtil Windows

Institut

 • Router (192.168.0.1)
 • LinuxServer (192.168.0.15)
 • BBDD (Windows) (192.168.0.9)

Dispositiu de backup

Disc xarxa IOMEGA Home Network Hard Drive 320G, amb les següents carpetes:

 • PUBLIC
 • PRIVAT
 • fotos
 • UbuntuServer
 • DELL_Studio
 • DELL_WXP
 • LINKAT
 • BBDD

La carpeta PUBLIC, PRIVAT i la carpeta fotos contenen fitxers sense comprimir. PRIVAT està protegit amb pwd, i PUBLIC i fotos estan sense protegir

Les altres carpetes (UbuntuServer, DELL_Studio, DELL_WXP, LINKAT, BBDD) contenen fitxers, però tot comprimit

Informació a copiar

 • Servidor Ubuntu local
  • wiki (backup dels fitxers de configuració i attachments)
  • mysql
  • directoris de treball
 • portàtil UStudio
  • /home/joan/backup_openbravo
  • /home/joan/ustudio
  • /home/joan/workspace (conté tot el codi Java)
 • portàtil Windows
  • directoris de treball
 • LinuxServer
  • wikis (backup dels fitxers de configuració i attachments)
  • mysql (moodle, wikiprofes, wikijoan, wikialumnes, assistencia)
  • fitxers de configuració
  • directoris de treball
 • BBDD
  • directoris de treball

Annex

pdf de política de còpies de seguretat, Festa Ubuntu 9.04: Fitxer:Xerrada ubuntu.pdf