Parsejar XML en el cantó del servidor (PHP)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

En la pràctica de les receptes de cuina (Receptes_de_cuina_amb_Recipe_XML) que ja has fet o estàs a punt de fer, és Javascript (en el cantó del client) qui parseja el fitxer XML. És a dir, enviem el fitxer XML al client i allà el parsegem (per exemple, filtrar la informació dels ingredients i posar-los en una llista HTML). Una altra possibilitat és que sigui el codi PHP qui parsegi els ingredients del fitxer XML i formati una sortida en forma de llista HTML, i enviar només aquesta informació al client que ha fet la petició. Anem a veure-ho com es fa.

Referències

PHP SimpleXML no cal instal.lar-ho perquè forma part del nucli de PHP.

Referència de PHP SimpleXML:

Parsejar XML amb PHP

fitxer test.xml:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note> 

Codi PHP, fitxer test.php:

<?php
$xml = simplexml_load_file("test.xml");

echo $xml->getName() . "<br>";

foreach($xml->children() as $child)
 {
 echo $child->getName() . ": " . $child . "<br>";
 }
?>

Sortida per pantalla:

note
to: Tove
from: Jani
heading: Reminder
body: Don't forget me this weekend! 

Receptes de cuina

En el cas que ens ocupa, anem a veure com podem extreure la informació dels ingredients (i les quantitats) per a una recepta de cuinta escrita en el llenguatge Recipe XML.

Ara el codi index.htm és molt simple, perquè no hi ha res de parsejar el document XML. Senzillament hi ha una línia:

<html>
<head>
<title>Receptes AJAX</title>
<script>
function loadXMLDoc(recepta)
{

var xmlhttp;
var txt,x,xx,i;
if (window.XMLHttpRequest)
 {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
 xmlhttp=new XMLHttpRequest();
 }
else
 {// code for IE6, IE5
 xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
xmlhttp.onreadystatechange=function()
 {
 if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
  {
	  document.getElementById('info').innerHTML=xmlhttp.responseText;
  }
 }
xmlhttp.open("GET","processar_ingredients.php?recepta="+recepta,true);
xmlhttp.send();

}
</script>
</head>
<body>
<h1>Receptes</h1>
<div id="formulari">
<form name="frm_receptes" id="formu" action="#">
	<select name="recipes" onchange="loadXMLDoc(this.value)">
	<option value="recipes/bean-and-ham.xml">bean and ham</option>
	<option value="recipes/corn-chowder.xml">corn chowder</option>
	</select><br />
</form>
</div>
<div id="info">
</div>
</body>
</html>

que ens està dient que printem en la capa allò que ens ha enviat el servidor. És el script processar_ingredients.php el que farà tota la feina.

processar_ingredients.php:

<?php
$fitxerxml = $_GET["recepta"];
echo "<h1>Ingredients $fitxerxml</h1>";
$xml = simplexml_load_file($fitxerxml);
//echo $xml->getName() . "<br>";

//per bolcar tota la informació:
//print_r($xml);

echo "<ul>";
foreach($xml->ingredientlist->ingredient as $ingredient){
	echo "<li>";
	echo $ingredient->fooditem;
	echo " ($ingredient->quantity)";
	echo "</li>";
}
echo "</ul>";
?> 

icona ajax_wait.gif

La idea és que abans d'arribar a l'estat 4 (xmlhttp.readyState==4) passem pels estats 1, 2 i 3, i aquests són els moments on podem mostrar la icona del wait típica del AJAX.

Així doncs, senzillament farem un else:

	if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
	{
	  document.getElementById('info').innerHTML=xmlhttp.responseText;
	} else {
		document.getElementById('info').innerHTML="<img src=\"img/ajax_wait.gif\" />";
	}

En aquest cas també és interessant afegir la línia:

sleep ( 2 );

al final de tot del script processar_ingredients.php, per simular que el script php té molta càrrega de treball.


creat per Joan Quintana Compte, febrer 2019