Paperduino

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
Paperduino top.png

hi ha una llista de tot el material que es necessita

provar amb altres materials: paper gruixut, cartró, fullola, plexiglas, metacril.lat

NOTA IMPORTANT: if you solder the 5v (red) to the paperduino circuit disconnect the battery before connecting the FTDI cable otherwise BUM!!! If you don’t solder the 5v you are ok to connect the FTDI cable all the time.

Compro els ATmega168 amb bootloader perquè comprar-los sense el bootloader té més complicació. Hi ha una manera barata de fer un programador (*http://arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer), però necessites els pins ICSP (que en el arduino mega són clarament identificables, però amb el paperduino no ho sé, i ara no em posaré a mirar-ho).

Compra de material

1a compra

Compro a https://www.sparkfun.com material per fer 10 paperduinos, amb la idea d'abaratir costos.

1) accelerador de tres eixos

2) Arduino main board

Board comes fully assembled and tested with ATMega328 pre-loaded with bootloader.


3) ATmega168 with Arduino Bootloader Són 5$. Potser en puc comprar algun que no tingui el bootloader, i el bootloader el fico jo. Potser puc comprar un altre xip...

To get this chip working with Arduino IDE, you will need an external 16MHz crystal or resonator, a 5V supply, and a serial connection. If you are not comfortable doing this, we recommend purchasing the Arduino Diecimila board that has all of these built into the board.

Atmel's ATMega168 8-Bit Processor in 28 pin DIP package. 16K of program space. 23 I/O lines, 6 of which are channels for the 10-bit ADC. Runs up to 20MHz with external crystal. Package can be re-programmed in circuit.

4) ATmega328 with Arduino Bootloader Són 5,5$

An ATmega328 in DIP package, pre-loaded with the Arduino (16MHz) Bootloader. This will allow you to use Arduino code in your custom embedded project without having to use an actual Arduino board.

To get this chip working with Arduino IDE, you will need an external 16MHz crystal or resonator, a 5V supply, and a serial connection.

Atmel's ATMega328 8-Bit Processor in 28 pin DIP package. It's like the ATmega168, with double the flash space. 32K of program space. 23 I/O lines, 6 of which are channels for the 10-bit ADC. Runs up to 20MHz with external crystal. Package can be programmed in circuit. 1.8V to 5V operating voltage!

5) AVR 28 Pin 20MHz 16K 6A/D - ATMega168 4,11 $

és el ATmega168 sense el bootloader (1 $ més barato)

Per cremar el bootloader:

Ara bé..., amb el paperduino jo no tinc els ICSP pins.

6) AVR 28 Pin 20MHz 32K 6A/D - ATMega328 4,30 $

7) Crystal 16MHz

1,5$

8) DIP Sockets Solder Tail - 28-Pin 0.3"

1,5 $ sockets de 28 pins per als ATMega328-ATMega168

9) Force Sensitive Resistor 0.5"

7 $. N'hi ha uns que són més cars que valen 19 $ (Flexiforce) FSR: Force Sensitive Resistor Aquest model té un rang de 100g-100Kg. Amb 4 sensors com aquest es pot fer una balança com les del lavabo.

10) Hall Effect Sensor

0,95 $

11) magnet square (iman de neodimi)

Són uns 0,8 cm de costat 1 $

12) Voltage Regulator - 5V és el LM7805, el que es necessita per al paperduino http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=107 1,25 $

13) Break Away Female Headers

Són de 40 forats, es poden tallar 1,5 $

14) Break Away Headers - Straight http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=116 40 pins, es poden tallar 2,5 $

15) DC Barrel Power Jack/Connector és el connector del power supply (2.1 mm)

1,25 $

16) 9V Snap Connector és el connector de les piles de 9V

1.25 $

17) LED RGB

2 $

18) I2C EEPROM

és el 24LC256. No en trobo cap de més valor. 2 $

19) Voice Recorder Breakout - ISD1932

15 $ 64 sec de gravació

20) Electret Microphone

1 $

21) 9V Li-Poly Rechargeable Battery (out of stock)

13 $

Now you can recharge those 9V batteries!

Rechargeable 9v, 450 mAh Li-Polymer battery. This is a very unique rechargeable LiPo with a very high 450mAh rating! Most 9Vs are alkaline or Ni-Cd with much lower capacities.

Note: Do not use a standard Ni-MH or Ni-Cd charger. This battery requires special charging.

Aquesta és una de les bateries que es recomana per a projectes basats en arduino. És la típica bateria de 9V, però recarregable.

22) Battery Charger 4 Bay - Combo Charger (out of stock)

10 $

és el carregador per a la bateria de 9V, i també admet les piles AA-AAA

23) Mini Push Button Switch

0,35 $

24) MIDI Connector - Female Right Angle (out of stock)

2$

25) Basic LED - Red

0,35 $

26) Basic LED - Red

0,35 $

27) Screw Terminals 3.5mm Pitch (2-Pin) (out of stock)

28) Breadboard Small Self-Adhesive

6 $

29) Resistor 10k Ohm 1/6th Watt PTH

0.25 $

30) Electrolytic Decoupling Capacitors - 100uF/25V

0.35 $

31) Capacitor Ceramic 22pF (dubte: no serà de 22nF, mirar la foto del paperduino)

0.25 $

2a compra

1) H-Bridge Motor Driver 1A

2,35 $

2) FTDI Basic Breakout - 5V

13,95 $

3) SpeakJet

24,95 $

4) Voice Recorder Breakout - ISD1932

14,95 $

5) MIDI Connector - Female Right Angle

1,76 $

6) Real Time Clock Module

19,95 $

7) Super Nintendo Controller

5 $


Interessant la botiga allelectronics.com. Es troben coses que no es troben a sparkfun, però no es troben xips. Per tant, es complementen. Concretament, aquí trobo solenoides, bateries de 9V i altaveus de més de 8 ohm.

1) bateria carregable 9V (NiMh)

5 $

2) 20 MM, 150 OHM SPEAKER

0,5$

3) 2-1/4" 63 OHM SPEAKER

1,25$

4) MINIATURE 12VDC PUSH-TYPE SOLENOID

2,75 $

FTDI cable

En el paperduino diu que el que necessito és FTDI Basic Breakout - 5V

DTR  RXI  TXO  5V CTS  GND
Green Yellow Orange red brown black

En el paperduino també tinc aquesta codificació de colors, però l'ordre és una mica diferent.

Jo el Breakout Board for FT232RL USB to Serial que vaig comprar a Sparkfun és:

VCCIO is now tied to 3.3V through a solder jumper. You have the option of clearing this jumper and tying the VCCIO pin to 5V or any other IO voltage you need.

i els pins que tinc són:

GND RXI TXO 3.3V (el DTR també es troba al lateral)

la idea és que tot i que posa 3.3V, se li pot aplicar 5V (VCCIO is now tied to 3.3V through a solder jumper. You have the option of clearing this jumper)

The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector. Fitxer:Exemple.jpg el que hauria d'haver comprat és FTDI Basic Breakout - 5V

en aquest cas és el contrari: ve configurat per defecte a 5V, i amb eljumper el puc fer funcionar amb els arduino de 3.3V One of the nice features of this board is a jumper on the back of the board that allows the board to be configured to either 3.3V or 5V (both power output and IO level). This board ship default to 5V, but you can cut the default trace and add a solder jumper if you need to switch to 3.3V.

Un que té el mateix breakout que jo:

 • You need a 100 nF capacitor between DTR and the reset line. The DTR goes low the whole time the port is open, so you only want to trigger the reset on a falling edge.
You need a 100 nF capacitor between DTR and the reset line. The DTR goes low the whole time the port is open, so you only want to trigger the reset on a falling edge.

Interessant: fer que un altre arduino sigui la interfície de FTDI per al paperduino:

Well... the Duemilanove is awesome, but sometimes you just need an FTDI cable for another Arduino that doesn't have built-in USB. I added a switch to my Duemilanove that turns it into an FTDI adapter. With $22 Duemilanoves, it's hard to justify $15 for an FTDI cable.

He posat un mail al Fòrum d'Arduino

I bought months ago the "Breakout Board for FT232RL USB to Serial" from Sparkfun (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=718). I know that the best choice would be the FTDI Basic Breakout (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8772), but the former is the one that I have.

Now I want to connect the FTDI breakout with my recent finished paperduino, an try to test the basics.

I need 5V level to connect de paperduino with the FTDI breakout.. In the product description in Sparkfun webpage I can read:

" VCCIO is now tied to 3.3V through a solder jumper. You have the option of clearing this jumper and tying the VCCIO pin to 5V or any other IO voltage you need."

Really I don't know how to do that and if I'm missing something to start working with my paperduino.

Thanks in advance,
Joan Quintana

Amb el breakout que tinc es pot fer la càrrega del sketch. La demostració està en aquesta foto: http://store.arduinofun.com/breadboard-arduino-kit.html

la solució

That means there are two small surface-mount pads on the breakout board that have a blob of solder shorting the two together. In this configuration, VCCIO is set to 3.3V. You can remove this blob of solder and then connect VCCIO to 5V using the pins on the .1" headers. The Vcc pin should give you 5V that you can use to power the LCD.

I can't tell if you did this part right or not. Just clearing the jumper should leave VCCIO floating. After you clear VCCIO, you need to connect VCCIO to the VCC pin to set it to 5V.

If I understand you correctly and I think I get it now, by clearing the jumper I have de-associated 3V with VCCIO but I have nothing connected to VCCIO so I need to bridge VCC and VCCIO with a cable. That's probably why it's not working, right, there is no juice going to the FTDI chip and nothing coming out of TX as a result. Am I correct ?

... i recordar de connectar Rx amb Tx, i Tx amb Rx!!

Així doncs:

 • trec la part soldada (són dos jumpers molt petitons, treure tot l'estany). Connectar VCCIO amb VCC i amb V3.3 del capçal. Ara de fet 3.3 passa a ser 5.
 • En el Arduino, compte perquè el VCC (cercle vermell) no va enlloc... he de connectar-ho a un dels Vcc.
 • I en el IDE, primer connecto el USB al xip FTDI (fan pampallugues els LED), i aleshores miro el port sèrie que s'ha creat. He de connectar-lo al més recent que s'ha creat: pot ser el ttyUSB0 o el ttyUSB1. El Board que escullo és el Diecimila, Duemilanove o Nano with ATmega168.

Fer un cable pla perquè sigui ben net el procés...

FTDI cable II

Finalment he comprat el cable correcte: FTDI Basic Breakout - 5V

DTR  RXI  TXO  5V CTS  GND
Green Yellow Orange red brown black

i per tant he de fer la correspondència entre els colors del paperduino i el que em marca el breakout FTDI. Recordem que el RXI del paperduino (Groc) va amb el RXI del cable, i el TXO va amb el TXO. En el paperduino no hi ha CTS, que és el pin que no està connectat. Els pins en el paperduino són:

Green Yellow Orange (NC) Red Black
DTR  RXI  TXO     5V GND

Faig la prova i funciona a la primera.


creat per Joan Quintana Compte, març 2010