Oscil.loscopi Hameg 203-7

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Pràctiques d'oscil.loscopi

Corbes de Lissajous:

En l'oscil.loscopi hi ha el Component Tester, que permet identificar semiconductors defectuosos i d'altres (veure manual)

Sonda de l'oscil.loscopi

Hi ha un exercici per entendre el funcionament i la raó de ser de les sondes d'oscil.loscopi 10x a

Llegeixo a http://www.tel.uva.es/personales/lib/osciloscopio.html:

Como se sabe las sondas tienen un modo de trabajar que se denomina x1 o por x10. 
En el caso de x10 la sonda tiene en paralelo con la resitencia un condensador ajustable que permite reducir 
al máximo el efecto de la frecuencia. En la siguiente figura se observa como debería 
observase una señal con la sonda descompensada o compensada.

Efectivament, el hameg 203-7 té una impedància d'entrada de 1Mohm, igual que en l'exercici proposat. Per tant, la sonda té una R=9Mohm, i amb el valor correcte de la capacitat la capacitat de la sonda i la capacitat de l'entrada de l'oscil.loscopi es compensen, i l'oscil.loscopi representa una càrrega totalment resistiva que divideix per 10 la tensió d'entrada (1/(1+9)).

A l'enllaç es veu com es distorsiona el senyal si la capacitat no es veu totalment compensada. Només té sentit treballar amb 10x quan es treballa a una freqüència suficientment alta (a partir de 5KHz).

Compensació de la sonda

Antes de utilizar una sonda atenuadora 10X es necesario realizar un ajuste en frecuencia para el osciloscopio en particular sobre el que se vaya a trabajar. Este ajuste se denomina compensación de la sonda y consta de los siguientes pasos.

 • Conectar la sonda a la entrada del canal I.
 • Conectar la punta de la sonda al punto de señal de compensación (La mayoria de los osciloscopios disponen de una toma para ajustar las sondas, en caso contrario será necesario utilizar un generador de onda cuadrada).
 • Conectar la pinza de cocodrilo de la sonda a masa.
 • Observar la señal cuadrada de referencia en la pantalla.
 • Con el destornillador de ajuste, actuar sobre el condensador de ajuste hasta observar una señal cuadrada perfecta.

Calibració de la sonda en el Hameg 203-7

pàgina M7 del manual.

El 203-7 té un senyal quadrat de referència de 1KHz per ajudar a calibrar la sonda. Per a les sondes 10x he d'utilitzar el eyelet de 0.2Vpp (l'altre de 2Vpp és per a les sondes 100x). Si agafo 5mV/div (canal Y) he d'obtenir 4 divisions: 0.2V* atenuacio 1/10 = 0.02V= 20 mV, que són 4 divisions a 5mV/div.

La capacitat d'entrada de l'oscil.loscopi son 25pF. Manera resumida de procedir:

 • connectar la sonda al CH1
 • input coupling a DC
 • 5mV/div
 • Time div: 0.2 ms/div
 • els dos controls en la posició de calibració (CAL)
 • per a la sonda 10x utilitzem el eyelet 0.2V

Ajustem la capacitat de la sonda fins a obtenir una onda perfectament quadrada.


creat per Joan Quintana Compte, març 2011