Opendata-barcelona

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Informació geolocalitzada disponible a:

i que és candidata de ser introduïda a OSM. Per cada cas, s'hauria de veure quina és la informació que ja està introduida, i quina és la informació disponible, per veure si és necessari fer la importació.

Imoprtant seguir les directrius de la comunitat OSM:

Datasets candidats

Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona

Aquesta tasca té un article propi:

Horts urbans de la ciutat de Barcelona

Horts urbans.png

script parsejar_horts_urbans.py

# 1
Associació Hort Urbà Espai Colònia Castells - Les Corts
41.387565
2.139188

# 2
Hort Urbà Can Pujades
41.414821
2.098517
...

Per actualitzar les dades: importar_horts_urbans_bcn_v2.py


He aconseguit en el map de overpass-turbo.eu ficar icones pròpies:

{{geocodeArea:"Barcelona"}}->.boundaryarea;
(
 node["landuse"="orchard"](area.boundaryarea);
);
out body;

{{style:

node[landuse=orchard] {
 icon-image: url('https://www.barcelona.cat/estatics-planol/v0.8/img/w/bg/M/M009.png');
 icon-width: 28;
 icon-height: 38; 
}

}}

Aparcaments amb servei de carsharing a la ciutat de Barcelona

Són 25 parkings que tenen carsharing a Barcelona. Així que la importació és fàcil, aquests parkings ja existeixen (la majoria, ens hem trobat amb parkings que no hi eren) i només s'ha d'actualitzar la informació de què tenen car_sharing. Ara bé, com es fa?

Tenim les dues etiquetes:

amenity=parking
amenity=car_sharing

Però no es contempla la possibilitat de què un parking tingui un número reservat de places per carsharing. Una possibilitat seria:

amenity=parking
parking=car_sharing

El problema és que hi ha parkings que tenen l'etiqueta:

parking=undreground

A més, hem de tenir en compte que hi ha parkings que també tenen places reservades per bicis. Per tant:

amenity=parking
parking:car_sharing=yes
parking:bicycle=yes (si també hi haguessin bicis)

Punts verds de la ciutat de Barcelona

Les dades que tenim de l'ajuntament són del tipus:

<row pos="4" num="4"><item href="punt-verd-mobil-rambla-guipuscoa-bac-de-roda_99400249638.html"><address label="Adreça"><![CDATA[Rbla Guipúscoa 29]]></address>
<city label="Població"><![CDATA[Barcelona]]></city>
<code_url label="Web"><![CDATA[ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana]]></code_url>
<district label="Districte"><![CDATA[Sant Martí]]></district>
<addresses><item><district><![CDATA[Sant Martí]]></district>
<barri><![CDATA[Sant Martí de Provençals]]></barri>
<city><![CDATA[Barcelona]]></city>
<coordaddressx><![CDATA[32801.942]]></coordaddressx>
<coordaddressy><![CDATA[85333.758]]></coordaddressy>
<code_comarca><![CDATA[Barcelonès]]></code_comarca>
<gmapx><![CDATA[41.414900477887]]></gmapx>
<gmapy><![CDATA[2.1948027689129]]></gmapy>
<address><![CDATA[Rbla Guipúscoa 29]]></address>
<streetnum><![CDATA[29]]></streetnum>
</item></addresses><interestinfo><item><interinfo><![CDATA[ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana]]></interinfo>
<intercode><![CDATA[00100003]]></intercode>
<label><![CDATA[Web]]></label>
</item></interestinfo><gmapx label="Lat"><![CDATA[41.4149]]></gmapx>
<gmapy label="Long"><![CDATA[2.1948028]]></gmapy>
<id label=""><![CDATA[99400249638]]></id>
<name label="Nom"><![CDATA[Punt Verd Mòbil *Rambla Guipúscoa-Bac de Roda]]></name>
<type label="Tipus"><![CDATA[Entitats i equipaments]]></type>
<pos label=""><![CDATA[4]]></pos>
<tp label=""><![CDATA[EQ]]></tp>
</item></row>

N'hi ha 128. Tenim diferents tipus de Punt Verd: Punt Verd Mòbil, Punt Verd de Zona, Punt Verd de Barri, Punt Verd. Aquesta informació està en el Nom, que passarà al tag name. La informació del Nom no està unificada, doncs a vegades trobem un asterisc, i a vegades un guió. Per ex:

Punt Verd de Zona - Deixalleria Fòrum
Punt Verd Mòbil *Joan Güell
...

Quants amenity=recycling hi ha actualment? N'hi ha 1776. Evidentment, aquests no són Punts Verds, sinó que són contenidors de reciclatge, tot i que hi ha molts contenidors que no hi són. D'altra banda, compte! perquè dins dels 1776 sí que hi pot haver els Punts Verd que volem actualitzar.

Fent una cerca ràpida tenim com s'han de definir aquests Punts Verd:

amenity=recycling
recycling_type=centre

Com que n'ha ha 176, la importació es farà de forma semi-automàtica, amb l'opció d'abortar quan hi hagi algun dubte. Els tags proposats són:

amenity=recycling
recycling_type=centre
address=C Cardenal Sentmenat 6
website=ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
operator=Ajuntament de Barcelona
name=Punt Verd de Barri de Sarrià (el que posa en l'etiqueta Nom)

Fem les primeres proves de comparar els punts verds que tenim amb els que hi ha actualment, i ens trobem:

Punt Verd de Barri de Sarrià
( 41.39728 , 2.12654 )
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Overpass API 0.7.55.7 8b86ff77">
<note>The data included in this document is from www.openstreetmap.org. The data is made available under ODbL.</note>
<meta osm_base="2019-11-10T23:31:02Z"/>

 <node id="6742627457" lat="41.3972780" lon="2.1265397">
  <tag k="amenity" v="recycling"/>
  <tag k="recycling:cooking_oil" v="yes"/>
  <tag k="recycling_type" v="container"/>
 </node>
 <node id="6742671774" lat="41.3972780" lon="2.1265397">
  <tag k="amenity" v="recycling"/>
  <tag k="recycling:batteries" v="yes"/>
  <tag k="recycling_type" v="container"/>
 </node>

</osm>

És a dir, tenim dos nodes per al mateix punt verd. El que s'ha de fer és eliminar el segon node, actualitzar el primer posant recycling:batteries, i actualitzar posant recycling_type=centre. I això és bastant general.

$ python generar_informe_per_netejar_punts_verds_bcn.py > informe.txt

Per tant, generarem un informe txt amb tota aquesta informació, i farem els canvis manualment. Serà el millor en aquest cas. En l'informe veiem, per cada Punt Verd, la informació que actualment hi ha. I ens trobem que el més normal és que el Punt Verd ja existeix, però està duplicat (hi ha dos nodes per cada punt verd).

Tindrem les diferents causístiques:

 • afegir punt verd: 2 nodes (Punt Verd Mòbil *Parc de la Unitat i Punt Verd Mòbil *Rambla Prim-Cristóbal de Moura). script inserir_punts_verds_bcn.py
 • Nodes per eliminar: al voltant de 130 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:batteries: 125 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:cooking_oil: 9 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:organic: 2 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:waste: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:PET: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:beverage_cartons: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:cans: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:plastic_bags: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:plastic_bottles: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:plastic_packaging: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:glass_bottles: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:cartons: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:magazines: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:paper: 1 nodes
 • Nodes que existeixen i que hem d'afegir recycling:paper_packaging: 1 nodes
 • Node només per actualitzar: 2263224677

Tots els nodes s'hauran d'actualitzar amb l'etiqueta:

recycling_type=centre
Punts verds bcn.png

Després de fer les insercions, esborrats i actualitzacions, hi ha 146 Punts Verds a Barcelona:

{{geocodeArea:"Barcelona"}}->.boundaryarea;
(
node["recycling_type"="centre"](area.boundaryarea);
);
out meta;

parades de taxi

Paqrades taxi bcn.png

L'etiqueta correcta és amenity=taxi:

amenity=taxi
capacity=4
name=Travessera-Bailén

Actualment (nov 2019) a Barcelona hi ha 21 parades amb el tag amenity=taxy:

{{geocodeArea:"Barcelona"}}->.boundaryarea;
(
node["amenity"="taxi"](area.boundaryarea);
);
out meta;

i en el XML de OpenData n'hi ha 293.

Què passa amb la resta? En principi és que no hi són, com ara la parada de Pl Urquinaona 6 o C Equador, 8

Podria ser que la resta estiguessin etiquetats de manera diferent, però no, perquè amb l'aplicatiu OsmAnd, quan cerco per parades de taxi també me'n surten unes vint-i-pico.

 • mobilitat.ajuntament.barcelona.cat
 • www.taxibarcelona.cat

Per tant, el que s'haurà de fer és inserir i actualitzar amb les dates que vénen de l'auntament.

Resultat després de la importació (overpass-turbo.eu):

{{geocodeArea:"Barcelona"}}->.boundaryarea;
(
 node["amenity"="taxi"](area.boundaryarea);
);
out body;

{{style:

node[amenity=taxi] {
 icon-image: url('https://s3.amazonaws.com/ionic-marketplace/uber-clone-using-ionic-and-firebase/icon.jpg');
 icon-width: 28;
 icon-height: 28; 
}

}}creat per Joan Quintana Compte, octubre 2019