OpenCV: aplicatiu recta perfecte, cercle perfecte

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Proves prèvies

Creating Bounding boxes and circles for contours

C++. Compila bé l'exemple amb OpenCV4

$ g++ contour.cpp -o contour `pkg-config --cflags --libs opencv4`
$ ./contour

Python:

$ python3 contour.py 

Per tal de què s'executi bé he de canviar (estem fent servir OpenCV 4.2)

_, contours, _ = cv.findContours(...)
per
contours, _ = cv.findContours(...)

detectar_rectes_v7.cpp

Detectar rectes.png

Post:

A partir de l'exemple anterior he anat evolucionant en la carpeta projectes/linia_cercle_perfectes/proves, i ara estic en aquesta versió que fa el següent:

  • partim d'una imatge amb vàries rectes.
  • detecta les rectes (el contorn)
  • dibuixa la recta de millor ajustament
  • calcula la correlació que en dóna el valor de lo bona que és la recta.

detectar cercles

Rodonesa.png
Deteccio cercles.png

Basant-me en el codi anterior de detectar_rectes, ara ja puc detectar cercles.

Poso en un fitxer participants.txt el nom del participant, i el seu fitxer de rectes i cercles:

Maria;img/rpere.png;img/cercles_prova.png
Pere;img/rmaria.png;img/cercles_prova2.png

i obtinc el fitxer resultat.txt.