Octave

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

A high-level interactive language for numerical computations

Instal.lació

$ sudo apt-get install octave3.2 octave3.2-htmldoc
$ octave
GNU Octave, version 3.2.3
...
octave:1>

El primer que puc fer:

octave:1> 2*2
ans = 4
octave:2> 

Tutorial

octave:2> A = [ 1, 1, 2; 3, 5, 8; 13, 21, 34 ]
A =

  1  1  2
  3  5  8
  13  21  34
octave:4> B = rand (3, 2);
octave:5> 
octave:5> B
B =

  0.347037  0.067959
  0.977673  0.202250
  0.559172  0.526684

Sistema d'Equacions Linial

Ax=b

octave:6> A = [ 2, 0; 0, 2 ];
octave:7> b = [ 2; 1 ];
octave:8> x = A \ b
x =

  1.00000
  0.50000

S6V5 (6002X)

Octave a la Raspberry per a processat d'imatges

En el projecte de la recreativa de dards es necessita computer vision i s'ha d'instal.lar octave per al processat d'imatges.


creat per Joan Quintana Compte, març 2012