Muntar i formatar el pendrive

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Tinc el Pendrive Kingston de 1Gb

Parteixo d'un problema: el pendrive es munta sense possibilitat d'escriure (no em deixa enganxar fitxers)

En les propietats (botó dret), miro quines són les opcions de muntatge

punt de muntatge: /media/disk

sistema de fitxers: vfat

opcions de muntatge: ro,nosuid,nodev,shortname=mixed,uid=1000,...

aquesta informació també la puc veure amb /etc/mtab (is an index of all mounted partitions/file systems)

/dev/sdc1 /media/disk vfat rw,nosuid,nodev,shortname=mixed,uid=1000,utf8,umask=077,usefree 0 0

on veig també que el punt de muntatge /media/disk està associat al dispositiu /dev/sdc1

Veig que hi ha una contradicció: quan miro botó dret > propietats > volum veig que apareix com a opcions de muntatge ro (read only), i quan faig /etc/mtab apareix rw (read/write)

Què hi farem...

el desmonto i el monto amb les meves opcions:

$ sudo umount /media/disk
$ cd /media
$ sudo mkdir disk # per muntar ha d'existir la carpeta
$ sudo mount -f /dev/sdc1 /media/disk -t vfat -o rw,nosuid,nodev,shortname=mixed,uid=1000,utf8,umask=077,usefree
$ mount -l #per llistar tot el que hi ha muntat

No aconsegueixo muntar-lo. Faig la comanda

$dmesg

i veig que hi ha un problema:

[331200.968804] FAT: Filesystem panic (dev sdc1)
[331200.968808]     invalid access to FAT (entry 0x004054e9)

és a dir, intenta muntar-lo, però hi ha un problema amb la FAT. De fet, en el llapis em surten caràcters estranys, o sigui que deu estar malament, i el millor serà tornar-lo a formatar.

per formatar la comanda és:

$ mkfs.<format> <dispositiu>

El formato és important. Si només s'utilitza el pendrive a Linux, el millor és utilitzar o ext3, però si s'ha de compartir amb màquines Windows, necessitarem FAT. Per tant, ho formatarem amb FAT.

$ mkfs.vfat /dev/sdc1

després el muntem i ja estarà formatat:

$ sudo mount -f /dev/sdc1 /media/disk -t vfat -o rw,nosuid,nodev,shortname=mixed,uid=1000,utf8,umask=077,usefree

$ cp /home/joan/nautilus-debug-log.txt /media/disk
Permission denied
$ sudo cp /home/joan/nautilus-debug-log.txt /media/disk
sí que funciona.

Per tant, al cap i a la fi, és un problema de permisos d'usuari

Trec el pendrive, el torno a ficar, m'apareix la icona en l'escriptori, i ara ja puc enganxar fitxers com a ususari normal.

Torno a fer com a joan:

sudo cp /home/joan/nautilus-debug-log.txt /media/disk

i ara ja funciona

Conclusió: havia de formatar el pendrive, tenia el sistema de fitxer tocat.