Makerbuino

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Problemes

1. Què passa si el Makerbuino no s'engega? És el que m'ha passat...

When you interrupt de loading process, the console's memory will be blank so you have to do a hard reset like this:

  1. insert the SD card
  2. turn the console OFF
  3. hold the C button
  4. turn the console ON
  5. release the C button
  6. wait for 30 seconds. The SD card loader menu should appear.

creat per Joan Quintana Compte, setembre 2017