M-Audio Axiom 25

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Axiom25.jpg

User Guide: Fitxer:Axiom25.pdf

Compte! perquè es tracta del M-Audio Axiom 25, no pas el Axiom 25 Pro. És a dir, no té fader (slider). Suposo que és més antic, però era l'únic que podia triar a Thomann (setembre 2010). La guia d'usuari és diferent, i així com a la guia d'usuari del Axiom 25 Pro parla molt de la tecnologia DirectLink (són uns mappings per treballar amb els DAw més acceptats, com el Logic Pro), en el Axiom 25 a seques no.

Seguint el manual d'usuari

Section 2: Basic MIDI Control From Your Axiom

amb el botó Advanced m'he de fixar amb les funcions que estan impreses en el teclat. Quan apreto Advanced no se sent res pel teclat.

Canvi de programa. Apreto Program, utilitzo els botons - i +, i NO CAL tornar a apretar program. Com fer per utilitzar les tecles numèriques: apreto Advanced, apreto Program, apreto les tecles 5 i 6 (56: trompeta), i Enter. (pàg 7)

Corbes (pàg 8): quan apreto una tecla, hi ha 9 corbes predefinides (C1-C9) i 3 fixes (F1-tecla 10, F2-tecla 11, F3-tecla 12). Valor per defecte: C8. He d'escollir el valor que més m'agradi, o bé F12 per enviar sempre la velocity 127 (volum màxim). Advanced > tecla curbe > escollir el valor > Enter

Transposar: apretar els dos botons d'octava al mateix temps. En el display apareix TRANS en comptes de OCT. Si vull pujar tres semitons, pitjar 3 vegades el botó dret de transposar. Tornar a apretar els dos botons alhora. La propera vegada que engegui aquest setting desapareix. Es pot grabar aquesta opció en una de les memòries internes.

Canviar el MIDI Channel. Amb ordinador no té massa sentit perquè escolta per tots els canals. Però això sí que té sentit treballant per exemple amb el JV-2080 (per exemple, si vull accedir als sons de bateria, utilitzar el canal 10). Recall + Program (tot junt) i botons +/-, o bé Advanced > Recall+Program (tot junt) > tecles numèriques > Enter.

Canvi de banc (pàg 11)

Some MIDI devices have more than 128 instruments. If this is the case, the instruments tend to be separated 
into groups of 128, called banks. You can send bank MSB and bank LSB messages to access these different banks. 
Please consult the user manual of your MIDI device to see how the bank change numbers relate to the sounds 
on your device.

Per veure en el fluidsynth els bancs i instruments disponibles:

> inst 1
...
001-126 Laughing
...
005-122 Bubble
...
128-008 ROOM SET
...

per exemple, anem a accedir al so Laughing (001:126) (banc:programa) per canviar el bank: aAdvanced > Bank MSB > teclejar el Back (per ex, 1) > Enter per canviar el programa: Advanced > Program > 126 > Enter

MIDI Controller Messages (important!)

There are 128 MIDI controller messages that are used for controlling the MIDI-adjustable parameters in your software or on your external MIDI gear. Examples of these controllable parameters include volume, pan, expression, reverb, chorus and portamento. Each of the controls on your Axiom keyboard is able to send any of the 128 standard MIDI controller messages to control such parameters. Please note that in order for these effects to work, the MIDI device you are sending to must be able to receive these messages. A full list of these control messages is given in Appendix C.

For example, you may want to set the Modulation wheel to control the reverb amount. This is done by assigning controller 91 to the Modulation wheel (control A10 on Axiom 25, control A19 on Axiom 49 and Axiom 61). . Examples of other popular effects are listed in the table below. (Please consult Appendix C for the full list.)

Effect    Control Number
Modulation    1
Volume      7
Pan       10
Expression   11
Reverb depth  91
Chorus depth  93

Faré una pràctica amb el pan (control 10)

Jo tinc una sèrie de controls físics (en el software Enigma es veu molt clarament tota aquesta informació):

 • 1 -> 8: rodetes sense fi (B1...B8)
 • 9: pitch bend (A9)
 • 10: modulació (A10)
 • 11, 12, 13 (no ho sé) -> pedal d'expressió i pedal de sustain. Això és molt important, perquè és la manera fàcil que el Axiom passi a ser un foot controller. Fàcilment me'n podria construir un tipus interruptor o bé que envïi missatges continus (0 a 127).
 • 14 -> 21: trigger pads (C14...C21)
 • 22 -> 27: botons de transport

A tots aquests controls físics li puc assignar que controlir un missatge CC (Change Controller). Per exemple, faré que la rodeta B1 controli el pan.

 • Advanced > Ctrl Select > 1 > Enter. Puc veure en la pantalla el CC que tinc assignat. (Aquest pas me'l puc estalviar si aquest control és l'últim que he tocat) Per assignar-li el 10 (pan) faig:
 • Advanced > Ctrl Assign > 10 (pan) > Enter

Ara, quan mogui la rodeta, veuré que en la posició 0 només escolto per l'esquerre, i en la posició 127 només escolto per la dreta (posició 64: central-stereo). Potser més clar és assignar el pan (10) al control físic 10 (rodeta de modulació). Ho he comprovat tant en el fluidsynth com en el Zyn (no tots els sintetitzadors) tenen perquè respondre a l'estímul. En el fluidsynth amb opció -v es veu com va canviat el valor del control a mida que giro la rodeta.

Assigno el volum (CC 7) a la rodeta de modulació (A10). Funciona. Assigno el canvi de programa (CC 145) a la rodeta 1: funciona

Section 3: Advanced features

Limiting the Range of Controllers

En l'exemple anterior he assignat el volum a la rodeta de modulació, però de fet bona part del recorregut se sent molt poc. Puc assignar el valor mínim a 60 i el màxim a 127. Ho faig amb Data2 (mínim) i Data3 (màxim). Ara queda molt millor.

Storage of Your Control Setups

Un cop he programat tots els controls, tinc 20 posicions de memòria per guardar la configuració. Puc tenir la memòria 1 per al sax_trainer, la memòria 2 per al Pere i el Llop, i així anar fent. L'Axiom 25 és un controlador, i per tant puc controlar coses que entén el meu software o el software genèric (Phasex, Ardour,...)

Per guardar:

 • Advanced > Store > posició memòria (1 a 20) > Enter

Per recuperar:

 • Recall > botons +/- o bé
 • Advanced > Recall > número > Enter

Puc guardar només la informació dels pads seleccionant només el Grup C (pàg 16, 17)

Storing Your Presets on a Computer Això es fa enviant missatges Sysex a una pista d'un seqüenciador (com ara Rosegarden). És la manera de guardar la informació (fer un dump) a l'ordinador. Pot ser vàlid si tinc ocupades les 20 posicions de memòria o vull resetejar amb els valors de fàbrica.

Rotary encoders (rodetes). És possible programar les rodetes de manera que, en comptes d'enviar missatges MIDI del CC que tenen assignat, canviar el valor del software que té associat incrementant/decrementant. Això no ho fa tot el software. Ho fa el Phasex (softsynth, comprovar), i crec que el Ardour.

El que s'explica en aquesta secció és com fer que la rodeta, en comptes d'enviar el missatge MIDI del valor, el que envia és informació de com incrementar o decrementar el valor. D'aquesta manera, m'asseguro que en el software no hi ha canvis bruscs, sinó sempre suaus.

Anem a fer el primer cas de la taula: Program Change Increment/decrement (CC 145). És a dir, vull que amb la rodeta poder canviar el programa.

 • Selecciono el 1r encoder: Advanced > Ctrl Select > 1 > Enter
 • Advanced > Ctrl Assign Key > 145 > Enter
 • no cal Data 2 en aquest cas

Per a les rodetes s'ha de tenir en consideració les Acceleration Curves (pag 20). Hi ha tres tipus de corbes: OFF, 1, 2, 3. La corba 3 és la que va més ràpida, i això permet moure tot el rang 0:127 molt ràpidament. Però compte, això no vol dir que doni salts. Té en compte realment l'acceleració (moure ràpidament la rodeta i es veu l'efecte).

Pressure Pads. Amb el Ardour puc utiltizar els pads per llençar loops per a practicar un exercici. En el sax_trainer un pad em servirà per canviar d'exercici.

You can program the pads to any of the controllers listed in Appendix G.
If you program a controller number from 0 to 144, the pad sends a value according to the pressure you apply.
If you program a controller number from 145 up to 156, the pad works as a trigger, sending a single value when you press the pad, and
another value when you release it.
 • Sample/Loop Triggers With MIDI Notes: amb el CC 147 s'envia Note On quan apreto, i Note Off en el release; amb el CC 148 s'envia Note On la primera vegada que apreto, i Note Off la segona vegada (efecte toggle) (pag 20-21).

Evidentment, amb els pads podem disparar sons de percussió (com està programat de fàbrica).

Phasex

And when it comes to softsynths, maybe you could give PHASEX (http://www.sysex.net/phasex/) a try, its knobs are all MIDI assignable. You can find it in the frasten PPA (https://launchpad.net/~frasten/+archive/ppa).

A l'hora d'utilitzar un controlador midi com el Axiom 25 amb un software que permeti treballar amb ell, ens podem trobar amb tres causístiques:

 1. Many pieces of software have midi learn where you select the thing you want to control and then move the controller you want to use. Per ex, PHASEX
 2. Some pieces of software are configureable but you will have to enter the CC numbers yourself. És el cas de jack-rack, s'ha d'assignar manualment.
 3. Some pieces of software are not configurable. You will need to configure the keyboard to match the software (you may want to do this using one of the 20 sets of configuration the device can hold. ZynAddSubFX is a good example, it uses some settings from the list of standard MIDI Continuous Controllers: http://zynaddsubfx.sourceforge.net/doc_3.html. On my Oxygen8 I reserved a program just for ZynAddSubFX where I assigned the CC's ZynAddSubFX can handle to the knobs I prefer. Whenever I use ZynAddSubFX (or Yoshimi (http://yoshimi.sourceforge.net/), which I prefer at the moment) I switch to this program.

PHASEX does this (punt 1), it has MIDI Learn capability. So what it does is when you want to assign a MIDI controller to a knob in PHASEX it waits for you to move a controller, records its CC (Continuous Controller) and stores it for you. Next time you move the MIDI controller the corresponding knob in PHASEX will move.

El que és important és veure que hi ha una sèrie de controls que són estàndar en tots els controladors midi. Per ex, CC 91 és el reverb. Es pot veure la llista (important llegir) a:

PHASEX: només cal clicar amb el botó dret sobre un paràmetre per tal de què apareixi un quadre de diàleg, i puc assignar el paràmetre del controlador MIDI. touch the desired controller to map de parameter automatically.

És tan senzill com agafar un sys-patch (per ex, arp-factory.phx) i assignar el Filter > Cutoff al rotatory 1, i el Filter > Gain a la rodeta de modulació (per simular un slider-fader). Evidentment, ha d'estar connectat el AXIOM 25 al Phasex en la pestanya ALSA del JACK.

Ardour

l'Ardour té un port d'entrada que es diu control. Hem de connectar l'Axiom a aquest port.

3..8.2 (pag 30) del manual de l'Axiom: Assigning MMC messages to a button. Seguint aquest procediment puc associar el STOP, PLAY, FORWARD, REWIND de l'Axiom als butons de l'Ardour. MMC significa MIDI Machine Control, i és la manera usual de treballar amb les funcions de transport. El missatge MMC és un missatge SysEX. La manera de procedir és:

 1. selecciono en el Axiom el botó (per ex, PLAY)
 2. botó Advanced > Ctrl Assign Key > 149 > Enter
 3. botó Advanced > Chan Assign Key (Notice the Dev ID symbol on the LCD display flashes indicating you are entering a Device ID, not a channel value) > 127 > Enter
 4. botó Advanced > Data2 > Fico el valor de la taula (PLAY 02; STOP 01; FORWARD 04; REWIND 05; RECORD STROBE 06) > Enter

i ja està

L'únic problema és que FORWARD i REWIND no posicionen immediatament el cursor al final i a l'inici.

En el Ardour (2.8.6) > Windows > Preferences > MIDI > puc veure que el Outbound MMC Device ID és el 127 (el que he fet servir) i que tinc seleccionat MTC, MMC i MIDI Parameter Control (crec que ja està bé).

Nota: no sé què assignar al LOOP que és molt important; hi ha algun comentari per Internet de què el botó FORWARD i REWIND no estan associats a start session i end session (anar directament al final o a l'inici), que és el que es necessita; es pot associar aquests missatges MMC (i els altres que surten a la taula) als pads, per exemple, que són més grossos (o a un pedal si busco tenir les mans totalment lliures). Per parar el Record he de fer servir el stop.

Quan tots aquests controls no estan associats a missatges MMC, puc veure el missatge CC que tenen associats en la consola del fluidsynth (opció -v). Un cop tenen assignat un missatge MMC, ja no s'envia el missatge CC. (ara l'únic que tinc sense assignar és el loop, que no sé què fer amb ell).

Solució loop: el tema del loop sí que funciona. Amb el loop (no és MMC) he de seguir el mètode de Ctrl-botó del mig del loop de l'Ardour, i botó del loop de l'Axiom. El que passa és que per defecte el loop és un toogle (quan apreto envio un missatge amb valor 0, quan torno a apretar el missatge té valor 127, i en tornar a apretar torna a ser valor 0):

control input: Channel 1 Controller 30 Value 0
control input: Channel 1 Controller 30 Value 127

I el loop evidentment respon al valor 127. Per tant, he d'apretar dues vegades... però la solució correcta és programar el botó perquè no faci toogle. (veure manual de l'Axiom)

manual: 3.8.1 Setting Toggle Values for the Buttons (pàg 29). El que s'ha de fer és assignar el valor Data2 i Data3 el mateix valor de 127:

 • Select the button or pedal to edit.
 • Advanced button > Data 2 key > 127 > Enter
 • el mateix per Data 3

i ja està: solucionat. Fixem-nos que el LOOP no és un missatge MMC (SysEX), sinó un missatge CC. Això no es veu en el fluidsynth, sinó que es veu en la consola de l'Ardour (Trace Input / output, veure més avall).

Ara bé, si segueixo aquest mètode per fer el Start of Session i End of Session, res de res.

Pregunta: resoldrà el Ardour 3 (que ja ha sortit) tots aquests dubtes? S'hauria de provar.

Assigno un botó al pause (i de fet actua com un toogle). Ara bé, els pads es poden programar per fer de toogle... però no, són coses diferents. Quan assigno a un pad un missatge MMC, aleshores ja no envia missatges CC.

A part dels missatge MMC de transport, puc lligar entre el Axiom 25 i el Ardour moltes altres coses: controls de volum, paràmetres de plugin,... Malauradament, jo no tinc cap fader, però sí que tinc la rodeta de modulació. És molt fàcil, sobre el volum del màster faig Ctrl-botó del mig, i apareix un missatge que diu: mou ara el control en el midi controller. Moc la rodeta de modulació, i ja està. (Prèviament he d'haver seleccionat Options > Control Surfaces > General MIDI) Malauradament, aquest mètode no serveix per assignar res al botó del loop de l'Ardour


Per guardar-ho tot, recordem que he de gravar la configuració de l'Ardour i la configuració de l'Axiom:

 • ardour: save as template
 • axiom: ho guardo en un preset, que puc gravar físicament a l'ordinador amb Enigma (wine)

Més coses: es pot executar Ardour en el terminal ($ ardour2), i aleshores si vaig a Edit > Preferences > Midi tab i selecciono Trace Input i Trace Output per al port que estic utilitzant (en aquest cas, el port control), en el terminal veig la informació de què està passant. Això pot servir per determinar què passa (similar a l'opicó -v del fluidsynth, però ara suposo que puc veure què passa amb els missatges MMC).

Sooper Looper

TBD

Jack-Rack

Funciona correctament. Selecciono un plugin, que té un o varios controls. A aquests controls se'ls pot assignar un controlador midi amb el botó dret (apareix Add Midi Control). Aleshores fem OK (no movem el control, no és intel.ligent, no fa l'assignació dinàmcia). Manualment, en el camp Midi Controller fiquem el número del control CC, i ja ha de funcionar (recordar que hem de connectar en el JACK el Axiom al Jack-Rack).


creat per Joan Quintana Compte, octubre 2010