Mètodes o esquemes algorítmics

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Es tracta de mostrar els dissenys típics que s'estudien en algorismes, i exemples clàssics i il.lustratius.

Classificació

A grans trets, 3 tipus:

-divide y vencerás (torres de hanoi)
-Vuelta atrás (cerca exhaustiva) (backtracking)
-voraç (greedy algorythm)
	-ramificació i poda
	-temps...
	-algoritmo dijkstra, prim, kruskal, floyd

Divide y vencerás

Torres de Hanoi

// g++ -o torres_hanoi torres_hanoi.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

void hanoi(int n, char origen, char desti, char aux) {
  if(n != 0) {
    hanoi(n-1,origen,aux,desti);
    cout << origen << " => " << desti << endl;
    hanoi(n-1,aux, desti, origen); 
  }
}

int main() {
  int n;
  cout << "Introdueix el nombre de discs: ";
  cin >> n;
  cout << "Els moviments que s'han de fer:\n";
  hanoi(n,'A','C','B'); // transfereix n discos de A a C utilitzant B
}
$ g++ -o torres_hanoi torres_hanoi.cpp

Millorant la sortida per pantalla per tal de què quedi clara la recursivitat:

// g++ -o torres_hanoi torres_hanoi.cpp

#include <iostream>

using namespace std;
int num;

void hanoi(int n, char origen, char desti, char aux) {
  if(n != 0) {
    for (int i=0; i < num-n; i++) {
      cout << "\t";
    }
    cout << "hanoi(" << n-1 << ", " << origen << ", " << desti << ", " << aux << ")" << endl;
    hanoi(n-1,origen,aux,desti);
    cout << origen << " => " << desti << endl;
    hanoi(n-1,aux, desti, origen); 
  }
}

int main() {
  cout << "Introdueix el nombre de discs: ";
  cin >> num;
  cout << "Els moviments que s'han de fer:\n";
  hanoi(num,'A','C','B'); // transfereix n discos de A a C utilitzant B
}

I el resultat per 3 i 4 discs:

Introdueix el nombre de discs: 3
Els moviments que s'han de fer:
hanoi(2, A, C, B)
	hanoi(1, A, B, C)
		hanoi(0, A, C, B)
A => C
		hanoi(0, A, C, B)
A => B
	hanoi(1, A, B, C)
		hanoi(0, C, B, A)
C => B
		hanoi(0, C, B, A)
A => C
hanoi(2, A, C, B)
	hanoi(1, B, C, A)
		hanoi(0, B, A, C)
B => A
		hanoi(0, B, A, C)
B => C
	hanoi(1, B, C, A)
		hanoi(0, A, C, B)
A => C
		hanoi(0, A, C, B)


Introdueix el nombre de discs: 4
Els moviments que s'han de fer:
hanoi(3, A, C, B)
	hanoi(2, A, B, C)
		hanoi(1, A, C, B)
			hanoi(0, A, B, C)
A => B
			hanoi(0, A, B, C)
A => C
		hanoi(1, A, C, B)
			hanoi(0, B, C, A)
B => C
			hanoi(0, B, C, A)
A => B
	hanoi(2, A, B, C)
		hanoi(1, C, B, A)
			hanoi(0, C, A, B)
C => A
			hanoi(0, C, A, B)
C => B
		hanoi(1, C, B, A)
			hanoi(0, A, B, C)
A => B
			hanoi(0, A, B, C)
A => C
hanoi(3, A, C, B)
	hanoi(2, B, C, A)
		hanoi(1, B, A, C)
			hanoi(0, B, C, A)
B => C
			hanoi(0, B, C, A)
B => A
		hanoi(1, B, A, C)
			hanoi(0, C, A, B)
C => A
			hanoi(0, C, A, B)
B => C
	hanoi(2, B, C, A)
		hanoi(1, A, C, B)
			hanoi(0, A, B, C)
A => B
			hanoi(0, A, B, C)
A => C
		hanoi(1, A, C, B)
			hanoi(0, B, C, A)
B => C
			hanoi(0, B, C, A)

Backtrackin, vuelta atrás

Exemples:

 • Sudoku
 • Problema de los movimientos de un caballo
 • Las ocho reinas

Algoritmes voraços, greedy algorythms


creat per Joan Quintana Compte, juny 2017