Lilypond2musicbox

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Les primeres proves amb la llibreria Easy_BMP estan a:

Aquesta llibreria és necessària per escriure fitxers BMP des del llenguatge C.