Langtrainer: ToDo

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
  • GPU:

és Graphics Processing Unit i jo he posat Graphics Processor Unit i em dóna malament. Hauria de ser bona!!

en canvi aka (also known as) he ficat as know as i l'ha fet bé --- a export_txt.php s'ha d'acabar. S'ha de poder que una persona exporti el vocabulari d'una altra persona. què passa quan una persona fa el test others vocabulary i apreta it is OK? Hauria de ser vàlid per a aquesta persona però no per als altres. ---

  • afegir, modificar, esborrar paraules (i altres mòduls), arreglar la manera com surt la paraula la paraula àaa s'ha esborrat.
  • importar els meus fitxers XML

al revés, poder practicar català a anglès


  • ficar la llicència en els fitxers.

  • google: poder buscar significats automàticament?

  • informe: voabular vs vocabulari après (%)
  • histograma de vocabulari: P50: 15% P60: 33% ... P100: 12%
  • que el search de cercar paraula sigui més fàcil (intro i prou)

Text-To-Speech

La idea és que com que tinc el meu vocabulari amb txt, he de poder obtenir

un fitxer mp3 del meu vocabulari. Si el fitxer és molt gran, es poden triar

paraules aleatòres.

L'aplicatiu que funciona en el servidor ha de poder generar de forma

automàtica el mp3, que es podrà descarregar des de la web. Per alguna cosa

tinc un servidor dedicat.

Aquest podria ser un possible servei per a la gent que s'hostatga al meu

servidor


LocalSettings.php: 
que inclogui la info de la BD, la info del SMTP. 
També paràmetre allowOthers: la idea és, a part del admin-profe, un pot veure el vocabulari dels altres?
També info dels paràmetres de TTS

Normalitzar P entre 0 i 100


afegir mail a login


configuració SMTP per poder enviar mails --- En el cas de TRAIN i TEST, hi ha moltes possibilitats de fer selects. Així doncs, els dos submenus de 3 items actuals no són adients. He de fer una combo en la que assenyalo quina select vull escollir. Concretament:

  • 25 paraules més recents
  • 25 paraules més dificultoses: paraules que ja he testejat i no me n'en surto

localització: fitxers po


facilities: instal.lacions -> la el.la geminada la fa malament...


usabilitat: a train i test, no es pot apretar ENTER. S'ha d'apretar Next i Stop test.