JACK: Instal.lació des de les fonts

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Tinc instal.lat el JACK2 (jackmp) v1.9.7, i sembla ser que el Ardour 3 beta1 i beta2 no funcionen per culpa d'això. En arrencar el Ardour3 diu que la versió de JACK no és l'adequada. De http://jackaudio.org/download em descarrego les fonts de la versió 1.9.8, i del SVN la versió 1.9.9.

./waf configure --alsa

Important l'opció --alsa. Mirar ./waf --help per altres ocions

Prèviament, però, he hagut de fer (important mirar sempre els missatge...)

$ sudo apt-get install libcelt-dev
./waf build    
sudo ./waf install

La versió 1.9.9 del SVN ha fallat, però la versió 1.9.8 ha anat bé.

La única cosa que s'ha instal.lat a /usr/local/bin/jackd en comptes de /usr/bin/jackd:

$ /usr/local/bin/jackd
jackdmp 1.9.8

$ jackd -v
jackdmp 1.9.7

i per tant, en el QJackCtl he de canviar el direcotori. A més, fico l'opció -ch tal com es comenta per tal de què les freqüències de treball dels processadors siguin constants:

/usr/local/bin/jackd -ch

Canvis en la versió 1.9.8:

This is the first version that contains the new MIDI driver model developed by Devin Anderson in spring of this year. This includes the Linux FFADO driver, the Mac OSX CoreMIDI driver, the Windows WinMME driver, and a new Linux 'alsarawmidi' slave driver that can run alongside other master drivers (i.e. FFADO).

Això és important perquè sembla ser que en l'aplicació jplayfine que estic desenvolupant no tenia segfaults, i al passar de 1.9.7 a 1.9.8 tinc algun segfault...


creat per Joan Quintana Compte, gener 2012