Instal·lar la traducció al castellà

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Descarrego OpenbravoERP-3.0RC5.1 de la web oficial. Escullo fer una instal.lació custom, aprofitant el Tomcat i el Postgres que ja estan instal.lats. Necessito Ant Apache.

Segueixo el README i la la wiki de la instal.lació d'Openbravo 2.50.

$ sudo bash
$ export ANT_HOME=/opt/apache-ant-1.8.2
$ export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin
$ ant setup

En el ant setup em dóna error perquè no pot descarregar el fitxer setup-properties-linux.bin del recurs web:

però manualment sí que el descarrego (i li dono permís d'execució). Comento al fitxer build.xml la part que falla. Ja puc executar setup-properties-linux.bin, i entro en la part gràfica que em demana informació sobre Postgres i Tomcat:

openbravopos-2.30.2-linux-installer.bin

/opt/openbravo/attachments
context name: openbravo
@actual_url_context@/web
context URL: http://localhost:8080/openbravo
http://localhost:8080/manager
login i pwd: joan/isi...

Comença el procés d'instal.lació

$ ant install.source

però es queixa de que he de sortir de root, i de què no sap on està el Java:

$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/
$ echo $JAVA_HOME
$ ant install.source
...
BUILD FAILED
/home/joan/OpenbravoERP-3.0RC5.1/build.xml:1086: The following error occurred while executing this line:
/home/joan/OpenbravoERP-3.0RC5.1/src/build.xml:128: java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space

Aquest error és similar al que m'havia passat fa temps:

CATALINA_OPTS="-server -Djava.awt.headless=true -Xms384M -Xmx1024M -XX:MaxPermSize=256M"
JAVA_OPTS="-Xms384M -Xmx1024M -XX:MaxPermSize=256M"
ANT_OPTS=" -Xms384M -Xmx1024M -XX:MaxPermSize=256M"

export CATALINA_OPTS="-server -Djava.awt.headless=true -Xms384M -Xmx1024M -XX:MaxPermSize=256M"
export JAVA_OPTS="-Xms384M -Xmx1024M -XX:MaxPermSize=256M"
export ANT_OPTS=" -Xms384M -Xmx1024M -XX:MaxPermSize=256M"
...
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 23 minutes 42 seconds

It creates the database structure, builds the core, compiles Openbravo and generates a war file.

Però no ha generat el war file perquè com es pot llegir en el fitxer config/Openbravo.properties:

#Deploy mode: valid values [class, war, none]
deploy.mode=class

Per tant, l'he de canviar a war.


creat per Joan Quintana Compte, abril 2011