Instal·lar hardware TPV

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Pantalla tàctil

al final a l'institut hem comprat una pantalla tàctil. És una panatalla USB que és compatible amb els drivers TouchKit de Egalax.

Instal.lar drivers Touch Kit

http://home.eeti.com.tw/web20/eGalaxTouchDriver/linuxDriver.htm

eGalaxTouch for Linux

De la web em descarrego els drivers del Touchkit, la última versió del 29 de maig (2009). El Jauny va sortir a l'abril, i sembla ser pel que he llegit que els drivers que hi havia ja no funcionaven. Per sort, els d'Egalax s'han afanyat a treure els nous drivers.

Per tant, passo dels drivers que hi ha al CD i he de trobar les últimes versions.

The new Linux public driver supports most of the Linux distribution 32/64 bit version, including, Ubuntu, Debian, SuSE(openSuSE), Fedora Core, Mandriva, Slackware and so on.

$ cd/Escritorio/eGalaxTouch32
$ sudo sh setup.sh
(*) Linux driver installer for eGalax Touch controller 

(I) Check user permission: root, you are the supervisor.
(W) Found the old eGalax Touch driver.
(E) It has to be removed before run this installer.
**** TouchKit Uninstaller ****
Are you sure to remove driver and utility? (Y)es/(N)o [N]Y
cat: /tmp/.usb.on: No existe el fichero ó directorio
test: 1: =: unexpected operator
(*) Update system starting up script [/etc/init.d/rc.local]
(*) Update XFree86 configuration [/etc/X11/xorg.conf]
(*) Uninstall touch panel daemon [/usr/bin/tpaneld]
cp: no se puede efectuar `stat' sobre «/etc/X11/Xsession.d//50xorg-common_determine-startup.bak»: No existe el fichero ó directorio
(*) Uninstall configuration utility [/usr/bin/touchcfg]
(*) Uninstall XFree86 driver [/usr/lib/xorg/modules/input/touchkit_drv.o]
(*) Remove USB module [/usr/local/TouchKit/tkusb.ko]
(*) Remove directory recursively [/usr/local/TouchKit/]
+----------------------------------------+
| Uninstallation Complete Successfully |
+----------------------------------------+
(I) Extract eGalax Touch driver archive to /usr/local/eGalaxTouch32.
(I) Create eGalaxTouch utility shortcut in /usr/bin.
(I) Create TKCal tool shortcut in /usr/bin.
(I) Check X window version: 1.6.x
(I) Copy X module: x16/egalax_drv.so to /usr/lib/xorg/modules/input.

(Q) Which interface controller do you use?
(I) [1] RS232 [2] PS/2 [3] USB : 3
(I) Using interface: USB
(I) Found a HID compliant touch controller.

(I) Found X configuration file: /etc/X11/xorg.conf.
(I) Add touch configuration into /etc/X11/xorg.conf.
(W) No "ServerLayout" section found! It will be appended automatically.

(I) Please reboot the system for some changes to take effect.
(I) After booting, type "eGalaxTouch" to do calibration.

Reinicio i funciona, tot i que falta calibrar. Per calibrar:

$ eGalaxTouch

Ara em falta un teclat de pantalla. En anglès s'anomena on screen keyboard. Per sort, onboard és un aplicatiu que ja ve de forma predeterminada amb Ubuntu 9.04:

$ onboard

n'hi ha altres aplicatius, com ara xkbd.

xorg.conf

El script setup.sh el que fa és, entre d'altres coses, configurar el fitxer xorg.conf.

Configuració antiga de xorg.conf:

Section "Device"
    Identifier   "Configured Video Device"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier   "Configured Monitor"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier   "Default Screen"
    Monitor     "Configured Monitor"
    Device     "Configured Video Device"
EndSection

Configuració actual de xorg.conf després d'instal.lar el Touchkit:

Section "Device"
    Identifier   "Configured Video Device"
** Joe's Own Editor v3.7 ** (utf-8) ** Copyright © 2008 **
  I  xorg.conf (Read only)                           Row 58  Col 1  8:06 Ctrl-K H for help
Section "Device"
    Identifier   "Configured Video Device"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier   "Configured Monitor"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier   "Default Screen"
    Monitor     "Configured Monitor"
    Device     "Configured Video Device"
EndSection
### Touch Configuration Begin ###
Section "InputDevice"
    Identifier "EETI"
    Driver "egalax" 
    Option "Device" "usbauto"
    Option "Parameters" "/var/lib/eeti.param"
    Option "ScreenNo" "0"
EndSection
### Touch Configuration End ###
### Touch Configuration Beginning ###
Section "ServerLayout"
    Identifier "Default Layout"
    Screen "Default Screen"  
    InputDevice "EETI" "SendCoreEvents"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "EETI"
    Driver "egalax" 
    Option "Device" "usbauto"
    Option "Parameters" "/var/lib/eeti.param"
    Option "ScreenNo" "0"
EndSection
### Touch Configuration End ###

creat per Joan Quintana Compte, maig 2009