Instal·lació i configuració del OpenBravo POS a la LINKAT

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Es pot descarregar de http://sourceforge.net/projects/openbravopos/

Escullo el paquet rpm: openbravopos-2.20-1.i386.rpm

$ rpm -i openbravopos-2.20-1.i386.rpm
$ chmod +x start.sh
$ chmod +x configure.sh

i si el java està ben instal.lat, funciona sense problemes (amb la base de dades HSQL)

per fer-ho funcionar sobre Postgres (mirar la instal.lació sobre Ubuntu):

igual que en el cas de l'Ubuntu, a part de tenir el servidor Ubuntu funcionant, he d'instal.lar el driver de Postgres per a Java.

http://jdbc.postgresql.org/

i em descarrego la versió 8.3-604 JDBC 4 que va bé per a JAVA 1.6: postgresql-8.3-604.jdbc4.jar

$ sudo cp postgresql-8.3-604.jdbc4.jar /opt/openbravopos/

Ara creo la base de dades buida:

$ psql -h localhost -p 5432 -U postgres
postgres# CREATE DATABASE openbravopos WITH ENCODING='UTF8' OWNER=tad;
postgres# \q

i ara tornem a l'aplicació Openbravo POS i configurem per tal que la base de dades sigui Postgres:

Driver library: /opt/openbravopos/postgresql-8.3-604.jdbc4.jar
Driver class: org.postgresql.Driver
URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/openbravopos
User: tad
Password: tad

Salvem, i la propera vegada que reiniciem l'aplicació es crea tota l'estructura en la bd openbravopos del Postgres, com posem comprovar fent:

$ psql -h localhost -p 5432 -U tad openbravopos
openbravopos# \dt


No em connecto al Postgres

Un cop instal.lat el Postgres al Linkat, no puc connectar-me. No puc fer

$ psql -h localhost -p 5432 -U postgres

Solució.

Primer he d'habilitar l'usuari postgres ficant-li un password.

$ sudo bash
root$ passwd postgres
(pwd: postgres)
$ su postgres
$ psql -h localhost -p 5432 -U postgres 

El fitxer pg_hba.conf que està a /var/lib/pgsql/data ha de tenir, a sota de tot, una línia com:

local  all     all                trust