Instal·lació i configuració del Java-JDK

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

El java 1.5 ja ve instal.lat del Linkat

$ echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/jre
$ echo $JRE_HOME
/usr/lib/jvm/jre
$ echo $PATH
/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/opt/gnome/sbin:/root/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin
$ java version

Ahora ejecutamos el comando para ver en donde esta el enlace simbolico a java que trae suse por defecto

$ whereis java
java: /usr/bin/java /etc/java /usr/bin/X11/java /usr/share/java 

D'entrada, l'usuari joan no té permisos per executar javac


Ara bé, com que vull fer servir el OpenBravo, vull actualitzar a la última versió de Java:

Luego descargamos el JDK 1.6 Update 2, no descargaremos el .rpm.bin sino que el .bin (nos sirve para cualquier distro), le damos permisos de ejecucion y ejecutamos escribiendo en la consola:

$ chmod a+x jdk-6u7-linux-i586.bin
$ ./jdk-6u7-linux-i586.bin

descarrego el jdk-6u7-linux-i586.bin

lo cual terminará con una carpeta con el jdk la cual moveremos al directorio /opt.

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.6.0_07
export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin
$ java version
java version "1.5.0_12"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_12-b04, mixed mode)

compte!! s'ha instal.lat la versió 1.6 però encara no s'entera quan faig $java -version (el problema que tinc amb l'Openbravo podria venir per aquí)

Si tinc vàries instal.lacions de java puc triar amb la que vull operar de la següent manera:

$java -version
java version "1.5.0_12"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_12-b04, mixed mode)

$ sudo update-alternatives --config java
There is only 1 program which provides java
(/usr/lib/jvm/jre-1.5.0-sun/bin/java). Nothing to configure.

però només em diu que tinc instal.lada la versió 1.5.0

El que tinc com a versió 1.6 és el jdk, ara actualitzar el jre a 1.6. Em descarrego de la web de Sun el jre-6u10-linux-i586.bin i l'instal.lo:

$ mkdir /usr/java
$ cp jre-6u10-linux-i586.bin /usr/java/
$ cd /usr/java
$ chmod a+x jre-6u10-linux-i586.bin
$ ./jre-6u10-linux-i586.bin

/usr/java # ls
jre1.6.0_10  jre-6u10-linux-i586.bin -> s'ha creat la carpeta jre1.6.0_10 

$ java -version
java version "1.5.0_12" -> encara no s'entera!!
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_12-b04, mixed mode)

Ho voldria fer de forma automàtica amb el YAST, però només veu java-1_4 i java-1_5, i necessito el java-1.6