Instal·lació d'Abanq a Ubuntu a partir de les fonts

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Compilació des de les fonts

La veritat és que hi ha molt poca informació de com fer-ho, perà ha resultat la mar de simple.

Descàrrega les fonts de: http://abanq.org/productos/productos.php?fam=desc

Instal.lo les llibreries gtk i C++ (les necessitava per al binari, també les dec necessitar ara que compilo des de les fonts.

$ sudo apt-get install libgtk1.2 libstdc++5

Descarreguem les fonts, descomprimim, i dins del directori abanq-2.3-linux-src hi ha el script install.sh. L'executem i m'ha funcionat sense problemes (i ha durat una hora aproximadament)

$ ./install.sh

...
«./src/sys.xml» -> «/home/joan/Escritorio/abanq-2.3-linux-src/lite-instalacion/share/facturalux/sys.xml»
«./src/sys.xpm» -> «/home/joan/Escritorio/abanq-2.3-linux-src/lite-instalacion/share/facturalux/sys.xpm»

AbanQ 2.3 Build exportado
(C) 2003-2009 InfoSiAL, S.L. http://infosial.com - http://abanq.org

Instalaci�n terminada.
Para iniciar la aplicaci�n ejecuta /home/joan/Escritorio/abanq-2.3-linux-src/lite-instalacion/bin/fllite

o millor faig un enllaç:

$ sudo rm /usr/bin/fllite
$ sudo ln -s /home/joan/Escritorio/abanq-2.3-linux-src/lite-instalacion/bin/fllite /usr/bin/fllite
$ fllite

(el directori /usr/bin segur que està en el PATH)

i com diu el missatge final, per executar:

$ /home/joan/Escritorio/abanq-2.3-linux-src/lite-instalacion/bin/fllite

(millor doncs descomprimir i instal.lar el abanq sobre el /usr/local, doncs ficat a /home/joan/Escritorio és antiestètic).

Per defecte faria la instal.lació sobre SQLite. Per tant, el primer que hem de fer és instal.lar el postgres.

Executant per primera vegada. Connectant-me al Postgres

$ /home/joan/Escritorio/abanq-2.3-linux-src/lite-instalacion/bin/fllite

Clico sobre més opcions per tal de configurar la connexió al Postgres (per defecte és SQLite).

 • Controlador: PostgreSQL
 • localhost
 • port: 5432
 • usuari: postgres/postgres

Diu: La base de datos no existe, quiere crearla? Sí, és clar:

NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY creará el índice implícito «flmetadata_pkey» para la tabla «flmetadata»
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY creará el índice implícito «flseqs_pkey» para la tabla «flseqs»
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY creará el índice implícito «flsettings_pkey» para la tabla «flsettings»
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY creará el índice implícito «flmetadata_pkey» para la tabla «flmetadata»
...

Per veure com la base de dades s'ha creat en el Postgres:

$ psql -h localhost- p 5432 -U postgres abanq
abanq=# 
abanq=# \dt
 public | flareas  | tabla | postgres
 public | flfiles  | tabla | postgres
 public | flmetadata | tabla | postgres
 public | flmodules | tabla | postgres
 public | flseqs   | tabla | postgres
 public | flserial  | tabla | postgres
 public | flsettings | tabla | postgres
 public | flvar   | tabla | postgres

De moment hi ha només aquestes files perquè no hi ha cap mòdul instal.lat. Hem d'instal.lar els mòduls base que desitgem (tots)

Instal.lació dels mòduls

Per entendre bé el funcionament dels mòduls, llegir la guia d'instal.lació: http://abanq.org/documentacion/documento.php?ref=guia_instalacion

Després de la instal.lació, l'únic mòdul que existeix és el d'Administració, que s'integra en l'àrea de sistema. (A Abanq, un Àrea té diferents mòduls). Ara que hem compilat des de les fonts, els mòduls s'han de descarregar des de Abanq.org (quan instal.lem des del binari ja disposem dels mòduls). A la pàgina web hi ha els mòduls públics gratuïts, i també hi ha mòduls especials.

Em descarrego els mòduls oficials de la versió 2.2 (els de la versió 2.3 no hi són). Hi ha l'àrea de facturació (mòduls: principal, magatzem, facturació, informes, tresoreria) i l'àrea de comptabilitat (Àrea Fincncera) (mòduls: principal, informes). Veiem com les àrees estan a les carpetes principals, i els mòduls ficats en subcarpetes de la corresponent àrea.

Des del mòdul d'administració podem carregar, esborrar i recarregar els diferents mòduls.

Carrego tots els mòduls, sembla ser que l'ordre no importa.


creat per Joan Quintana Compte, abril 2009