Instal·lació d'Abanq a Ubuntu

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal.lació abril 2009

font: http://bloc.corretge.cat/2008/09/installant-abanq-ubuntu-804.html

Guia d'instal.lació oficial: http://abanq.org/documentacion/documento.php?ref=guia_instalacion

AbanQ, antigament Facturalux és un programari de comptabilitat i facturació OpenSource executable en entorns Linux, Mac OS/X i Windows. Per a instal·lar-ho cal descarregar la darrera versió des del web del fabricant i descomprimir-ho en una carpeta temporal.

Descàrrega: http://abanq.org/productos/productos.php?fam=desc

Per a descarregar escullo l'instal.lable (bin.run) de 32 bits, versió 2.3 (la última disponible)

Per a instal·lar AbanQ a Ubuntu Hardy 8.04, cal tenir instal·lades prèviament les llibreries gtk i c++ fent

$ sudo apt-get install libgtk1.2 libstdc++5

Executarem amb privilegis de root l'script d'instal·lació:

$ chmod +x abanq-2.3.x86.Linux.bin.run
$ sudo ./abanq-2.3.x86.Linux.bin.run

que ens deixarà el producte a /usr/local/facturalux-lite

Executant des d'una terminal la comanda fllite o des del menú Aplicacions/Altres/AbanQ accedirem a la pantalla de configuració de la base de dades (d'entrada, per defecte ho instal.la al SQLite). És recomenable instal·lar-ho en un servidor MySQL o Postgres i així poder accedir des de qualsevol màquina i pels nostres scripts PHP de reporting de dades.

El primer cop que s'instal·la AbanQ s'ha de carregar tots els mòduls (facturació, comptabilitat, magatzem,...)) i fer les modificacions dels formularis. Aquestes modificacions queden registrades a la base de dades, així que tots els ordinadors que es connectin contra aquesta base de dades ja disposaran dels formularis actualitzats.

Problema amb els accents

També hi ha un problema amb els accents que sol·lucionarem de la següent manera situant-nos a

$ cd /usr/local/facturalux-lite:
$ sudo mv fllite fllite.bak
$ sudo vim fllite

Indicant aquestes línies de codi

#! /bin/bash
LANG=ca_ES.ISO-8859-1 /usr/local/facturalux-lite/bin/fllite

Per a que aquest canvi sigui general, farem: sudo chmod ugo+x fllite

$ sudo rm /usr/bin/fllite
$ sudo ln -s /usr/local/facturalux-lite/fllite /usr/bin/fllite

I modificarem el punt de menú per a que surti a l'apartat d'Oficina i cridi aquest nostre script:

$ sudo vim /usr/share/applications/fllite.desktop

que quedarà així:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=AbanQ
Comment=
Exec=/usr/local/facturalux-lite/fllite
Icon=/usr/local/facturalux-lite/icon.xpm
Terminal=0
Type=Application
Categories=Application;Office;

He fet el mateix amb el Linkat (instal.lant-ho sobre MySQL) i he tingut problemes que encara no he solucionat:

  • els mòduls els he hagut de descarregar de la web i instal.lar-los manualment.
  • El tema del idioma, els accents no surten bé
  • No s'ha carregat el Pla General Comptable (les taules co_cuentas i co_subcuentas estan buides)

Instal.lació institut octubre 2009

Descarreguem la versió 2.3 i executem el binari

$ bunzip2 abanq-2.3.x86.Linux.bin.run.bz2
$ chmod +x abanq-2.3.x86.Linux.bin.run

$ cd /usr/local/facturalux-lite
$ sudo ./fllite

però encara no tinc creada una base de dades abanq. Vull crear en el postgres un usuari abanq que sigui el propietari de les taules (no fer-ho amb l'usuari postgres que té un password d'administrador):

$ psql -h localhost -p 5432 -U postgres postgres
postgres=# CREATE USER abanq WITH ENCRYPTED PASSWORD 'abanq';
postgres=# create database abanq;

Ara amb ./fllite ja em puc connectar a la base de dades abanq amb l'usuari abanq/abanq.

No hay módulos cargados en esta base de datos. Abanq puede cargar automáticamente la base de módulos de Facturación y Financiera incluidos en la instalación. ¿Desea cargarlos?

Un cop carregats es creen les taules necessàries, i ara ja podré veure l'estructura de la base de dades. Per visualitzar els comptes del PGC:

$ psql -h localhost -p 5432 -U abanq abanq
abanq# select * from co_cuentas;

Anem a fer la instal.lació del client a Windows i a connectar-nos a la base de dades del servidor Postgres del 192.168.0.10. És a dir, configuració client-servidor.

Per tal de poder-me connectar a la bd abanq des d'una altra màquina primer de tot he de configurar el postgres per acceptar connexions externes.

$ psql -h 192.168.0.10 -p 5432 -U abanq abanq
psql: could not connect to server: Conexión rechazada
	Is the server running on host "192.168.0.10" and accepting
	TCP/IP connections on port 5432?

Editem els arxius pg_hba.conf i postgresql.conf. Els fitxers es troben dins de /etc/postgresql/8.3/main

$ joe postgresql.conf 

#port = 5432
listen_addresses = '*'

$ joe pg_hba.conf 
# All IPv4 connections from localhost
host all all 0.0.0.0 0.0.0.0 password

si hi ha problemes hem de donar permisos sobre l'arxiu (chmod a+rw pg_hba.conf).

i reiniciem el servei:

/etc/init.d$ sudo ./postgresql-8.3 restart

$ psql -h 192.168.0.10 -p 5432 -U abanq abanq
abanq#

i ara ja podem connectar-nos des d'un client d'abanq, en aquest cas Windows


creat per Joan Quintana Compte, abril 2009