Hard drive motors (brushless, BLDC) using Arduino

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Es tracta de poder fer girar els motors d'un disc dur, amb la idea de fer el projecte del llençador automàtic de pilotes de tennis taula

He comprat transistors Darlingtopn TIP122, i es tracta de fer l'esquema que es proposa en l'article. Amb arduino s'envien els senyals al motor (amb les fases adequades), de manera que s'aconsegueix fer girar el motor.

(TBD)


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2018