Google Drive i Google Apps

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referències i Introducció

A classe fem una introducció a Google Drive i Google Apps. El material que s'ha vist i s'ha explicat a classe es relaciona a continuació.

Google Drive

2 videos introducció Google Drive

Google Drive tutorial:

A classe hem vist el video de Advanced Sharing and Permissions.

Google Apps (G Suite)

Entrega

L'explicació d'aquesta classe no és una pràctica. És una unitat didàctica. No has d'entregar res.


creat per Joan Quintana Compte, febrer 2019