Funcionament del Openbravo POS

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Començant a treballar amb el Openbravo POS

Ja hem fet una importació correcta dels productes i clients (en els clients no he aconseguit importar el NIF)

La guia d'usuari del POS és molt curta...

http://wiki.openbravo.com/wiki/OpenbravoPOS_User_guide

Procés de venda

Faig una venda. Selecciono el client, selecciono els productes. Amb el signe + puc afegir unitats (o bé puc editar la línia). Quan ja he ficat totes les línies, amb el signe = em surt el quadre de diàleg del pagament, on puc introduir la quantitat que em dóna le client i així calcula el canvi que he de tornar.

Impressió del rebut

A Configuració > Impressora puc escollir la impressora. Per defecte poso Screen. Puc accedir al buffer de la impressora a Sistema > Screen. Aquí puc veure el rebut de la venda que acabo de realitzar. Fixar-se que tingui un número de rebut. També és important que el client tingui NIF (el procés d'importació l'ha fet malament)

Per canviar tot el que posa en el rebut he d'anar a Manteniment > Recursos i editar tots els recursos relacionats amb Printer i Ticket.

Editar vendes

Un cop realitzada la venda, la puc editar. Per exemple per fer una devolució o una devolució parcial. Això també és possible encara que s'hagi tancat la caixa. Escric pel teclat el número del rebut. Despista una mica perquè la caixa de text no té prompt. Apareix per pantalla el rebut i l'edito. Tinc la possibilitat de tornar el rebut. Si d'un producte he comprat tres unitats, hi ha la possibilitat de tornar només una unitat. = per procedir. S'imprimeix un tiquet de devolució.

Tancament de caixa

Diàriament tancarem la caixa. hauré de veure el Informe de pagaments i l'informe de vendes. Aleshores hi ha un botó que diu Tancar caixa. Si no el veig, he de maximitzar la pantalla. Està a baixa a la dreta.

Procés d'importació

Ara que ja tinc fetes unes vendes ho vull exportar al ERP.

Clico en el POS sobre Mantenimiento > Sincronizar órdenes, i en ppi ha de donar un missatge d'èxit.

i ara vaig al ERP a Gestión de Datos Maestros > Importar datos > Importar pedidos. Aquí puc veure les comandes.

Per tant, veig que agafa com a sinònim órdenes (de venta) amb Pedidos (de venta)

El que veig a Pedidos són les línies de detall. La segona columna (N) vol dir que les comandes encara no estan importades. Hi ha una columna que es diu Nº Documento, i aquí veig que puc agrupar les línies que són de la mateixa comanda. Navegant per les columnes puc veure el Producte, Cantidad Pedida, Precio Unitario.

Executem el procés Importar Ordres... Diu que el procés s'ha completat satisfactòriament i que s'han inserit 6 comandes i 7 línies.

Vaig a Importar Datos > Importar Pedidos i efectivament la segona columna està com a Y i a la tercera columna apareix el número de la comanda. Per ex, 1 - 07-04-2013 - 986.00


Anem a veure ara aquestes comandes. Vaig a Gestión de Ventas > Transacciones > Pedidos de Venta, i efectivament m'apareixen totes aquestes vendes.

Edito la primera comanda, que tenia dues línies, i efectivament puc veure les dues línies.

També miro el Business Partner i es correspon amb la maeva tenda POS (però compte! hauria de sortir el client i no la meva tenda POS)

És una comanda i faltaria completar-la. Vaig a completar i ara sí que peta, però això és un altre tema...