Extra Edit Buttons

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Vull afegir un per a fer pre, un altre per escriure en blau i un altre per fer un text vermell i tatxar-lo.

Es tracta d'editar el fitxer ./includes/EditPage.php

disposem d'una llista d'icones a http://commons.wikimedia.org/wiki/Mediawiki_edit_toolbar

baixar aquestes imatges a: skins/common/images

sudo wget http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Button_tachar.png
sudo wget http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Button_info.png
sudo wget http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Button_pre.png

En el fitxer ./includes/EditPage.php afegim en el lloc adequat les següents línies:

array('image'=>'Button_tachar.png',
'open'=>"<span style=text-decoration:line-through;color:red;>",
'close'=>"</span>",
'sample'=>'',
'tip'=>'tatxar en vermell',  
'key'=>'R' 
),

array('image'=>'Button_info.png',
'open'=>"<span style=color:blue;>",
'close'=>"</span>",
'sample'=>'',
'tip'=>'escriure en blau',  
'key'=>'R' 
),
             
array('image'=>'Button_pre.png',
'open'=>"<p_r_e>\\n",
'close'=>"\\n</p_r_e>", 
'sample'=>'', 
'tip'=>'fer pre',             
'key'=>'R'
)

Versió mediawiki 1.17

Es fa d'una altra manera, però encara no m'ha sortit:

Es tracta d'editar la pàgina Usuari:Joan/skinname.js