Executar PHP des del cron

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Molt fàcil, es pot cridar a l'executable del php de la següent manera:

$ /usr/bin/php /var/www/langtrainer2/web/prova_cron.php

on prova_cron.php fa la lògica que ens interessa, com per exemple accedir a una base de dades.

prova_cron.php:

<html>
<?php
$DATA = $_GET['vaerdi'];

//Connect to database
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "neodimi10") or mysql_error("Could not connect to database");
mysql_select_db("langtrainer2");

if ($opendb)
	{
	mysql_query("INSERT INTO LOGIN VALUES(3,'joan','joan','Joan Quintana',NULL,1,2)");
	mysql_close($opendb);
}
echo("inserció");
?>
</html>

Ara, aquesta comanda la podem ficar en un cron perquè s'executi, per exemple, cada minut:

$ sudo joe /etc/crontab

*/1 * * * * joan /usr/bin/php /var/www/langtrainer2/web/prova_cron.php

$ sudo /etc/init.d/cron restart