Error: Table './wikidb/searchindex' is marked as crashed

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

No puc editar a la wiki ni fer una còpia de seguretat.

mysqldump: Got error: 145: Table './wikidb/searchindex' is marked as crashed and should be repaired when using LOCK TABLES

Solució:

mysql> repair table searchindex
  -> ;
+--------------------+--------+----------+---------------------------------------------------------+
| Table       | Op   | Msg_type | Msg_text                        |
+--------------------+--------+----------+---------------------------------------------------------+
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong bytesec: 97-117- 56 at 3716388; Skipped     | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong bytesec: 97-117- 56 at 3716388; Skipped     | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong block with wrong total length starting at 3656220 | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong block with wrong total length starting at 3674972 | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong bytesec: 97-117- 56 at 3716388; Skipped     | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong bytesec: 97-117- 56 at 3716388; Skipped     | 
| wikidb.searchindex | repair | warning | Number of rows changed from 900 to 894         | 
| wikidb.searchindex | repair | status  | OK                           | 
+--------------------+--------+----------+---------------------------------------------------------+
8 rows in set (6.10 sec)

PD. A veure si canvio ja el servidor per un de nou...


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2010