Enviar notes als alumnes, fitxer CSV

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Per parsejar des de PHP un fitxer CSV:

Descarrego: parsecsv-0.3.2.zip

D'altra banda, necessito PHPMailer i configurar-lo per enviar mails a través d'un compte de gmail.

El projecte està a /var/www/parsecsv-0.3.2/examples, i aquí és on localitzo els fitxers.

El fitxer CSV que vull enviar: notes_alumnes.csv:

nom;mail;ex1;final
alu 1;joanqc@gmail.com;8.3;4
alu 2;joanqc@gmail.com;6.0;7
alu 3;jquinta2@xtec.cat;7.2;4.3

script enviar_notes_mail.php:

<?php
//barrejo el codi amb test_smtp_basic.php

//error_reporting(E_ALL);
error_reporting(E_STRICT);

require_once('../../PHPMailer_5.2.4/class.phpmailer.php');
require_once('../parsecsv.lib.php');

$csv = new parseCSV();
$csv->auto('notes_alumnes.csv');
$csv->delimiter = ";"; 

?>

<?php 
foreach ($csv->data as $key => $row):

	$mail       = new PHPMailer();
	$mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP
	$mail->SMTPAuth  = true;         // enable SMTP authentication
	$mail->SMTPSecure = "tls";         // sets the prefix to the servier
	$mail->Host    = "smtp.gmail.com"; // sets the SMTP server
	$mail->Port    = 587;          // set the SMTP port for the GMAIL server
	$mail->Username  = "joanqc@gmail.com"; // SMTP account username
	$mail->Password  = "********";    // SMTP account password
	$mail->SetFrom('joanqc@gmail.com', 'Joan Quintana');
	$mail->Subject  = "Notes de la UF1";

	$i=0;
	foreach ($row as $value):
		//echo $value;
		$i++;
		if ($i==1) {
			$nom = $value;
		} else if ($i==2) {
			$address = $value;
		} else if ($i==3) {
			$nota1 = $value;
		} else if ($i==4) {
			$nota2 = $value;
		}
	endforeach;

	$body = "Hola ";
	$body .= $nom."<br /><br />";
	$body .= "T'envio les notes de la UF1.<br />";
	$body .= "La nota que vas treure a l'examen: ";
	$body .= $nota1."<br />";
	$body .= "La nota final de la UF: ";
	$body .= $nota2."<br /><br />";
	$body .= "Atentament,<br />";
	$body .= "Joan Quintana<br />";
	$body .= "tutor 2n DAW<br />";

	echo $body;
	//echo $nom;
	//echo $address;
	//echo $nota1;
	//echo $nota2;

	$mail->MsgHTML($body);
	$mail->AddAddress($address, $nom);

	if(!$mail->Send()) {
	 echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
	} else {
	 echo "Message sent!";
	}

endforeach;
?>

creat per Joan Quintana Compte, desembre 2013